BEVIDSTHEDENS SPEJLFUNKTION

Guidet meditation med

Video · 23 min

Med udgangspunkt i sansningen af kroppen, af vejrtrækningen, af kærlighedsfølelserne og tankerummet fører denne meditation frem mod oplevelsen af en mulighed vi alle er født med: Muligheden for at vores bevidsthed kan registrere os selv og vores omverden med samme åbne nøjagtighed som et spejl. 

På samme måde som et spejl hverken fastholder eller afviser noget indhold, men loyalt gengiver alt hvad det reflekterer, kan vi gennem træning kultivere vores medfødte talent for at åbne os mod ydre og indre impulser uden at vurdere og uden at række ud eller skubbe bort. 

Denne tilstand er hvad der kaldes mindfulness eller neutral iagttagelse. Vi når frem til den ved at bevæge os ind gennem bevidstheden om kroppen, åndedrættet, kærlighedsfølelserne og bevidstheden, de hovedveje indad der kaldes femkanten eller empatistjernen. 

Til at begynde med er den mindfulde neutralitet ganske kortvarig, momentan, men med tiden kan disse momenter strække sig og blive til tilstande.  

I takt med at det sker, bliver der, i friheden fra hele tiden at skulle afvise eller række ud, plads til at vores naturlige empati og samhørighed begynder at vokse. 

 

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

Efterlad en kommentar