AT MÆRKE SIG SELV FOR AT KUNNE MÆRKE DE ANDRE

af Hanneli Ågotsdatter | | 21. december 2020

 

Kære venner og bekendte af Kontemplation

Der er for os altid en glæde ved at skrive og udsende et nyhedsbrev.

Også denne gang – og så sker det alligevel samtidigt på en stadig alvorlig coronabaggrund med mange restriktioner, børn der er hjemsendt fra skole og spørgsmålstegn ved jul og årsskifte, især i forhold til slægtninge og venner. Kan vi komme til at besøge dem? Eller skal vi finde andre måder at kommunikere på?

På godt og ondt tvinger corona verden indad: Sænker et hverdagstempo der er for højt. Men presser os også ind mod aleneheden.
Det opleves derfor vigtigere end nogensinde at se de positive muligheder i situationen:
Der er tre måder vi mennesker kan få kontakt med hinanden på.
Vi kan røre ved hinanden. Fra håndtryk og klap på skulderen til intense og inderlige omfavnelser.
Og vi kan nå hinanden med sproget, ved at tale sammen, se på hinanden, gestikulere, hviske, råbe, synge og gøre tegn.
Endelig – og det er det coronasituationen også kan pege os ind mod – kan vi mærke de andre i os selv. Vi kan føle hinanden direkte i vores følelsessystem. På en måde har vi andre mennesker inde i vores hjerte.
Det registrerer vi når vi mærker sympati, kærlighed, empati. Følelser som støttes af berøringer og sproglig kommunikation, men som også har deres egen dimension. Hjertet kan udvide sig så kærlighed og omsorg strømmer direkte fra os til andre, og fra dem til os, uden ord og gestik.

Corona har begrænset vores mulighed for at røre ved hinanden. Og på mange måder ændret betingelsen for samtale. Noget af det vi i denne situation kan læne os ind i, er at mærke de andre i os selv.
I Kontemplation afholder vi en online nytårsevent på Zoom den 30. og 31. december og den første januar, alle dagene fra 12 til 14.30.
I januar begynder vores første netbaserede MBSR-forløb. I februar et onlineforløb om drømme og meditation.
I disse tre forløb kommer vi til at læne os ind i netop vigtigheden af at mærke de andre i os selv. Som en måde at bryde det digitale slør på og forsøge at gøre skærmkontakten så personlig og nærværende som muligt selv om nogle måske sidder i Jylland og nogle måske i Norge eller i København.

Denne oplevelse af en direkte kontakt bag sproget og ordene handler også om at mærke kroppen. Derfor kommer med dette brev en yin yoga video: En langsom yogasession, nænsom. At mærke sig selv for at kunne mærke de andre.

Hjertelige hilsner,

på vegne af Kontemplations team,

Hanneli Ågotsdatter