johannes-plenio-hvrpOmuMrAI-unsplash

DRØMME OG MEDITATION #4


Undervisere: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Team: Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

 

Referat af fjerde kursusgang - 29. marts 2022

Velkommen til denne sidste drømmesession med lige denne gruppe.

I vil opdage, at Martin Guldberg er med os i aften. Mange af jer har opfordret Martin til at undervise i Bob Moores energiøvelser. Dette forår vil han derfor lave et online forløb 'I BOB MOORES FODSPOR' der begynder 19. maj.

 


Aftenens tema er: drømmenes forhold til vores menneskelige helhed.

Vi begyndte med en landingsmeditation. Lydfilen finder du nedenfor.

Dernæst en meditation hvor vi arbejdede med at mærke, hvilke dele af vores menneskelige helhed, der kommer til udtryk i den drøm, vi valgte at arbejde med.

Nedenfor finder du inspirationsord, som vedrører meditationen: Drømmenes forhold til vores menneskelige helhed.

Rod: Alt stof, alt materiale i drømme kommer herfra - den tungeste vibration i bevidstheden - bygninger - kropsfornemmelser fra dette område, eksempelvis urin og afføring. De tunge dyr, elefanter og heste, har med dette område at gøre. Men også slanger, som er det nervemæssige tilsvar til rodcenteret og ofte også hara. Farven rød.

HaraVand har med dette område at gøre - al energi og bevægelse, at gå, at løbe eksempelvis, projiceres ud fra dette chakra - alle hav- og vandvæsener har med dette område at gøre også krebs og krebslignende dyr. Kattedyr. Farven orange.

Solar pleksus: Ild og varme i drømme har med dette område at gøre, også ovne. Emotioner som vrede, angst, grænsesætning, begejstring, eufori, mistænksomhed og begær. Stemninger. Dyr som hunde. Farven gul.

Hjerte: Følelser af omsorg, samhørighed, kærlighed og tillid - dyr med horn som giraffer og hjorte. Flyvedrømme. Luciditet i drømme. Farven grøn.

Hals: Kreativitet - selve drømmens eksistens og væsen er forbundet med halsen, drømmen er selv en primær kreativ manifestation.

Pineal: Lys, vågenhed, klarhed, vidde, lærerskikkelser, spirituelle billeder, fornemmelser af at drømmen har bragt en betydningsfuld meddelelse.

 

Lydfilen finder du her:

Meditation: Vi ankommer i os selv
med Hanneli Ågotsdatter

Meditation: Drømmenes forhold til vores menneskelige helhed
med Peter Høeg

Skrivemeditation: Drømmenes forhold til vores menneskelige helhed
med Hanneli Ågotsdatter

Vi fortsatte vores meditative stræk med en skrivemeditation, hvor vi noterede, de sansninger vi mærkede i den siddende meditation.

 

Vi fordelte os i break-out-rooms, hvor vi kunne dele den praksis, vi lige havde lavet sammen.

 

Spørgsmål, delinger, indsigter

Spørger 1: Jeg har et tilbagevendende tema i mine drømme, som handler om, at jeg skal fra et sted til et andet. Jeg skal have en masse ting med mig, sortere og samle. Jeg placerer tingene i rodchakraet; ting, tog, togdør, der falder af. Tingene forsvinder til sidst i drømmen. Jeg forstår ikke budskabet. Måske noget med at give slip?

Respons: Når man drømmer, at man har bagage med, oplever vi, at din egen læsning ’at give slip’ er en klog læsning. Drømmen viser, at det er muligt for dig at komme på rejse – eksistentielt set – det er nødvendigt slippe det, du holder unødvendigt fast i. Hvad er der er bindinger i dit liv? Hvad koster det at give slip?

Vi minder os selv om, at alle vores kommentarer er respektfulde forslag til drømmeren som selv er den eneste som dybest set vil kunne forstå drømmen.

 


Spørger 2: For mig var det en rigtigt fin øvelse. Drømmen fulgte bevægelsen gennem alle chakra. Rod – dør, hara – bevægelse – solar plexus – kat med hvepse og livet siver ud af den.

