noah-silliman-vhInzGLpnyI-unsplash-2

DRØMME OG MEDITATION #2 2022

Undervisere: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Team: Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

 

Referat af anden kursusgang - 22. februar 2022

Velkommen til denne session og tak for alle jeres tilsendte drømme.

Der er flere, der har spurgt om, hvad man kan gøre for at hjælpe sig selv til at huske sine drømme.

Her følger tre råd, man kan bruge:

 1. Inden du lægger dig til at sove, kan du gøre dig klart, at du ønsker at huske nattens drømme og måske endda sige det højt til dig selv.
 2. Inden du lægger dig til at sove, kan du beslutte, hvordan du vil registrere din drøm, såfremt du husker den. Du kan evt. lægge en blok og blyant ved siden af sengen eller lægge din mobiltelefon, hvis det fungerer bedre for dig at indtale drømmen.
 3. Når du vågner og husker en drøm, kan du opleve, at den meget hurtigt forsvinder. Et godt råd er at lægge sig tilbage i samme stilling, som du vågnede i, så har drømmen det med at vende tilbage. Du kan herefter med din vågne opmærksomhed gøre dig klart, hvordan drømmen var og derefter notere eller indtale drømmen.

Og til sidst huske på, at det er forskelligt, hvor meget vi husker vores drømme og prøve at afstå fra, at det bliver et præstationsprojekt.

 

Vi begyndte vores fælles praksis med et stående bevægelsesstræk. Derefter meditativt arbejde med en drøm, som kræver at have 4-6 A4-papirark klar og noget at skrive med.

Praksis fra Drømme og meditation, session #2

 1. Guidet lydfil med meditation, bevægelse og skrivemeditation med Hanneli Ågotsdatter
 2. Afsluttende kort meditation med Peter Høeg

Efterfølgende arbejdede vi med vores drømme i breakout rooms.

Da vi vendte tilbage til fællesrummet, var der plads til delinger, kommentarer og spørgsmål:

 

Spørger 1: Jeg er i tvivl om, når jeg genbesøger drømmen, hvad jeg egentlig henter fra drømmen, og hvad jeg selv finder på – og om det overhovedet er vigtigt, om det kommer fra drømmen eller fra min fantasi.

Respons: Alt er dig, også det, der dukker op efterfølgende. Jung brugte ’fri association’ som en metode til at arbejde med drømme. At forstå sine drømme er også en kreativ proces. Bob Moore sagde; ’Drømme bliver bedre, når de lagrer.’

 


Spørger 2: Nogle gange husker jeg, at jeg drømmer. Andre gange er drømmene så kraftfulde, at de bliver hos mig hele dagen – at det på en måde ændrer min virkelighedsopfattelse. Hvordan skal man forstå det?

Respons: Langt de fleste gange, når vi vågner fra en drøm, oplever vi, at vi vågner op til noget, der er mere virkeligt end drømmen. Det er de færreste, der ønsker at være i en drømmetilstand hele tiden. Vi ved når vi er vågnet af nattens drømme – eller af den drømmeløse søvn -  at der har fundet en opvågning sted, som går fra drøm til virkelighed. Den erfaring er også en form for forberedelse til den videre opvågningsproces, at det er muligt at vågne fra et bevidsthedsniveau til et højere bevidsthedsniveau. Når det er sagt, så er der tilstande, hvor drømmeelementer kan blive i rummet efter, at man er vågnet – ’den blå gyngehest bliver stående i stuen’ – efter en tid vil den gå væk. Hvis ikke – har man et problem, der nærmer sig psykotiske tilstande.

Spørger 2: Jeg oplever, at det kan tage tid at ’kaste’ drømmene af sig. Jeg synes, at det er barskt.

Respons: Det kan være svært at slippe både ressourcer-billeder og udfordrende billeder fra drømmene. Uanset, hvilken retning, det går, er det vigtigt at give drømmene lidt plads. Er der nogle udfordringer? Er der nogle ressourcer?

