ÅNDEDRÆT OG NÆNSOMHED

Guidet meditation med

Lydfil. Varighed: 18 min

Martin Guldberg

Mange af os har gjort den erfaring at vi kun kan hjælpe andre ud af et overskud.
Alligevel kan vi risikere at glemme det igen og igen.

Denne forglemmelse kan skyldes vores kulturs arbejdsmoral. Vi lever i en høj – nogen ville måske sige ubarmhjertig – forventning til vores ydeevne ud mod verden. På vores arbejdsplads. Og i forhold til andre mennesker.
Danmarks Statistik kan med tørre tal eftervise at vi i Danmark arbejder mere end vi nogen sinde før har gjort.

Derfor er ordet selvomsorg så vigtigt. Og ikke bare ordet, men den praksis det er, at tage vare på sig selv.

Denne meditation drejer sig om selvomsorg.
Martin Guldberg er sanger, han har et dybt kendskab og en dyb kontakt til vejrtrækningen og dens betydning for vores daglige velbefindende.
i denne guidning instruerer han i hvordan vi – for at drage omsorg for andre – først må lære at omfatte os selv med nænsomhed.

Han foreslår at vi begynder med at skærpe bevidstheden omkring det han kalder ‘lungerummet’. At vi mærker vores lungers følsomhed.
Lungevævet er åbne slimhinder dækket af et tyndt lungeepitel, et enkelt lag celler som tillader at vi kan optage ilt fra luften.
Det vil sige at vi med hver indånding møder omverdenen ubeskyttet.

Martin instruerer os i at blive bevidste om denne nøgenhed og at give den plads. At lade den brede sig til hele brystområdet og derfra ind til hjertet.
Guidningens ord, hvis tonefald selv bliver stadig mere nænsomme – og måske nøgne? – jo dybere meditationen bevæger sig ind, fører os ind mod et sted hvor det måske bliver muligt, som Martin foreslår, at opleve at ‘Hver indånding er en hengivelse til hjertet – hver udånding et slip’.

Denne meditation udforsker et princip der går igen i al bevidsthedstræning: Enkelheden.
Ved gradvist at slippe spændinger og forskellige slags fysiske og psykiske parader bliver det muligt at undersøge om vi kan finde det der her kaldes ‘stadig dybere nuancer af nænsomheden’.

Selvomsorg er ikke selvoptagethed. Det drejer sig, som Martin siger til sidst, om at forsøge at tage noget af den nænsomhed man har mødt sig selv med, ud til andre.

 

Martin Guldberg

er cand.phil., sanger og skuespiller. Han er lektor ved Aarhus Universitets Institut for æstetik og kommunikation. Han har været chef for Den ny Opera, og underviser i mindfulness, sang og stemmetræning, kommunikation og stresshåndtering. Han er fast underviser i mindfulness meditation og yogafilosofi på Nalinis og Sattvas Yogalæreruddannelser i København.

Under vejledning og med anvisninger fra Bob More og Jes Bertelsen har Martin studeret meditation og mindfulness gennem egen praksis i mere end 20 år, og tager jævnligt i retreats. Han har mangeårig erfaring med yoga, og er certificeret yogalærer fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA.

Efterlad en kommentar