AT LÆGGE MERE BRÆNDE PÅ BÅLET

af Hanne Linde | | 24. oktober 2020

Mingyur engelsk cover

Det er mørk aften. Han sidder alene i taxaen. Det har han aldrig prøvet før. Han forlader alt, hvad han hidtil har kendt i sit 36-årige liv. Han har planlagt turen længe og i mindste detalje, men fra nu af kender han ikke de næste skridt. Når han tidligere har bevæget sig udendørs, har han altid været fulgt af en tjener. Nu er han helt alene. Han er hoppet over muren fra et liv til et andet. Helt bogstaveligt. Han har forladt den klostertilværelse, han kender, og har begivet sig ud i et liv, han kun har set på afstand. Han ønsker at finde ud af, hvem han er, når identiteten ikke sløres af de forestillinger, han selv og andre har om ham.

Manden i taxaen er Yongey Mingyur Rinpoche. Han er søn af Sönam Chödrön og Tulku Urgyen Rinpoche og han har det meste af sit liv levet og studeret i forskellige klostre. Nogle af de mest velansete lærere inden for tibetansk buddhisme har vejledt ham. Derudover har han sideløbende interesseret sig for naturvidenskab og psykologi set fra et vestligt perspektiv, og han har arbejdet sammen med videnskabsfolk som Francisco Varela og Richard Davidson, der bl.a. har undersøgt om og hvordan mange års meditativ praksis kan påvirke hjernen. Til dagligt har Yongey Mingyur Rinpoche ansvaret for flere klostre. Et af dem er Tergar-klosteret i Bodhgaya i Nordindien, hvis mur han forcerer denne aften.

Egentlig startede hans rejse langt tidligere. Allerede som niårig stillede hans far ham spørgsmålet: ”Hvem er du? Er du Mingyur Rinpoche?” Et spørgsmål, der i den grad tændte hans nysgerrighed og søgen efter det ”virkelige mig.” Det blev en søgen, der gik via meditativ praksis, talrige årelange retræter og studier af buddhistisk psykologi og filosofi. Sammen med andre unge munke modtog han intens bevidst-hedstræning for at uddybe forståelsen af virkelighedens subtile lag. En undervisning der gjorde ham fortrolig med, hvordan sindet virker. Hvordan sindet skaber etiketter og former vores opfattelse af os selv og verden. Det var for at undersøge disse konstruerede etiketter, som fungerer som en slags tøj uden på vores oprindelige bevidsthed, at han besluttede sig for at afklæde sig dem. Han var klar over, at hans opbyggede etikette var formet af hans opvækst og status, og at den var tilpasset de omstændigheder, han havde befundet sig i indtil nu. Den aften i taxaen var hans ønske at forlade identiteten som munk, bror, buddhist, meditationslærer, tulku, abbed, forfatter, tibetansk nepaleser og begive sig ud i en søgen efter sit essentielle jeg. Han smed, som buddhisterne siger, mere brænde på bålet. Han ønskede at accelerere processen ved at afklæde sig de rober, han oplevede stod i vejen og var til pynt. Han ønskede at lære sit sande jeg – sin essens – bedre at kende.

Hvad det vil sige at putte mere brænde på bålet, varierer fra menneske til menneske. Når vi træder ud i ukendt land, vil det i forskellig grad påvirke os. Påvirke vores udvikling. Vi har hver vores områder, der er svære at give slip på. Det kan være karaktertræk, holdninger, arbejde, mennesker eller ting, som vi føler os særligt knyttede til. Det kan være følelsesmæssige tilstande, vi ikke vil slippe, eller som vi måske prøver at undgå. Når vi udfordrer disse mønstre, puster vi til ilden. For Yongey Mingyur Rinpoche var det ikke kun hans standsmæssige identitet, som blev udfordret.  Han havde fra han var en helt ung dreng haft angstanfald, der til tider lammede ham fuldstændigt.  Derude i mørket, stående på togstationen sammen med et virvar af rejsende, opdagede han, hvor hurtigt han måtte opgive enhver forestilling om at kunne styre begivenhederne, og at det at opgive de trygge og velkendte rammer ikke bare var små pinde på bålet. Det var store kævler, der knitrede, flammede op, og i perioder var ilden næsten ud af kontrol.

Denne rejse er beskrevet i den betagende bog: Forelsket i verden – en munks opdagelsesrejse ud i verden og ind i sig selv.

Yongey Mingyur Rinpoche har skrevet bogen sammen med Helen Tworkow, som er grundlægger af Tricycle: The Buddhist Review, som er det første og eneste uafhængige buddhistiske magasin i USA. Hun har siden 60´rne været optaget af Buddhisme, og hun har fra 2006 været elev af Yongey Mingyur Rinpoche. I dag deler hun sin tid mellem USA og Tibet. Udefra er det svært at vide hvad det konkret vil sige at Tworkow og Mingyur Rinpoche har skrevet bogen sammen. Men når man tænker på Tworkows fremragende redaktion af Tricycle, er det nok vigtigt at huske at hun har en ikke ubetydelig del af æren for hvor stort indtryk denne bog gør på læseren. Hvordan den på én gang er så spændende, at siderne næsten vender sig af sig selv, og  rummer  så megen dybde og videregivelse af essentielle betragtninger, at den for mig fungerer som en praksistekst, hvor jeg igen og igen må stoppe op. Rette blikket indad. Mærke efter. Reflektere.

Bogen er udkommet på Borgen i 2019. Derudover er der udkommet to bøger af Yongey Mingyur Rinpoche i Danmark. ”Glæden ved at være til” i 2018 også på Borgen og ”Visdom med glæde: At omfavne forandring og finde frihed.” i 2016 på Klims Lotusbøger.

 

Fotografier er gengivet med tilladelse fra Tergar


 

Hanne Linde
er billedkunstner og mindfulnessunderviser. Hun har lang erfaring med at undervise både børn og voksne og er ansat i Gentofte Kommune som undervisningskonsulent i kreativitet, relationskompetencer og nærværstræning. Hanne er en del af Kontemplations team og værtinde på flere af vores retreats og kurser.
Læs mere om Hanne her: hannelinde.dk