max-saeling-unsplash

DRØMME OG MEDITATION #1

Undervisere: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Team: Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

 

Referat af første kursusgang - 15. februar 2022

Velkommen til dette drømmeforløb, hvor vi vil fokusere på mødepunkter mellem drømme og meditation.

Det er godt at have omhu i forhold til sin meditative praksis undervejs for at få mest mulig ud af forløbet.

Hvad drømmepraksis angår, anbefaler vi at man, når man er vågnet om morgenen, hvis det er muligt giver sig selv lidt tid til at forsøge at huske nattens drømme. Videre foreslår vi at man fører en drømmejournal da drømme er så flygtige og hurtigt forsvinder fra bevidstheden.

Man er velkommen til at sende sine drømmeessenser til kontakt@kontemplation.dk senest mandag før vi mødes kl.9.

Alt drømmemateriale anonymiseres, både i referaterne og hvis elementer fra de tilsendte essenser bringes op i gruppen.

Et par ord om det digitale format. Det er godt at mærke ind i sin krop undervejs i undervisningen og at gøre sig klart at man kan fornemme andre mennesker inde i ens eget følelsessystem.

Og vi peger på de fordele der er ved en digital form som denne: Selv om den ikke har det fysiske mødes dybde og intensitet, har den andre fordele. Vi får mulighed for at hente gruppen og undervisningen ind i vores egen stue – og vi sparer mange ressourcer.

To ord om drømme og om hvordan vi arbejder med dem:

Vi er inspireret af Jung, Jes Bertelsen, Bob Moore og af vores egen erfaring.

Vores overordnede syn på drømme ligger tæt op af Jungs der mente at ligesom kroppen har millioner af fysiologiske processer der opretholder vores fysiske balance, har også alle aspekter af vores psyke - heriblandt drømme - en selvopretholdende og helende funktion samt et tilbud om personlig vækst.

Vi minder os selv om, at dette ikke er et præstationsforløb og, at drømmeren er den egentlig ekspert på egne drømme.

Vi lavede en lille bevægelsessekvens der gik over i en siddende meditation. Lydfilen til den finder du her. Derefter en kort overgang til skrivepraksis hvor vi først detaljeret nedskrev den drøm, vi gerne ville arbejde med, for derefter at formulere en essens af drømmen - et lille referat på max. tre linier. Lydfilen til instruktionen omkring at formulere essenser finder du her.

 


 

TRE BASALE INDSTILLINGER TIL DRØMME

Vi arbejder med tre basale måder at stille os på i forhold til drømme.

  1. At være til stede med drømmen. 5-10 minutter når du vågner et par gange om ugen.
  2. Drømmens kompensative funktion – drømmens tilbud til os.
  3. Drømmeren er hele drømmen – det Jung kalder subjekt-objekt-trinet.

 


 

BREAK-OUTS

Herefter var vi i breakoutrooms, hvor vi delte vores drømme og arbejdede med ledsagende samtaler hvor lytteren undrer sig og respektfuldt spørger ind til drømmen, og hvor vi undgår vurderinger.

 


 

SPØRGSMÅL OG DELINGER

 

Spørger 1: Jeg undrer mig over den kompensative funktion - hvordan opdager man den?

Respons: Vil du fortælle din drøm, så kan vi se på et konkret eksempel?

Spørger 1: Ja, jeg drømmer, at jeg tager elevatoren op, jeg ser at der er en glasgang. Der er en operationssal eller et lighus, det er skræmmende. Jeg tager elevatoren ned. Jeg møder en kvinde, der ligner min første kæreste. Vi danser tango.

Respons: Jeg tror, drømmen peger på meditative muligheder muligheder. Din meditative praksis vil fremkalde en opstigning af energi, det der afbildes af elevatorbevægelsen. Tilsyneladende støder du så på emotionelle vanskeligheder afbildet ved det skræmmende lighus. Hvorfor drømmeren klogelig tager elevatoren ned igen, sandsynligvis for at hente ressourcer til den meditative og eksistentielle opstigning – eller sagt på en anden måde, når du er i meditativ vækst, støder du på følelsesmæssige vanskeligheder, som du må løse i bunden af kroppen.

 


 

Spørger 2: I min drøm ser jeg tingene fra luften. Jeg ser en havn og langs molerne er der noget rødt. Jeg tænker på det som forurening – noget der skal renses.