 


Spørger 3: Dele af drømmen, jeg havde, skifter perspektiv undervejs. Jeg oplever perspektivskiftet kan være med til at vise, at der er noget andet, som ikke betyder så meget som først antaget.

Respons: Interessant. Drømmen kommer med et tilbud om at se tingene fra andre sider af vores personlighed. Det lyder som om, at der er en fase i drømmen, hvor der finder integration sted. Der er en progression i drømmen. Den forudgående drøm i løbet af en nat, kan bane vej for den næste drøm, hvor drømmen kan gå dybere.

 


Nu respons på det fælles drømmemateriale, som vi bruger til at sige lidt om, hvor denne gruppe er lige nu.

Vi har udvalgt 15 elementer, som går igen i mange af jeres drømme, som listes nedenfor.

 • Bygninger, beboelsessbygninger, bevægelser op og ned i bygninger ad trapper eller med elevator, overraskende ukendte rum, uventede tilstedeværende i rummene.
 • Universiteter, skoler, konferencerum. Forbundet med pres fra det mandlige – tilbud om at have det kvindelige med.
 • Spirituelle rum, kirkerum.
 • Mange kvinder, mænd og børn. Sammensmeltninger mellem mænd og kvinder. Seksualitet. Møder med det andet køn.
 • Pres, stress fra den mandlige side.
 • Betydningen af at drage omsorg for den kvindelige side og den barnlige mere kreative side.
 • Næring, mad og kaffe. Tilbud om at tage åndelig, spirituel næring ind. En croissant som eksempel; bliver for luftig, trænger til at groundes.
 • Lærerskikkelser, undervisere. Ens egen højere.
 • Dyr; slanger, edderkopper, bjørne, ulve, tigre, pantere o.a. Det instinktive lag.
 • Ramte/udfordrede børn og voksne. Tilbud om at tage sig af de sider af sig selv.
 • Tøj og dragter. Det man møder verden med. Beskyttelse af ens nøgenhed.
 • Kamp- og konfliktscener. Kamp er konfrontation. Progression fra flugt – til kamp – til samtale og/eller forsoning.
 • Integration finder sted eller forsoning.
 • Toiletter – renselse. Cleaning up. Mulig integration af skyggesider.
 • Køkkener – Jung kaldte det ‘ det alkymiske køkken’, hvor der foregår kreative processer.

 

Og hvad siger det om gruppen?

Det, der ser ud til at være på spil denne første uge, er, at gruppens samlede energi vender opmærksomheden mod det ubevidste. Der er tre mulige veje energien kan gå, hvor ingen er finere end andre. Energien kan gå ud mod selvudvikling/selvrealisering, ned mod det ubevidste eller op mod det højere.

 


Intermezzo med dansepraksis:

Vi bevæger os til Ruben Gonzales album Introducing Ruben Gonzales.


Flere delinger:

 

Spørger 4: Det optager mig med menneskelige relationer og grænsesætning. I min drøm er en venlig mand og mere kold kvinde.

Respons: Det er vigtige informationer. Kig ind i dig selv, hvordan er det med den venlige mand eller den kolde kvinde?

 


Spørger 5: Jeg synes, det var en rigtig fin gennemgang af alt det drømmemateriale. For mig var der en læring i at høre, hvad andre drømmer om lige nu. Derudover har jeg lyst til at sige, at jeg synes, at øvelsen fra i dag var meget givende og en spændende proces.

Respons: Dejligt at høre. Det er så fint at lytte til kroppen ind i mellem og ikke altid udelukkende til hovedet. Og netop det at få indblik i så mange drømme, giver os en unik mulighed for at kigge på det kollektive i drømmene. Tak.

 


Spørger 6: Jeg fik ikke sendt nogle drømme til jer, og jeg har lidt svært ved at kende mig selv i gennemgangen. I min drøm står jeg ved en strand, der er helt roligt vand. Der er 8-10 sole eller planeter.

Respons: Vi minder os selv og hinanden om, at det kun er drømmeren, der har svaret på, hvad drømmen handler om. Havet symboliserer det ubevidste – det ukendte. Det er et meget hyppigt billede på at være vendt mod det ubevidste. Højere muligheder kommer til syne. Flere sole eller planeter – det er usædvanligt drømmebillede. Amplifikation er en kreativ proces, hvor du kan gå ind i drømmen og spørge – hvad er det for nogle sole eller planeter? Er det mandligt? Kvindeligt? Og blødt derfra at tillade associationer at lede dig i retning af en dybere forståelse.

Spørger 6: Tusind tak – det giver mening. Jeg kan stille mig lidt nysgerrigt og åbent overfor disse lyskilder.

 


Spørger 7: Jeg er nysgerrig på slutningen af min drøm. Min mand er i lilla tøj, en farve han hader. Jeg griner, det bliver komisk.

Respons: Der kunne være tre lag i drømmen: Dels at den peger på, at der er nogle aspekter af din mand, du ikke har set helt nok, da han optræder helt uventet. Måske har han flere smidige og ukonforme sider i sit væsen end du har været opmærksom på. Opdagelsen af disse sider, det lilla tøj, giver så en humoristisk lettelse. Derudover er han vel en side af din mandlighed – der er, synes drømmen at sige, muligheder i at opdage aspekter af din egen mandlighed, som kan overraske dig. Og sidst: Lilla er en høj farve, der er hævet over forskellen på mandligt og kvindeligt. Med den peger drømmen måske antydende på spirituelle muligheder.

Spørger 7: Tak det giver mening.

 


Spørger 8: En drøm fra i nat, jeg mærker tydeligt steder i kroppen under aftenens øvelse, men forståelsen af drømmen bliver ikke tydeligere for mig.

Respons: Det er ikke altid, at vi klarer at komme til bunds i en drøm. Drømmenes velsignelse er, at det betydningsfulde vil komme igen i nye drømme, indtil, vi har forstået budskabet. Giv det tid. Forsøg at sidde med de kropslige fornemmelser. Eller spørg ind til det ubevidste: Kan jeg få en drøm for det opleves som om, der er noget jeg ikke forstår her?

 


Efter delinger sad vi kort sammen og landede aftenen.

 

STUDIEGRUPPE I DRØMME OG MEDITATION

Jeanette og Britta er spændte på og glæder sig til at mødes med studiegruppen på tirsdag – tirsdag d.1.marts – for første gang. De af jer, der er med i studiegruppen, vil vi gerne invitere til at sende drømmeessenser til kontakt@kontemplation.dk senest mandag den 28. februar kl. 9. Vi beder om, at I samler drømmeessenserne i en samlet mail.

Læs mere om studiegruppen her: Online Studiegruppe i Drømme og Meditatio

HENVISNINGER TIL PRAKSISBIBLIOTEKET

Til støtte til den daglige omhu med praksis henviser til Kontemplations praksisbibliotek, der er til fri afbenyttelse. Hvis det synes vanskeligt at orientere sig i den store mængde af guidede meditationer, kunne man vælge disse til at begynde med:

PINEAL HARA
En kanalisations- eller åndedrætsøvelse med Hanneli på 14 minutter.

DØRE IND MOD HELHEDEN
37 minutters meditation med Peter der beskriver hvordan meditation kan tage udgangspunkt i vores medfødte kompetencer.

ET STÆVNEMØDE MELLEM NÆRVÆRET, ÅNDEDRÆTTET OG KROPPEN
En lidt længere guidning med Hanneli.

 


Næste gang vi mødes i denne gruppe er tirsdag d.15.marts. Alle inviteres til at sende drømmeessenser til kontakt@kontemplation.dk senest mandag d.14.marts kl.9. Igen beder vi om, at I samler jeres drømmeessenser og sender dem i en samlet mail.

 

Med alle mikrofoner åbne takkede vi af for i aften.

 

Du kan finde flere meditationer og inspiration til din videre praksis i vores

PRAKSISBIBLIOTEK.