BEVIDSTHEDENS DANS I OG MED KROPPEN

med Hanneli Ågotsdatter

LYDFIL · Varighed: 37 min

Hanneli

På en måde er dette en invitation til at lad bevidstheden danse en stille dans gennem vores krop.
Mens vi ligger ned og praktisk talt ikke bevæger os.

Ved systematisk at lade opmærksomheden udforske kroppen og ved på stadig nye måder at nuancere og detaljere sansningen af den, støtter denne guidning os hen i mod at mærke hvor tæt vores fysik og vores sind er forbundet.
Og hvordan det er muligt, når nærværet forankres i kroppen, at opleve at sindsaktiviteten stilner og måske giver plads til en oplevelse af det nærvær og den åbenhed der kan være i at være sig selv i ens tankefrie krop.

Denne kropsforankring er optaget under et retreat på Øster Løkke.

LYT TIL MEDITATIONEN HER:
Hanneli 2021

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.
Hanneli etablerede Kontemplation i 2010 og er platformens daglige leder.
Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.
Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.
Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.
Hanneli er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.