Steen_Hildebrandt_frise

FORANDRING KRÆVER BESLUTNING

Drejebog_Daniel_2

DET BÆREDYGTIGE VELFÆRDSSAMFUND #2 DET NÆSTE STORE SKRIDT

Drejebog_Daniel Hoeeg

DET BÆREDYGTIGE VELFÆRDSSAMFUND #1

Daniels tegning til Steens tekst

KLODEN SOM SYMBOL – ydmyghed og håb

IMG_4954

Bæredygtighed og resiliens – de kommende generationer

IMG_0248-2

ET VENDEPUNKT – økonomisk vækst en illusion

Jordkloden

Ledelse – et etisk og åndeligt anliggende

BØRN OG UDDANNELSE – global samhørighedsfølelse

IMG_1357

Klodens udvikling – ”Vi skylder kloden alt”

Steen_Hildebrandt_farve

Verdensmålene – Muligheder og Forpligtelser