ÅNDEDRÆTTET – SET OG SANSET NEDEFRA OG OP – FJERDE STUDIE

Væren og vejrtrækningen, studie #4 af 7

med Hanneli Ågotsdatter

LYDFIL · Varighed: 8 min

artem-sapegin-unsplash

Der er vågenhed i at bryde vaner. I at prøve noget nyt.
Denne uges fjerde studie vender gårsdagens åndedrætsrytme og beskriver hvordan vi kan begynde indåndingen øverst i brystet og lade den forplante sig nedad. For derefter at lade udåndingen afvikles den modsatte vej.

Denne erfaring vil måske opleves usædvanligt. Det høje bryståndedræt er nemlig normalt forbundet med det sympatiske nervesystem som gør kroppen kampklar og forhøjer puls og blodtryk. Hvorimod det dybe maveåndedræt er forbundet med parasympatikus som har med vores hvile og regeneration at gøre, og sænker hjerteslag og åndedrætsfrekvens.

Når vi som i denne meditation bevidst begynder med det høje åndedræt, kommer vi, da åndedræt og psyke er så tæt forbundet, let i kontakt med en fornemmelse af uro eller fare. Ved derefter at lade indåndingsbevægelsen udvide sig nedefter, har man mulighed for at opleve at alene denne fordybelse af vejrtrækningen nedad, ledsaget af opmærksomhed, flytter det følelsesmæssige tyngdepunkt fra en 'kamp'-agtig indstilling til ro og afspænding.

Idéen med at tillade et sådant tilsyneladende mikroskopisk eksperiment, under helt rolige forhold, er netop at opdage muligheden for at regulere sine egne affekter ved hjælp af vejrtrækningen. For så, med tålmodighed og træning, at kunne føre denne færdighed med sig også til situationer der er mindre rolige og mere udfordrende.

Hanneli foreslår at vi udfører øvelsen udforskende og  legende, som et barn der prøver noget nyt - men det er en leg med alvorligt positive potentialer.

 


Denne første uge af Januarpraksis er en invitation til fordybelse i vejrtrækningen med Hanneli under overskriften 'Væren og vejtrækning - syv studier'.
Et studie er en på én gang kort, åben og udforskende form.
Henover årets første dage føres vi på syv forskellige måder ind mod åndedrættets essens og ud mod verden som den opleves fra en forhøjet bevidsthed om vejrtrækningen.
For dig som er nyankommet til nærværstræning, kan studierne være en introduktion. For dig som har mere erfaring, kan de måske åbne nye perspektiver på det kendte.

LYT TIL MEDITATIONEN HER:
Hanneli

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.
Hanneli etablerede Kontemplation i 2010 og er platformens daglige leder.
Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.
Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.
Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.
Hanneli er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.