DEN PERSONLIGE MANDALA MED HANNELI ÅGOTSDATTER

af Redaktionen | | 30. december 2022

See below for english translation. 

Alle de spirituelle traditioner beskriver den menneskelige udviklingsproces som en vandring.
Ofte som en vandring i, eller udforskning af, en have.

I denne video udforsker vi haven – eller måske rettere: parken – rundt om Garrison Institute.

Garrison Institute der ligger nord for New York, er oprindelig et kristent kloster som nu er omdannet til et åbent center som, med instituttets egne ord, er a place to find inner peace, contemplation and deepen ones spiritual practice. En mulighed for at finde de indre fred, kontemplation og for at fordybe en spirituel praksis.

Kontemplations Hanneli underviser hvert år for Center for Systems Awareness på Garrison.
I denne video inviterer hun os på én gang på en indre og ydre rejse.
Som finder sted samtidigt. Mens kameraet fører os gennem stedets park, instruerer Hanneli i sin moderne version af en årtusindegammel øvelse: Mandala praksis. En mulighed for at organisere centrale dele af sin eksistens i strukturer som er forankret dybt i vores bevidsthed, hjerte og nervesystem.

Garrisons park gløder i efterårsfarver. Samtidigt med at kameraføringen er langsom, meditativ, blid, er der en lavmælt og alligevel voldsom vitalitet i parkens vækster.
Som er gådefulde.
På den ene side åbner vandringen til panoramaer som vi kender dem fra det skandinaviske efterår. Men samtidigt er her noget andet, nogle andre hemmeligheder. Slyngplanter som minder om tropisk regnskob, nåletræer som får os til at tænke på Middelhavslandene.
Og hele tiden trapper. Trapper af brede stenplader, trapper af træ, trapper hugget ud af undergrunden. Trapper som leder op til plateauer, som fører ind i et grønt, hemmelighedsfuldt mørke. Som snor sig nedad og forsvinder i buskadser.
Som minder os om at de også er billeder på den spirituelle op (og ned-) stigning.

Der er et udtryk som beskriver de japanske zenhaver: Miegakure, ellerpå engelsk: hide and reveal. På én gang at skjule og at afsløre. Så den praktiserende anspores, lokkes, kaldes til at fortsætte. Ad havens stier og på den spirituelle vej.
Garrison Institutes park har denne på én gang kaldende, forlokkende og gådefulde kvalitet.

Hvis man til denne video på én gang lader sig synke i parken og lytter til stemmen der guidninger, fremkommer en oplevelse af at rejse samtidigt i den indre og ydre verden, ind i mandalapraktikkens tiltagende overblik, klarhed, kompleksitet, overblik og til sidst omfattende afspænding, og ud i naturens blide, farveorgastiske, næsten kærtegnende overflod af former og farver.

 


THE PERSONAL MANDALA WITH HANNELI ÅGOTSDATTER

All spiritual traditions describe the human process of development as a wandering. Often as a walk through, or exploration of, a garden.

In this video we explore the garden – or maybe rather the park – around the Garrison Institute.

The Garrison Institute is situated north of New York City. Originally a Christian monastery, it has been converted into an open center which, in the wording of the institute itself, is “a place to find inner peace, contemplation and deepen one’s spiritual practice.”

Each year, Hanneli teaches at the Garrison Institute in connection with her work for the Center for Systems Awareness.

In this video she invites us on an inner and outer journey simultaneously. While the camera leads us through the park of the institute, Hanneli guides us through her modern version of a thousand years old exercise: mandala practice. An opportunity to organize central parts of your existence into structures which are anchored deeply in our consciousness, heart and nervous system.

The park of the Garrison Institute glows in autumn colors. While the leading of the camera is slow, meditative, and soft, there is a quiet and yet fierce vitality in the growths of the park.
Enigmatic.

On the one side, the wandering opens up to panoramic views as we know them from the Scandinavian autumn. But there is also something else, other kinds of secrets.
Creeping plants that remind us of a tropical rain forest, conifers that make us think of the Mediterranean countries.

And stairs, everywhere. Stairs of wide stone slabs, stairs of wood, stairs carved out of the underground. Stairs that lead us up on plateaus that then lead into a green, mysterious darkness. Which next winds downwards and disappears into bushes.
All of which reminds us that these stairs are also pictures of the spiritual ascent (- and descent).

There is an expression that describes the Japanese zengardens: Miegakure. Or in English: hide and reveal. In such a way that the practitioner is impelled to move on, enticed, called to continue.

Along the paths in the garden, and on the spiritual journey. The park of the Garrison Institute has exactly this calling, alluring and enigmatic quality.

If you, following this video, at once allow oneself to sink into the park while listening to the guiding voice, an experience of traveling in the inner and outer world simultaneously arises.
Inwards through the increasing overview, clarity, complexity, and finally comprehensive relaxation of the mandala practice. And outwards into the soft, color-orgasmic, almost caressing abundance of shapes and colors of nature.

 

 

2 Comments

 1. Lone Penstoft den 5. januar 2023 kl. 10:50

  Jeg er endnu ikke helt færdig, med at gøre/lave status over 2022. Skulle lige have en pause og gik på Insta og så dette opslag.
  Den er god at gøre, når der skal laves målsætning for næste år, den kan jeg godt anbefale.
  Jeg er i gang med nogle ændringer i mit liv, som jeg endnu ikke havde fået sat ord på, og det har jeg fået nu. Dejligt, tak for det😘

  • Redaktionen den 5. januar 2023 kl. 19:27

   Kære Lone – tak for din kommentar. Det glæder os meget at høre at du kan bruge denne meditation. Dejligt!

Efterlad en kommentar