DANS HARA

af Kirsten Rotbøll Lassen | | 1. juni 2023

Print

 

Bevægelser fra mit center.

Styrke.

Sanselighed.

Energien i hele kroppen.

Bevægelser i hele kroppen.

Rytme og puls.

 

Baggrund:

Vi har i Kontemplation netop afsluttet et forløb for en lille gruppe ledet af Hanneli hvor vi har fordybet os i én af Bob Moores chakra-farveøvelser.
Forløbet bevægede sig gennem chakraerne ét ad gangen. Jeg har til hver farve sammensat en spilleliste der inviterer til at man danser sig ind i det pågældende chakras område og kvaliteter og ad den vej får støtte til en kropsligt funderet bevidstgørelse af chakraerne. Forklaring på hvad et chakra er, finder du under spillelisten.

Som en invitation til at danse hvert af disse energicentre til live, deler jeg her på bloggen elementer fra undervisningen og spillelisterne til hvert chakra.

God læse- og danselyst!

 

Herunder følger enkelte elementer fra undervisningen:

Chakraerne er både kilder til energimanifestationer, og de er steder hvor energi hentes ind.

I dag er temaet lystcenteret, svadhisthana (som på dansk kan oversættes til ’stedet hvor selvet dvæler’), også kendt under sin japanske betegnelse HARA.

Haracentret har at gøre med seksualitet, spontanitet, lyst, livsglæde, med elementet vand og dettes flydende kvaliteter. I takt med at et menneske i sin udviklingsproces får kontakt til dybere aspekter af dette chakra, får den pågældendes færden i livet en smidig, tilpasningsdygtig og flydende kvalitet.
Hara har med vand som symbol på det ubevidste at gøre. Ifølge østlig filosofi både det ubevidste fra tidligere liv og fra dette.

Har man kontakt med hara, er man opmærksom på, og omhyggelig med, at der i ens virkelighed er plads til lystaspektet.
C. G. Jung mente at vi i den vestlige verden har en særlig kollektiv opgave med at give plads til hara og lysten som på grund af vores højt opdrevne træning i behovsudsættelse og instinktkontrol, kan risikere at blive undertrykt.

Chakraerne har vibrative kvaliteter, de svinger, når man bevæger sig nede fra og op, med stadig højere frekvenser. Vibrationen i hara er, med dette centers flydende og spontane karakter, hurtigere svingende end rodcenterets mere massive stoflighed.

Farven orange er knyttet til dette chakra.

 

Spillelisten til DANS HARA:

(Herunder er spillelisten. Den er sammensat via Spotify, en musiktjeneste som mange af jer allerede bruger. Er I logget ind kan I høre det hele, har I ikke en profil der inde, kan man høre et uddrag af numrene. Har man en anden musikleverandør, er man velkommen til at notere sig titlerne og finde dem der hvor man ellers henter sin musik fra.)

 

CHAKRA – en definition

Ordet ’chakra’ betyder ’hvirvel’, chakraerne tilhører den menneskelige energikrop som ligger i en (lidt) anden dimension end den fysiske krop.
Chakraerne har ikke en så entydig anatomisk placering som vores fysiske kropsdele, de er mere plastiske, mere umiddelbart påvirkelige af bevidstheden og deres placering i forhold til vores fysiske krop er mere flydende.

Det er derfor at foretrække at vi forsøger at undgå at danne os et for anatomisk billede af chakraerne – og et for dogmatiske sprog for deres funktioner.

Chakraerne er både kilder til energimanifestationer, og de er steder hvor energi hentes ind.
De har en vibrativ kvalitet, ja de er fra et vist synspunkt, simpelthen vibrationer. Jo højere chakraet ligger i kroppen, des hurtigere er vibrationen.

Klik her for at danse til de øvrige spillelister >>

 

Layout: Mikkel Strandbygaard og Kirsten Rotbøll Lassen


Cand.pæd i didaktik, billedkunstner, underviser og projektleder.

Kirsten er udøvende billedkunstner og har dans og vandring som bevægelsespraksis. Hun arbejder med projekter og undervisning der inddrager kroppen og en kreativ kunstnerisk praksis. Fokus er på udtryk, og på hvordan det er muligt at italesætte, kropsliggøre og i billedskabende processer at arbejde med vores indre verden. Hun er del af Kontemplations faste team.

Efterlad en kommentar