ÅNDEDRÆTTETS FYSIOLOGISKE ASPEKTER

med Peter Høeg

LYDFIL · Varighed: 8 min

Dogen Zenji

Meditation er en begivenhed som ideelt set involverer hele os selv.
Det er derfor vi ofte bygger vores undervisning og instruktioner op over de fem porte: Kroppen, åndedrættet, følelsessystemet, bevidstheden og grundkreativiteten.
Inddrager og aktiverer vi disse fem aspekter af vores menneskelighed, er vi i kontakt med omfattende og væsentlige dele af os selv.

Meditation er derfor først og fremmest praktisk, det er noget man gør, det er en måde vi forholder os med og til hele os selv på.
For derfra at kunne møde andre og verden dybere
.

En balanceret mængde teori kan støtte vores meditative praksis. Anatomiske og fysiologiske beskrivelser, informeret og inspireret af videnskaben, kan hjælpe os til at mærke vores krop og energisystem mere detaljeret.
Vores krop er også et mikrokosmos det er muligt at gå på opdagelse i. Konkret viden om kroppen kan fungere som et kort der hjælper os med at finde vej i den indre natur.

I denne meditation beskriver Peter nogle af de anatomiske og fysiologiske faktorer der ligger til grund for vores vejrtrækning:
Hvordan mellemgulvet flader ud under indåndingen og presser blidt ned mod organerne i bughulen. Og vi inviteres til selv at mærke dette.
Hvordan også muskler mellem ribbenene er aktive ved indåndingen. Muskler hvis elastiske sammentrækning, sammen med andre muskler der også hæfter på ribbenene, sørger for udåndingen.

Det kan føles som om vi tømmer lungerne ved udåndingen. Men, fortæller Peter, i virkeligheden bliver der i lungerne altid luft tilbage, luft som ved næste indånding blandes med den indtagne atmosfæriske luft. Hvorved der opstår netop den iltkoncentration som kroppen er i stand til at optage.

Den historiske buddha, Shakyamuni, underviste i at iagttage og regulere åndedrættet som en indledning til meditation og kaldte det anapana-sati, viden eller sandhed om åndedrættet. Forskellige mestre efter ham opdelte denne teknik i flere forskellige trin, på flere forskellige måder.

Så på den ene side er det fascinerende at fordybe sig i vejrtrækningens uendelighed.
På den anden side kan det være befriende at vide at Dogen Zenji, den store japanske zenmester og grundlægger af Soto Zen, sagde:
’Glem alt om at regulere åndedrættet. Hvil i naturlig afslappethed, lad åndedrættet passe sig selv, ånd roligt gennem næsen og spænd af ind mod ikke-tænkning.´

Peter Høeg

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.