Kropsorienteret samtaleterapi ved psykoterapeut Hanneli Ågotsdatter

* Hanneli har nu venteliste, og kan først modtage nye klienter til efteråret 2019. 

Psykoterapi kan være en støtte og hjælp i for eksempel:
– udfordrende livssituationer
– kriser
– vigtige valg
– tabsprocesser og ved sorgreaktioner
– stress, depression eller kronisk smerte
– livsfaser med intensiveret selvkritik og en stærk indre dommer
– skilsmisser og følelsesmæssig komplicerede overganger

Men et terapeutisk forløb kan også være meningsfuldt hvis man helt enkelt føler et behov for bedre kontakt til sig selv og dybere forbindelse med andre.

Eller hvis man oplever livet som meningsløst eller ensomt.

Et terapeutisk forløb er altid et individuelt samarbejde mellem terapeut og klient med det formål at bringe klienten i kontakt med sine ressourcer og give dem plads i sin hverdag.

Processen er primært kropsorienteret, men inddrager også elementer fra mindfulness-baseret terapi og fra kognitiv terapi.

Undertiden kan også drømme og kreative aktiviteter være gavnligt for forløbet.

Hvordan et forløb kan se ud
Et terapeutisk forløb kan bestå af enkelte sessioner indenfor et kortere tidsrum, eller det kan være længerevarende og strække sig over flere år.

Mange klienter kan have glæde af enkelte intensive samtaler, for derefter, eventuelt med længere mellemrum, at vende tilbage til terapiens trygge og fortrolige rum med de udfordringer der måtte komme op i den personlige udviklingsproces.

Konsultationer:
Terapi hos Hanneli Ågotsdatter foregår primært i Nørre Snede.
Når relationen er etableret vil sessioner også kunne finde sted via skype.

Adressen er:
Rørbækvej 10
8766 Nørre Snede

Priser og vilkår
En session af 60 minutters varighed koster 900 kr.

Ved udeblivelse eller aflysning senere end et døgn før sessionen beregnes fuld pris.

Kontakt
Det er muligt at bestille en tid på kontaktformularen her, eller skrive en mail til hanneli@kontemplation.dk. Man er også velkommen til at ringe på telefon: 30131924.

Supervision
Hanneli modtager løbende vejledning af erfarne supervisorer godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Et psykoterapeutisk forløb foregår altid i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

Share Button

Kontakt

Individuelle konsultationer:

Rørbækvej 10
8766 Nørre Snede

Kurser i Århus:

Yrsavej 34
Åbyhøj
8230 Århus

Kurser i København:

Sattva Yoga
Vermlandsgade 75
2300 København S

Retreat ved Vesterhavet:

Østerløkke
Løkkevej 40, Trans
7620 Lemvig