EMPATI PÅ DANSK – I TYSKE SKOLER

af Redaktionen | | 16. oktober 2022

Foreningen Børns Livskundskab i Berlin

Empathie macht Schule kunne måske oversættes til noget i retning af Empati i skolen: trivsel og læring.
Det er titlen på et stort helskoleprojekt i Berlin som Helle Jensen, psykolog og én af stifterne af Foreningen Børns Livskundskab, er ansvarlig for.

At det er et helskoleprojekt, vil sige at på en række skoler i Berlin modtager både børn, lærere, skoleledelse og forældre træning i nærvær, empati og det som kaldes relationskompetence, det vil sige opgraderingen af vores evner til at behandle hinanden med nærvær, respekt og hjertelighed.
Projektet ledes af Helle og en omfattende stab af hjælpere, det følges af en lige så omfattende forskning, og det er finansieret af store almennyttige private fonde.

Børns Livskundskab har, fortæller de, længe gerne villet besøge Berlin og Empathie macht Schule.
I begyndelsen af oktober blev besøget en realitet.
Fordi både Hanneli og Peter er involveret i foreningens arbejde har flere af I som følger os, spurgt til hvordan det gik.
Det har vi dokumenteret i denne lille film. Men kort kan vi sige at besøget var mere end vellykket.

I Berlin var Den kgl. danske Ambassade generøse værter for et arrangement hvor Helle og andre fra Foreningen Børns Livskundskab havde lejlighed til at fortælle tyske politikere, embedsmænd og -kvinder, skoleledere og andre interesserede om helskoleprojektet, om foreningens pædagogik (som helt kort kan sammenfattes til at jo dybere man kender sig selv og har mødt sig selv, jo dybere kan man møde andre. Og omvendt, det vil sige jo bedre ydre møder man oplever og kan tilvejebringe, jo bedre mulighed er der for at mærke hvem man egentlig er).

Fra scenen fortalte Helle Jensen om Empathie macht Schule, Mette-Miriam Böll om sit arbejde i USA for Center for Systems Awareness på MIT, Katinka Götzsche, som er forkvinde for Børns Livskundskab, sammen med Birgitte Lund Madsen, om forskning i effekterne af nærværstræning af lærere.

Dagen efter arrangementet på ambassaden blev der, i Empathie macht Schule’ s hovedkvarter, Remisen, afholdt en dialogdag hvor forskerne fra projektets videnskabelige rådgivningspanel, advisory board, i dialog med deltagerne fra Børns Livskundskab, kunne tale om den internationale forskning i betydningen af at en bevidst træning i nærvær og i betydningen og kvaliteten af positive menneskelige relationer bringes ind i skolen. Og komme med forslag, idéer og kommentarer til Empathie macht Schule.
På denne intense dag fortalte Nava Levit-binnun om Purple Schools-projektet i Israel.
Ann-Louise Ljungblad fra læreruddannelsen i Göteborg om sin metode til at dokumentere og udvikle lærerens kapacitet.
Katherine Weare om sit arbejde med The Mindfulness Initiative og sit arbejde for at bringe nærværstræning ind i det engelske parlament.
Videre medvirkede også også Christine Ordnung, Birgitte Lund Nielsen, som sammen med Corina Aguilar-Raab leder den forskning der ledsager Empathie macht Schule og en gruppe af tyske phd-studerende og assistenter til Helle Jensen.

Når vi nu taler med de af Børns Livskundskabs medlemmer som var med i Berlin, med Katinka Gøtzsche og Steen Hildebrandt, Anders Laugesen, Michael Stubberup, Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg (Helle Jensen er stadig i Berlin, Martijn var, under Berlin-turen, i Dharamsala for at være ordstyrer ved et arrangement med Dalai Lama, et arrangement hvor His Holiness, som Dalai Lama kaldes, talte insisterende om betydningen af at bringe empati ud i skolerne, Jes Bertelsen havde arbejdsopgaver i Danmark) så er de endnu lidt udmattede og svimle.
Men først og fremmest fortrøstningsfulde og glade siger de.
Over hvor godt det hele er gået: Hvor hjerteligt og generøst Den danske Ambassade tog imod dem. Hvor intens dialogen med forskerne var.
Hvor glædeligt det er, i denne på mange måder foruroligende samtid, at mærke hjerteåndedrættet fra så mange projekter som er rettet mod at støtte børn.
Mod sammenhængen mellem ydre og indre bæredygtighed.

 

 

Vis dette opslag på Instagram

 

Et opslag delt af Kontemplation (@kontemplation.dk)

 

 

 

Efterlad en kommentar