Et sansende efterår. Dagen vi samlede kastanjer

af Anton Horsbøl Skjeldmoes | | 27. november 2015

Foto: Anton Horsbøl Skjeldmoes

Jeg arbejder i et børnehus i Århus midtby.

Her havde vi for nogle år siden besøg af en meget inspirerende psykolog, der holdt et oplæg om mindfulness til børn. Sidenhen er min interesse for dette emne vokset og vokset. Både i mit personlige liv og arbejdsmæssigt.

Jeg henter inspiration igennem kurser, uddannelse og personlig mindfulness praksis, samt fra bøger og artikler.

Jeg er også begyndt at hente inspiration fra blandt andet årstiderne.

Der er for mig at se  store muligheder i at inddrage træning af hjertelighed i børnene. I de daglige rutiner og faste ritualer vi har i løbet af dagen.

Jeg oplever også at en meditativ praksis kan øge følingen med  hvad børnene har brug for i løbet af dagen.

Og med hvad deres behov er i de af os voksne mere pædagogisk tilrettelagte forløb (sådanne forløb kan for eksempel være struktureret efter vores læreplanstemaer, det vil sige vi voksnes overskrifter for og planlægning af vores arbejde med børnene).

For mig bringer det altså en helt ny dimension ind i mit arbejde at inddrage mindfulness. Jeg oplever at man på denne måde i højere grad er i stand til at fange børnenes opmærksom.

Nogle kunne måske få den tanke at brugen af mindfulness kun handler om at børnene skal være stille og rolige.

Dette er  ikke tilfældet. Det er selvfølgelig vigtigt, også når man giver plads til ro og fordybelse i børnenes hverdag,  at de stadig er aktive og vilde, at de tumler og laver de aktiviteter de nu gør. At de bruger deres kroppe.

Vi har en rigtig god børnehavekultur i Danmark. Jeg ser nærværs- og opmærksomhedsøvelser som et rigtig godt supplement, et redskab til blandt andet at lade børnene komme i kontakt med dem selv og deres kroppe. Der er i ro-hvile-tilstanden – som er en del af nærværstræningen – særlige muligheder for at børnenes kroppe kan lade op og regenerere så de på ny er i stand til at indtage verden.

Fokuspunkterne for hvad jeg ønsker mindfulness skal bidrage til, skifter alt efter hvad der er behov for i børnegruppen. Ligeledes efter hvilke aktiviteter der foregår i huset. Nogle eksempler kunne være:

• Skabe ro – både ydre og indre
• Give børnene større selvværd
• Booste empatien og relationerne
• Give børnene større kropsbevidsthed
• Afsæt til læreplaner

Her er to eksempler på hvordan vi har lavet aktiviteter med mindfulness.

Foto: Anton Horsbøl Skjeldmoes

Foto: Anton Horsbøl Skjeldmoes

Dagen vi samlede kastanjer

Det er tirsdag og hele stuen er på tur.

Vi er på vej hen til Randersvej. Her ligger der, bag vejen, cykelstien, fortovet og en lav hæk, et lille område med græs og kastanjetræer.

Her plejer vi at kunne vade i kastanjer.

På trods af at vi er tæt på Randersvej og dens støj føles det alligevel som om vi befinder os i en lille oase. Børnene løber rundt. Der kan høres grin og glade stemmer. Nogle tumler og triller rundt, andre kaster med blade. Nogle få børn søger tryghed hos os voksne. Vi er på tur for at finde kastanjer. En tur hvor vi skal prøve at åbne op for vores sanser. Ved at tage sanserne aktivt i brug, løfter vi turen op på et højere niveau.

Jeg kalder børnene sammen.

Vi begynder med at lægge os ned under et af kastanjetræerne. Jeg fortæller at vi skal prøve at lytte til lydene omkring os. De fleste lægger sig ned, og bliver dér. Nogle få sætter sig hurtigt op igen, og sidder stille og kigger rundt. Efter et par minutter sætter vi os alle op igen. Vi begynder at snakke om hvad vi kunne høre.

