BEVIDSTHEDENS DANS I OG MED KROPPEN

med Hanneli Ågotsdatter

LYDFIL · Varighed: 37 min

Hanneli

På en måde er dette en invitation til at lad bevidstheden danse en stille dans gennem vores krop.
Mens vi ligger ned og praktisk talt ikke bevæger os.

Ved systematisk at lade opmærksomheden udforske kroppen og ved på stadig nye måder at nuancere og detaljere sansningen af den, støtter denne guidning os hen i mod at mærke hvor tæt vores fysik og vores sind er forbundet.
Og hvordan det er muligt, når nærværet forankres i kroppen, at opleve at sindsaktiviteten stilner og måske giver plads til en oplevelse af det nærvær og den åbenhed der kan være i at være sig selv i ens tankefrie krop.

Denne kropsforankring er optaget under et retreat på Øster Løkke.

LYT TIL MEDITATIONEN HER:
Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw

Hanneli Ågotsdatter

cand.arch., meditationslærer og psykoterapeut.
Hun er Kontemplations daglige leder og underviser på retreats i Danmark og udlandet. Hun lever selv i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.