ANDEN SØNDAG I ADVENT: KVINDER I KRISTENDOMMEN

af Peter Høeg | | 4. december 2022

Peter Høeg på Vækstcenteret i Nørre Snede

Det måske overhovedet vigtigste som er sket i min levetid, er den ændring i forholdet til kvinders rolle, til kvindelige værdier overhovedet, som indledtes i slutningen af 60’erne, og som nu accellererer.
For tiden er det vanskeligt – nogle gange grænsende til umuligt – at tale om ‘mandligt’ og ‘kvindeligt’.
Derved får vi problemer når vi skal beskrive dybere niveauer af bevidstheden. For dér støder vi på grundlaget for det som kaldes kvindeligt og mandligt.

Da Christoffer og jeg forberedte adventskalenderen, talte vi om dette. Om at der er to grundlæggende bevidstheds- eller energiformer, de som i taoismen kaldes yin og yang: En rummende og hvilende vågenhedsvidde og en fokuseret opmærksomhed i bevægelse.
Fordi kvinder har kunnet – og har været presset til – at udfolde den første form, og mænd den anden, har vi vænnet os til at kalde dem mandligt og kvindeligt. Men erfaringer – og i moderne tid forskning – tyder på eller viser at begge køn i sig har kimen til både yin og yang. Vi er ikke bare mænd eller kvinder. Det mandlige og det kvindelige er yderpoler i et spektrum, vi befinder os alle ét eller andet sted på dette spektrum med mulighed for at udfolde alle nuancer.

Så på en måde er det rigtigt at mandligt og kvindeligt er sociale konstruktioner.
Men ikke kun det – under det konstruerede ligger et ikke konstrueret grundlag. Som er hinsides mandligt og kvindeligt – men ikke hinsides forskelle.

Fordi Christoffer og jeg er mænd, tilkalder vi i dette andet afsnit af adventskalenderen hjælp fra kvinder. Vi interviewer Neel Fasting og psykolog Stine Anker Møller som begge har dybe og markante erfaringer med og synspunkter på kristendommen, om deres forhold til Jesus og til Gud.
Det var så specielt, og, helt ærligt, også lidt rystende for Christoffer og mig at mærke hvordan vores rum og hele kalenderproduktionens atmosfære ændredes ved samtalen med de to kvinder.
Jeg håber at lytterne vil kunne mærke den forandring i dette andet afsnit.

 


Om adventskalenderen på TIDSÅND på DR P1

I andet afsnit af deres adventskalender vover Christoffer Emil Bruun og Peter Høeg sig ind i de sprængfarlige spørgsmål omkring kristendommen og kvinder og mænd og om forholdet mellem de to køn.
Hvordan er det at være kvinde i en religion hvis højeste spirituelle værdier er formuleret af mænd?
Hvor selve værdierne, treenigheden, Faderen, Sønnen og Helligånden er af hankøn (med Helligånden måske lidt både-og)?
Hvad er det som er ved at ske globalt i balancen mellem de to køn?
Og giver kønsbegrebet overhovedet spirituel mening?
Hvad giver Christoffer og Peter hinanden i kalendergave? Og hvordan med risikoen ved gavegivning, det som kaldes gavens magt?
Hvordan fremstilles forholdet mellem kvinder og mænd i Thomasevangeliet, og kan man midt i den danske decemberhverdag udføre en praksis som drejer sig om at mærke det andet køn, eller de andre køn, inde i sig selv?

 

Om det og meget andet handler andet afsnit af adventskalenderen. Du kan høre episoden via dette link fra og med søndag 4. december kl. 11 >>

 

 

 


er mag.art., forfatter og underviser i meditation og kreativitet. Han er en af Kontemplations faste undervisere, medstifter af Foreningen Børns Livskundskab og underviser på foreningens internationale uddannelse, TrainingEmpathy, i Berlin. Han er en del af Vækstcenterets undervisergruppe.

Peter bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Engageret i Kontemplation siden 2015.

2 Comments

  1. Annette den 26. marts 2024 kl. 18:28

    Adventskalenderen … jeg har hørt den flere gange og glæde mig flere gange , tak for ❤️

    • Redaktionen den 26. marts 2024 kl. 20:19

      Kære Annette – så dejligt at høre. Også her i teamet holder vi virkelig meget af samtalerne – og stemningen – i denne adventskalender. Vi ønsker dig en smuk påske herfra. ❤️

Efterlad en kommentar