AT SAMLE OPMÆRKSOMHEDEN

Meditation med Martin Guldberg

LYDFIL · Varighed: 11 min

Martin Guldberg
Den vestlige verden har de sidste 20 år, takket være ikke mindst mikrobiologen og stressforskeren Jon Kabat-Zinns indsats for mindfulness, opdaget at man kan træne nærvær uden at skulle melde sig ind i en religion.
 
Ordet 'mindfulness' er en oversættelse af sanskritordet smriti og paliordet sati, der begge cirka dækker 'at huske nærvær i dagligdags gøremål'.
 
Fundamentet under den nærværstræning der fører til mindfulness, er 'kropsforankret nærvær', eller 'nærvær rettet mod kroppen', kayagati-sati.
 
I denne guidning i at samle opmærksomheden tager Martin udgangspunkt i kroppen og fører os gennem tre hovedtrin i klassisk mindfulness: Bevidstgørelsen af kroppen med en indstilling af ikke-vurderende accept efterfulgt af opmærksomhed på åndedrættet, anapana-sati.
Med denne basis instrueres der til sidst i at slippe tankerne - og til, når de kommer igen, at opdage distraktioner og slippe dem.

LYT TIL MEDITATIONEN HER:

Martin

   Martin Guldberg

er cand.phil., sanger og skuespiller. Han er lektor ved Aarhus Universitets Institut for æstetik og kommunikation. Han har været chef for Den ny Opera, og underviser i mindfulness, sang og stemmetræning, kommunikation og stresshåndtering. Han er fast underviser i mindfulness meditation og yogafilosofi på Nalinis og Sattvas Yogalæreruddannelser i København.

Under vejledning og med anvisninger fra Bob More og Jes Bertelsen har Martin studeret meditation og mindfulness gennem egen praksis i mere end 20 år, og tager jævnligt i retreats. Han har mangeårig erfaring med yoga, og er certificeret yogalærer fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA.