DEN TYDELIGSTE SANSNING – ANDET STUDIE

Væren og vejrtrækning, studie #2 af 7

med Hanneli Ågotsdatter

LYDFIL · Varighed: 11 min

Daniel Hoeeg

Hvor vi i går, i Væren og vejrtræknings første studie, zoomede ind på åndedrættet og så at sige lagde det under et mikroskop, bevæger denne meditation, andet studie, sig den modsatte vej:  fra registreringen af åndedrættet og derfra, med detaljerede trin, ud mod verden.

Hanneli peger os først ind mod det sted hvor vi umiddelbart mærker åndedrættet tydeligst, og lader os komme til stede ved  tydeligheden.
Derfra er det muligt at mærke rummet omkring denne sansning - for så at lade dette rum udvide sig.

Denne dvælende opmærksomhed kan, beskriver Hanneli, åbne yderligere, ud mod bevidstheden om hele vores krop.
Til den måde vi mærker hele os selv netop nu.

Denne første uge af Januarpraksis er en invitation til fordybelse i vejrtrækningen med Hanneli under overskriften 'Væren og vejtrækning - syv studier'.
Et studie er en på én gang kort, åben og udforskende form.
Henover disse syv dage føres vi på syv forskellige måder ind mod åndedrættets essens og ud mod verden som den opleves fra en forhøjet bevidsthed om vejrtrækningen.
For dig som er nyankommet til nærværstræning, kan studierne være en introduktion. For dig som har mere erfaring, kan de måske åbne nye perspektiver på det kendte.

LYT TIL MEDITATIONEN HER:

Illustration: Daniel Sebastian Høeg

Hanneli

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.
Hanneli etablerede Kontemplation i 2010 og er platformens daglige leder.
Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.
Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.
Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.
Hanneli er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.