Vi har lavet denne øvelse en del gange før, forskellige steder. Hver gang bliver jeg forundret over hvilke lyde børnene har hørt, og hvilke de fremhæver.

Som nu her. Det ville være oplagt at alle sagde at de kan høre bilerne. Men det sker ikke. Det er kun ganske få der nævner denne lyd. I stedet er det fuglene, vinden, folk der går ude på fortovet, knasende blade, en dør der smækker.

Jeg bliver glad og varm om hjertet, over hvor nærværende de er. Over at de har lyttet til hvad der omgiver dem og ikke har ladet sig distrahere af bilerne.

Jeg begynder at fortælle om kastanjens historie. Hvordan den er et frø der falder ned fra træet. Hvordan den kan vokse sig til et stort stærkt træ som kan dække jorden med nye kastanjer. Jeg fortæller hvad en kastanje blandt andet kan bruges til.

Herefter beder jeg børnene om hver især at finde én kastanje, deres kastanje og derefter at vende tilbage.

Her sætter vi så gang i en øvelse hvor vi sanser kastanjen med fuld opmærksomhed. Ser på den, som er det første gang vi ser en kastanje. Ser dens facon, dens farver, navlen, føler med fingrene, dufter til den og lytter efter om den kan lave nogle lyde.

Herefter samler vi flere poser med kastanjer, og bringer dem med tilbage til stuen.
Ved at tage kastanjer med hjem, og bruge dem til aktiviteter, prøver vi at forlænge naturoplevelsen. Af kastanjerne laver vi forskellige kastanjedyr.

Herudover bruger vi de indsamlede kastanjer til at lave fodbad. Børnene elsker at sidde med deres fødder nede i en balje og mærke kastanjerne, glatte og kølige. Dette kan være med til at give dem en øget kropsopmærksomhed ved fødderne.

Anton Horsbøl Skjeldmoes: Pædagog i et børnehus. Min særlige interesse er mindfulness og alle de muligheder det bringer i arbejdet med børnene. Jeg holder af at opleve naturen og de skiftende årstider. Jeg nyder at mærke solens stråler, regnens dråber, blive blæst igennem af vinden, se snefnug dale og høre lyden af sneen når jeg går igennem den. Ligeledes holder jeg af at lave mad.

Anton Horsbøl Skjeldmoes: Pædagog i et børnehus. Min særlige interesse er mindfulness og alle de muligheder det bringer i arbejdet med børnene.
Jeg holder af at opleve naturen og de skiftende årstider. Jeg nyder at mærke solens stråler, regnens dråber, blive blæst igennem af vinden, se snefnug dale og høre lyden af sneen når jeg går igennem den.
Ligeledes holder jeg af at lave mad.

Kastanjerne bruges også til massage. Både hvor børnene sidder to og to og på skift giver hinanden massage, eller hvor de sidder selv. Kastanjerne er gode til ansigts og hånd massage, da det er mindre afgrænsede områder. Vi lader ofte børnene have fysisk kontakt på denne måde. Det er der flere fordele ved. Det øger blandt andet oxytocin niveauet i kroppen (Afspænding, ro og berøring af Kerstin Uvnäs Moberg. 2006). Oxytocin er et lykkehormon som kan give velvære og ro i kroppen. En ro som også spreder sig i børnegruppen. Børnene beder os tit om at sætte denne aktivitet i gang. Vi slutter undertiden dagen af med lidt massage, når vi er færdige med at spise eftermiddagsmad.

Hvad der normalt kan virke som en ret simpel aktivitet, at tage på kastanjetur, kan vi med hjælp af mindfulness på denne måde hæve op på et højere niveau. Vi tager sanserne i brug ved træet. Hjemme kan vi muliggøre kropslige erfaringer som blandt andet kan hjælpe børnene til at forankre værdifulde erfaringer fysisk. På denne måde kan børnene blive bevidste om deres sanseapparat og hvad det kan give dem af oplevelser.

Her kan du læse fortsættelsen af børnehusets sansende efterår >>