BUDDHAS ÅNDEDRÆT

Guidet meditation med

Lydfil og Video · 26 min

En religionsforsker sagde: All religions are the same – especially buddhism.
Alle religioner er ens – især buddhismen.

Buddhismen er måske den spirituelle tradition der har den dybeste og mest omfattende vejrtrækningspraksis.

I denne meditation beskriver Peter hvordan der fra buddhismens grundlag, ‘de fire ædle sandheder’, går en lige linje til den moderne mindfulnesstræning og dens fokus på vejrtrækningen.

Der er en tidløs skønhed i disse fire sandheder:

‘Sandheden om lidelse,
sandheden om årsagen til lidelse,
sandheden om lidelsens afslutning,
sandheden om vejen der fører til lidelsens afslutning.’

Eller i dagligdags sprog:

Der findes lidelse og ingen kan undgå den.
Al lidelse har en årsag.
Al lidelse har mulighed for at ophøre. Og:
Der findes en vej der fører til at lidelsen ophører.

Det er sagt for 2500 år siden, i den tale i Benares som var den første Buddha holdt efter han havde nået oplysning. Og det er så sandt i dag som dengang.

Det er skrappe formuleringer. Buddhismen lægger ikke fingrene imellem. Men tænker man nærmere over hvad der siges, mærker man medfølelsen. Og respekten for menneskets mulighed for at få indflydelse på dets eget liv. Hvor andre religioner oftest vil hævde at vi skal underkaste os en gud for at kunne udfris fra lidelse, og at denne udfrielse oftest først kan komme efter døden, der siger buddhismen at vi selv kan gøre noget. At der er en vej vi kan gå.

Denne vej går gennem at forstå hvad buddhismen kalder ‘de tre sindsgifte’, begær, vrede og sløvhed. Som Peter foreslår en hverdagsagtig formulering af.

Frisættelsen fra disse sindsgifte beskrives i den klassisk buddhistiske fremstilling af mindfulnesstræning i fire trin (som er ganske tæt ved Jon Kabat-Zinns helt moderne MBSR, mindfulness-baseret stressreduktion).

På den ene side er buddhismen en religion, med trosartikler, guddomme og en tekstkanon udvalgt på basis af en doktrin.

Som sådan kan den minde om andre religioner. Omend den ikke rummer forestillinger om en skabergud. Og har meget stor vægt på praksis. På individets mulighed for at befri sig selv fra også de mest ubehagelige uvaner.

På den anden side er buddhismens tolerance helt særlig. Og dens forståelse af bevidsthedens betydning speciel. Herunder dens opmærksomhed på åndedrættet.

Buddha sagde: Med bevidsthed om hele kroppen, ånder den praktiserende ind. Med bevidsthed om hele kroppen ånder den praktiserende ud (…) Praksis er at blive ved med at vende tilbage til åndedrættet hver gang du er distraheret. Lidt efterlidt vil bevidstheden lære at falde til ro. Den vil føles stabil, rolig og fredfyldt.

Og så må vi til sidst have dette Buddhacitat med som vi elsker:

Tro ikke på noget, lige meget hvor du har læst det, eller hvem der har sagt det – ikke engang hvis det er mig der har sagt det – medmindre det harmonerer med din egen erfaring og sunde fornuft.

 

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

2 Comments

  1. Bo den 26. juli 2023 kl. 17:38

    De 3 sindsgifte i Peters og budisternes lys. Tak.

    • Redaktionen den 26. juli 2023 kl. 20:22

      Det er så dejligt at have dig med, Bo. Tak for din kommentar. Mange varme praksishilsner til dig fra os i teamet herude ved Vesterhavet.❤️

Efterlad en kommentar