Compassion Cultivation Training – erfaringer fra et otte ugers forløb

af Celinah Malue Jakobsen | | 7. februar 2020

dsc_5825

Da jeg bevæger mig op af en gammel slidt betontrappe i Gellerup planen vest for Aarhus og står udenfor en massiv jerndør med et lille lamineret skilt der markerer at her holder Dansk Center for Mindfulness til, er jeg, som de fleste nok ville være det, en smule usikker på hvad jeg kommer til at opleve når jeg lige om lidt skal i gang med første session af et otte ugers forløb i ”Compassion Cultivation Training” (CCT).
Et program der først for nyligt har fundet sin vej til Danmark, og som har sit udgangspunkt fra Stanford University. Her blev det udviklet i 2009 af en række forskere i samarbejde med Thupten Jinpa, tidligere buddhistisk munk og Dalai Lamas mangeårige oversætter. Programmet er forankret i buddhistiske praktikker og i træning af mindfulness, men hovedfokus er på hvordan vi møder lidelse hos os selv og andre og handler på det.
Siden har compassion-træningen i denne form vist sig at have en lang række gavnlige effekter på vores mentale sundhed og at styrke vores evne til blandt andet empati, medfølelse og venlighed.

Compassion er ikke noget nyt. Det er et helt grundlæggende instinkt vi har i os. ”We are not the survival og the fittest. We are survival of the nurtured”, som professor i psykologi Louis Cozolino udtrykker det. Compassion indgår også i alle de store verdensreligioner. At begrebet i dag får en øget opmærksomhed, skyldes den forskning der indenfor de sidste 10-15 år er lavet omkring det og de gavnlige effekter det viser sig at have. På samme måde som det har gjort sig gældende med mindfulness.

Blogindlægget her er et forsøg på at give et indblik i et CCT-forløb. Et forløb som helt overordnet set kom til at handle om træning af hjertets kapaciteter, og som for mig både var dybt berørende og meningsfyldt.

Det første møde med compassion
Da jeg som den første træder ind af døren, bliver jeg mødt af en smilende og meget hjertevarm kvinde. Det er Lone (B. Svenningsen), som skal være vores underviser på kurset. Hun udstråler ro, glæde og nærvær og jeg tænker lige dér, at hvis det er noget af det forløbet kan være med til at kultivere, så er jeg kommet et godt sted hen. Jeg får en fornemmelse af at compassion træningen er en integreret del af hende, og den fornemmelse skaber ro og tillid.

Vi er en lille gruppe på kun seks deltagere. Noget andet end de store MBSR-forløb der også finder sted på Dansk Center for Mindfulness. Men CCT er stadig nyt og ukendt i Danmark, og jeg kommer til at sætte pris på den lille gruppe hvor der er en højere grad af intimitet og plads til at dele og udtrykke os hver især.
Den første uge af forløbet handler om nærværstræning, og vi bliver guidet igennem korte meditationer hvor vi på forskellige måder lader opmærksomheden hvile på åndedrættet. Det handler om beroligelse og fokusering af sindet som fundament for den egentlige compassion træning. Jeg kommer undervejs i forløbet til at sætte stor pris på min erfaring med mindfulness og meditation. Hele forudsætningen for at kunne udvise compassion er at man opdager at der er lidelse til sted. Dette kræver en vis vågenhed vågenhed som det er min erfaring at det tager tid at opbygge. I CCT-programmet handler kun en lille del om netop dette.
Efter at være blevet introduceret for nærværstræning bevæger vi os nu over til at fokusere på træning af compassion. Vi starter med at træne compassion og kærlig venlighed overfor en vi holder af. Det har vist sig som den mest tilgængelige måde at få kontakt med følelser af omsorg, varme og venlighed. Følelser vi senere vil forsøge at rette mod os selv og til sidst mod fremmede.

