AT VÆRE MED UBEHAG OG SMERTE

Guidet meditation med

Lydfil og Video · 29 min

Denne meditation er tænkt som en hjælp til den som har brug for at standse op i en travl hverdag præget af stress. Videre er den ment som en mulig støtte i tilstande af mere intenst kropsligt ubehag og fysisk smerte.

I guidningens første halvdel undersøges ubehaget, og det beskrives hvordan bevidsthed om åndedrættet kan støtte os i kontakten til kroppen når der er tanker, bekymringer eller lignende vanskelige situationer.

Guidningens anden del beskæftiger sig med mere intense former for ubehag, fysisk eller følelsesmæssigt, og med kropslige smerter.

Når vi oplever et fysisk ubehag, vil de fleste af os have en tendens til at bevæge os bort fra kroppen. Hvad der er naturligt. Vi vil måske i stedet gå op i hovedet og begynde at tænke. Måske udkaste planer for at løse eller dæmpe smerten, eller måske simpelthen flygte med tankerne.

En sådan mental aktivitet er i en sådan lidelsesfuld situation sjældent særlig konstruktiv. I stedet får vi her, gennem Hannelis instruktioner, hjælp til at genfinde en sanselig oplevelse af kroppen som er en mulighed, selv når vi oplever smerte. Hjælp til at genetablere kontakten til de også kropslige ressourcer som kan træde i baggrunden når vi møder virkelig fysisk eller psykisk mørke.

Ved at bevæge os frem og tilbage mellem vores ressourcer og de udfordringer vi står overfor, kan vi gradvist få støtte til at være med ubehaget. Denne ‘væren med’, etableringen af nærværet i situationen, kan så betyde at vores forhold til det lidelsesfyldte ændres. Frank Ostaseski har, med baggrund i sin omfattende erfaring fra hospicebevægelsen, sagt at smerte alene kan man arbejde med. Det er når vi samtidigt gør modstand mod smerten, for eksempel ved at forsøge at flygte fra den, at lidelsen fordybes.
Eller på engelsk, med Ostaseskis ord: Suffering is pain plus the resistance to pain.

I begyndelsen af denne guidning inviteres du ind i en siddende stilling. Men i en tilstand af smerte og ubehag kan det være svært eller umuligt at sidde op. Er dette tilfældet for dig, kan du fint i stedet udføre denne praksis liggende, stående og gående.

Det vigtigste er at du finder ind i den stilling, som i denne situation er den for dig bedst mulige.

 

 

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.

Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.

Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.

Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.

Hun er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Hanneli etablerede platformen Kontemplation i 2010.

Efterlad en kommentar