AT SAMLE OPMÆRKSOMHEDEN

Guidet meditation med

Lydfil · 11 min

Martin Guldberg

Den vestlige verden har de sidste 20 år, takket være ikke mindst mikrobiologen og stressforskeren Jon Kabat-Zinns indsats for mindfulness, opdaget at man kan træne nærvær uden at skulle melde sig ind i en religion.

 Ordet ‘mindfulness’ er en oversættelse af sanskritordet smriti og paliordet sati, der begge cirka dækker ‘at huske nærvær i dagligdags gøremål’.

Fundamentet under den nærværstræning der fører til mindfulness, er ‘kropsforankret nærvær’, eller ‘nærvær rettet mod kroppen’, kayagati-sati.

I denne guidning i at samle opmærksomheden tager Martin udgangspunkt i kroppen og fører os gennem tre hovedtrin i klassisk mindfulness: Bevidstgørelsen af kroppen med en indstilling af ikke-vurderende accept efterfulgt af opmærksomhed på åndedrættet, anapana-sati.

Med denne basis instrueres der til sidst i at slippe tankerne – og til, når de kommer igen, at opdage distraktioner og slippe dem.

 

Martin Guldberg

er cand.phil., sanger og skuespiller. Han er lektor ved Aarhus Universitets Institut for æstetik og kommunikation. Han har været chef for Den ny Opera, og underviser i mindfulness, sang og stemmetræning, kommunikation og stresshåndtering. Han er fast underviser i mindfulness meditation og yogafilosofi på Nalinis og Sattvas Yogalæreruddannelser i København.

Under vejledning og med anvisninger fra Bob More og Jes Bertelsen har Martin studeret meditation og mindfulness gennem egen praksis i mere end 20 år, og tager jævnligt i retreats. Han har mangeårig erfaring med yoga, og er certificeret yogalærer fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA.

Efterlad en kommentar