 

Thupten Jinpa og Celinah Malue Jakobsen

 

Om at træne compassion
Vi er gået sammen to og to, og vi sidder overfor hinanden rundt omkring i lokalet på Dansk Center for Mindfulness. Vi skal i gang med en af de mange øvelser vi gennemgår i programmet. Vi har indtil nu arbejdet med hvordan vi kan udvise compassion for os selv og andre. Blandt andet ved hjælp af loving kindness meditation, ved at forestille os et symbol på compassion som kan fremkalde indre ressourcer som varme, omsorg og medfølelse. Ved at reflektere over vores dybeste værdier og hvad vi gerne vil bidrage med til verden, og ved at sende venlige tanker til dem vi kender, og til fremmede på forskellige måder. For blot at nævne nogle af strategierne.
Vi skal på skift dele en vanskelig oplevelse. Min partner starter, og jeg forsøger efter instruktionen at lytte med forståelse, rummelighed og omsorg og forestille mig at alle mennesker inklusive mig selv kunne opleve noget lignende. Da min partner er færdig med at fortælle, sidder vi i stilhed overfor hinanden mens jeg gentager inde i mig selv ”Må du være fri for lidelse og roden til lidelse. Må du føle dig befriet for at være bange og bekymret. Må du opnå glæde og tryghed. Må du opnå fred og frihed”.
Herefter oplever jeg at rummet imellem os åbner sig. Jeg mærker samhørighed. Min krop spænder mere af, hjertet føles åbent og let på trods af min dialogpartners svære oplevelse. Jeg mærker ro og glæde fordi jeg hviler mere i hjertet og ikke er taget af magtesløshed, overvældelse eller ubehag over det hun fortæller. Jeg får en oplevelse af at jeg faktisk kan gøre noget.
Det bliver tydeligt for mig her hvordan compassion gør det muligt at være med lidelse på en måde der ikke overvælder og dræner, ikke er skræmmende, men tværtimod nærer og føles meningsfyldt.
Dette viser sig at blive en meget værdifuld læring.

Hvad kan vi bruge compassion til?
I den periode forløbet varede, oplevede jeg tydelige positive forandringer. Meget i lighed med det forskningen har vist. Jeg husker hvordan jeg var mere glad når jeg vågnede om morgenen. Hvordan jeg kom til at føle mig tættere og mere forbundet med andre mennesker. Hvordan mit nervesystem faldt mere til ro. Hvordan jeg fik en øget oplevelse af mening og formål. Hvordan jeg fik en øget opmærksomhed på at gøre noget for andre. For blot at nævne nogle af effekterne.
Men måske endnu vigtigere så blev jeg præsenteret for den mulighed at kunne møde og være med et andet menneske, hvad end det var en klient, en kursist, en nær ven eller blot en fremmed, på en anden måde. En måde hvor jeg kunne stå der sammen med dem i det der var svært og møde dem med højere grad af nærvær, venlighed og omsorg og mindre grad af frygt.
Lidelse er en uundgåelig del af det at være menneske. Alligevel er det noget de fleste af os har svært ved at være med. Vi forsøger at komme væk fra ubehag og at undgå at skulle rumme det. På den måde fjerner vi os fra os selv og hinanden. compassion tilbyder en måde at møde og være med lidelse på. Det kræver hjertemod og intention, men det er en mulighed. Vi har alle en iboende evne til at udvise compassion. Vi skal blot træne og kultivere den. Til gavn for os selv og andre.
Du kan tage dette otte ugers CCT-kursus på Dansk Center for Mindfulness både i Aarhus og København.

Compassion defineres som ”en følelse af omsorg der opstår når vi bliver konfronteret med vores egen eller andres lidelse og føler os motiveret til at lindre denne lidelse”.

 

Links til litteratur:
Thupten Jinpa: Et frygtløst hjerte
Nanja Holland Hansen: Vi skal til at tale om compassion

 

Foto: Jeanette Lykkegård.
Øverste foto viser grundlægger af CCT-programmet, Thupten Jinpa, sammen med Lone Overby Fjorback, leder af Dansk Center for Mindfulness, og Nanja Holland Hansen, psykolog og CCT-certificeret underviser.


 

Celinah Malue Jakobsen
er kommunikationsansvarlig for Kontemplation på de sociale medier.
Hun er psykomotorisk terapeut og yogalærer og underviser i meditation, yoga og stresshåndtering. Hun er medunderviser på flere af Kontemplations retreats.
Celinah trives under åben himmel og har, med baggrund i en mangeårig erfaring med meditation, arbejde med kropsbevidsthed og retreats, en særlig interesse for naturens indflydelse på den menneskelige bevidsthed.