AT ANKOMME FULDT OG HELT

med Hanneli Ågotsdatter

LYDFIL · Varighed: 27 min

Hanneli
På en måde består tilværelsen af en lang række af ankomster til stadig nye situationer og omstændigheder.
I denne meditation peger Hanneli på muligheden for at komme mere helhjertet til stede. Først ved at vi hver især undersøger hvor i os selv vi er mest nærværende lige nu. Derefter ved at føre os ind i en dybere bevidstgørelse af kroppen som den har det lige nu. Og endelig ved at brede denne bevidsthed ud til følelsessystemet, tankerummet og vejrtrækningen.

Denne guidede meditation er optaget under et retreat på Øster Løkke.

LYT TIL MEDITATIONEN HER:
Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw

Hanneli Ågotsdatter

cand.arch., meditationslærer og psykoterapeut.
Hun er Kontemplations daglige leder og underviser på retreats i Danmark og udlandet. Hun lever selv i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.