AT GÅ MED NÆRVÆR

Nærværsyoga og bevægelse med

Lydfil. Varighed: 15 min

Vinterskov-Donnie-Rosie-unsplash

’Meningen med gående meditation’, siger zenmesteren Thich Nhat Hanh, ’er først og fremmest at krop og bevidsthed skal mødes i fred’.

Gående meditation behøver ikke at være anstrengende, det kan være nydelsesfyldt.
I denne guidning som er optaget udendørs ved Rørbæk Sø i Midtjylland, foreslår Peter at vi tillader os selv at mærke at det kan være sanseligt at gå.
Ved at lade zenwalk som gående meditation også kaldes, være afspændt og panoramisk i stedet for koncentrativ, peger guidningen på glæden ved den på én gang mest almindelige og, ja, helt ærlig, måske mest pragtfulde bevægelsesform som findes.

Peter opfordrer til at lade bare 10 eller 20 procent af opmærksomheden hvile ved åndedrættet og selve gangbevægelsen for at kunne åbne resten af bevidstheden mod hvad der måtte komme: Sanseindtryk, tanker, følelser. 
Vi kan, siger han, også være nærværende når vi tænker eller funderer mens vi går. Når bare en lille del af vores opmærksomhed holder fast i vejrtrækning og bevægelse som i et anker, er det muligt at spadsere i nuet uden at blive ført bort i distraktion.

Gående meditation er inkluderet i hvad der på Pali, det sprog den historiske Buddha talte, kaldes sattipatana, de fire grundlæggende trin i mindfulness: Bevidsthed om kroppen, om følelserne, om bevidstheden og om bevidsthedens indhold.
Disse fire trin ligger til grund for den mindfulnesspraksis som Vesten (takket være især stressforskeren Jon Kabat-Zinns store indsats) har taget til sig gennem de sidste 30 år.

Gående meditation tilhører i denne beskrivelse det første trin af sattipatane hvor den praktiserende indøver nærvær i forhold til kroppen og dens bevægelser og i forhold til åndedrættet.
Denne praksis er, i sin grundlæggende form indenfor Theravada eller urbuddhismen, formuleret som en ret strikt disciplin. I denne gående meditation foreslås en mere åben fremgangsmåde – hvor det er muligt at bevare og skærpe nærværet uden at miste den umiddelbare nydelse.

John Muir, amerikansk naturforsker fra 1800-tallet og en af de første der pegede på vigtigheden af naturbeskyttelse, sagde:

’Ved enhver vandring i naturen modtager man meget mere end man ledte efter.’

 

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

Efterlad en kommentar