DEN SIDSTE HISTORIE

Meditation med Peter Høeg

LYDFIL · Varighed: 19 min

Peter Høeg

Som vi sidder her, opretholder vi alle en omfattende mængde af historier som handler om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen.

Disse historier er nødvendige for os som samfundsborgere, som deltagere i kærlighedsforhold og for at få et meningsfuldt liv.

Men står de alene, bliver de udmattende. For de handler alle om MIG, MINE og MIT.

Derfor forsøger man meditativt at afbalancere dem med træningen i at slippe historier. For at vores personligheder og karakterstruktur, med tiden, ikke er noget vi behøver at klamre os unødvendigt hårdt til.

I denne meditation beskriver Peter de første skridt i retning af at afvikle historier. Mod at vove, i glimt at komme til stede i nuet mere nøgen. Efter at have afklædt sig de fleste fortællinger.

Peter Høeg

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.