DANS HALS

af Kirsten Rotbøll Lassen | | 22. juni 2023

Print

 

Kraftfuldt.

Stille og lyttende.

Store bevægelser.

Små bevægelser.

Ingen tanker.

Kun krop og udtryk.

 

Baggrund:

Vi har i Kontemplation netop afsluttet et forløb for en lille gruppe ledet af Hanneli hvor vi har fordybet os i én af Bob Moores chakra-farveøvelser.
Forløbet bevægede sig gennem chakraerne ét ad gangen. Jeg har til hver farve sammensat en spilleliste der inviterer til at man danser sig ind i det pågældende chakras område og kvaliteter og ad den vej får støtte til en kropsligt funderet bevidstgørelse af chakraerne. Forklaring på hvad et chakra er, finder du under spillelisten.

Som en invitation til at danse hvert af disse energicentre til live, deler jeg her på bloggen elementer fra undervisningen og spillelisterne til hvert chakra.

God læse- og danselyst!

 

Dagens tema er det kreative chakra, HALSEN, området for stemmen, for tale og sang og i det hele taget for udtryk.

Herunder følger enkelte elementer fra undervisningen:

Sanskritbetegnelsen er vishuddha-chakra hvor vishuddha betyder ’at rense’.

Netop udrensningsprocesser, skyggearbejdet, det som Ken Wilber kalder cleaning up, og som er en livsvarig og uomgængelig del af en dybere udviklingsrejse, har tæt forbindelse med halsen. Både fordi udrensning af eksempelvist psykologiske blokeringer i høj grad sker ved at de udtrykkes, ved at man finder de, for en selv, rigtige ord. Og fordi dette chakra næsten altid vil have gavn af udrensningsprocesser for at kunne tillade at mere energi bevæger sig fra bunden af kroppen op mod midten af hovedet som har med eksempelvist højere intuition og med spirituelle åbninger at gøre.

Helen Gamborg siger, i bogen Det usynlige i helbredelse, om halscenteret at det ’er centret for udtryk, lyd og evnen til at lytte. Det er bestemmende for, hvordan vi udtrykker os på alle planer. Fysisk, seksuelt, følelsesmæssigt, kærlighedsmæssigt, verbalt, kreativt, intuitivt og åndeligt.” 

Farven BLÅ er knyttet til dette chakra.

 

Spillelisten til DANS HALS:

(Herunder er spillelisten. Den er sammensat via Spotify, en musiktjeneste som mange af jer allerede bruger. Er I logget ind kan I høre det hele, har I ikke en profil der inde, kan man høre et uddrag af numrene. Har man en anden musikleverandør, er man velkommen til at notere sig titlerne og finde dem der hvor man ellers henter sin musik fra.)

 

CHAKRA – en definition

Ordet ’chakra’ betyder ’hvirvel’, chakraerne tilhører den menneskelige energikrop som ligger i en (lidt) anden dimension end den fysiske krop.
Chakraerne har ikke en så entydig anatomisk placering som vores fysiske kropsdele, de er mere plastiske, mere umiddelbart påvirkelige af bevidstheden og deres placering i forhold til vores fysiske krop er mere flydende.

Det er derfor at foretrække at vi forsøger at undgå at danne os et for anatomisk billede af chakraerne – og et for dogmatiske sprog for deres funktioner.

Chakraerne er både kilder til energimanifestationer, og de er steder hvor energi hentes ind.
De har en vibrativ kvalitet, ja de er fra et vist synspunkt, simpelthen vibrationer. Jo højere chakraet ligger i kroppen, des hurtigere er vibrationen.

 

Klik her for at danse til de øvrige spillelister >>

 

Layout: Mikkel Strandbygaard og Kirsten Rotbøll Lassen


Cand.pæd i didaktik, billedkunstner, underviser og projektleder.

Kirsten er udøvende billedkunstner og har dans og vandring som bevægelsespraksis. Hun arbejder med projekter og undervisning der inddrager kroppen og en kreativ kunstnerisk praksis. Fokus er på udtryk, og på hvordan det er muligt at italesætte, kropsliggøre og i billedskabende processer at arbejde med vores indre verden. Hun er del af Kontemplations faste team.

Efterlad en kommentar