Respons: Når man drømmer at man ser noget ovenfra, er man lykkes med at danne sig en form for overblik. Din drøm handler om noget med overgang fra fast til flydende stof. Og rød – hvad skal renses ud?

Spørger 2: Jeg har i mit vågne liv tænkt, at jeg skal have mere fat i mit rodchakra.

Respons: Det bekræfter drømmen. Den siger noget om vand – det ubevidste, måske erotik - der påvirker dit rodchakra. Rød er en kraftfuld farve. En varm farve. Måske er forureningen noget værdifuldt – potentialer. Forhold der endnu ikke er integreret i psyken, optræder ofte først som negative, eksempelvis som forurening. Når de så omfattes af bevidstheden, kan deres potentialer begynde at komme til syne.

 


 

Spørger 3: Jeg har ofte den oplevelse i mine drømme at de enten foregår i venstre eller højre side. I den aktuelle drøm drømmer jeg, at jeg går med en lille pige i min højre hånd. Jeg skal beskytte hende mod nogle hunde, og vi skal igennem nogle hegn og når så frem til et sted hvor der går heste. Derefter skal vi igennem en mørk skov. Vi skal hele tiden dreje til højre.

Respons: Det er ikke så tit, at der er en klarhed omkring, hvilken side drømmen foregår. Højre – mandligt/udfarende. Venstre – kvindeligt/receptivt/rummende. Vendinger vi her bruger uden i øvrigt at sige noget om hvordan kvinder og mænd er, men for at have et fælles sprog for forskellige bevidsthedsformer. I drømmen er noget med balance mellem det mandelige og kvindelige på spil. Du beskytter eller tager vare på den lille pige som repræsenterer en ressource. Hundene hører ofte til solar plexus – det emotionelle. Heste er fredeligere dyr, hjerte-agtige dyr. Instinkterne arbejder frem mod en konfrontation med det ubevidste – den mørke skov.

 


 

Spørger 4: Min drøm lyder: Jeg er i en storby hvor der er en masse små lejligheder. En kvinde inviterer mig ind i en af dem. Da jeg kommer ind, åbner der sig et sakralt rum, et kirkerum, hvor alle har deres senge. Kvinden viser dansevideoer. Et skift i drømmen – en kvinde blotter sit køn. Kvinden, der har inviteret mig med ind, er faldet i søvn. Bygningen virker meget gammel, jeg tænker: mon den falder sammen? Mit drømmejeg mærker sexlyst.

Respons: Drømme med seksualitet handler ofte om mødet med det modsatte køn inde i én selv. Mange lejligheder – personlighedsmuligheder. Det sakrale rum – det højere. Risiko – at falde i søvn eller at blive taget af sin seksualitet. Den drøm fortjener, at du mediterer på den. Hvad er det højere? Hvad er der af distraktions-risici? Gamle bygninger – et dybt sted – arketyper.

 


 

DRØMMESSENSER

Afsluttende blev vi mindet om, at der er meget, der kan komme til syne i opstarten af et sådant forløb – og, at det er muligt at sende drømmeessenser inden mandag kl. 9 til kontakt@kontemplation.dk.

 


 

TRE GODE RÅD

Ønsker man at øge sine muligheder for at huske drømme, er der tre hovedråd:

  1. Sig til dig selv, inden du falder i søvn, at du ønsker at huske nattens drømme
  2. Hav papir og blyant liggende ved sengen, vågner du om natten med et glimt af en drøm da begynd at skrive ned uden at tænde lyset. Det nedskrevne vil næste dag kunne hjælpe dig til at huske drømmen.
  3. Drøm og krop er tæt forbundet. Du kan, når du vågner, forsøge at lægge dig i de stillinger du har ligget i i løbet af natten, muligvis vil da selve den fysiske stilling kunne afgive drømmerester.

GUIDET PRAKSIS FRA DRØMME OG MEDITATION - Session #1

Guidet meditation på krop og åndedræt, følelsessystem og bevidsthed, med Hanneli Ågotsdatter:

Guidet skrivemeditation med fokus på drømme, med Peter Høeg:

 

Du kan finde flere meditationer og inspiration til din videre praksis i vores

PRAKSISBIBLIOTEK.