En voldsom og fyldig øvelse. Meget stærkt billede. Stor tak.

Respons: Nogle drømme viser alle chakra. Katten er et hara-dyr. Hvepse står i drømme ofte for selvdestruktion. Er der en strenghed i dit system? Noget vil pege ind i det kollektive. Noget vil pege ind i det personlige.

Man kan mærke din vitalitet, når du fortæller drømmen. Jung sagde, at stemningen og energiniveauet i en drøm er vigtig.

 


Spørger 3: Stofligheden blev centralt i mit arbejde med drømmen. Det blev ikke bare at kigge på farver og ting. Interessant at føle, at man næsten kan mærke drømmen med hænderne.

Respons: Bliver der en bevægelse op mod de andre chakra?

Spørger 3: Det var stofligheden, der fik nogle nye kvaliteter gennem arbejdet med drømmen. Indholdet eller tingene blev mere alsidigt sanset.

 


Spørger 4: For mig var det skægt at arbejde med de forskellige niveauer af drømmen. Jeg havde to drømme, som jeg havde svært ved at vælge imellem.

I begge drømme er der noget med at køre for stærkt, og så slutter de sådan lidt hov?!

Heste bliver til hunde. En hestevogn kan pakkes sammen som en dug. Hunden tager dugen i munden og går hjem.

Respons: Din drøm bevæger sig op gennem chakra’erne. Heste – rod, vand – hara, tematiserer energi – solar plexus. Hvordan forvalter du energi? Et møllehjul kan associeres til et hamsterhjul. Når man falder i søvn, kan man køre galt. Betydningen af vågenhed i dit liv. Forvandling – hundene er en kreativ fabrikation. Spirituelt vågne mennesker siger, at denne virkelighed vi betragter som givet, også er en kreativ fabrikation. Det får drømmejeget på en måde en forsmag på i denne drøm.

 


Spørger 5: Jeg kunne rigtig godt lide øvelsen. I slutningen af min drøm var rod repræsenteret, så der skulle jeg ligesom starte og det blev en springen rundt i drømmen, og jeg tegnede i stedet for at skrive. Denne øvelse gav min kreativitet inspiration.

Respons: Dejligt at høre. Drømmen er en kreativ proces, som også kommer med ind i dit forståelsesarbejde.

 


Spørger 6: Det gik ikke så let for mig at bruge metoden. Det, der bliver ved at dominere i drømmen, er en blå farve. Drømmen er, at jeg er på en flydende sightseeing på et stort slot. Det rum, jeg husker, var så blåt alt sammen. To ældre kvinder, det kunne være dronningen og en af hendes søstre eller mine tanter. De sover, da jeg kommer ind i rummet, men vågner, da jeg kommer. De kan ikke genkende mig, men jeg kan genkende dem. De har hår som en dommerparyk. De har også et spædbarn, som også er helt blåt. Og det er knoglet. Det forstyrrer mig, at alt er så blåt.

Respons: Bygningen, slottet hører til rod, personlighedens hus, et fint eller fornemt aspekt af dig. Hara er den flydende bevægelse. Den blå farve hører til halsen. Konger og dronninger er høje/fine sider af os selv. Dine kreative muligheder sover, og du er ved at vække dem. Dommerparykken siger noget om din selvvurdering – det er nødvendigt at kigge på den indre dommer. At barnet er knoglet, tyder på, at der skal bringes omsorg ind i processen – ind til det kreative indre barn.

Det er en næsten arketypisk drøm – der skal vække din kreativitet.

 


Spørger 7: Øvelsen var ret fin for mig til at sætte nuancer på. Jeg drømmer f.eks. om en hvid tigerfamilie.

Respons: Hvid er en høj farve. Tiger – kvindelig sanselighed med et aggressivt element.

Spørger 7: Hvad var det, Jung sagde om stemningen i drømme?

Respons: Jung peger på, at man kan blive opslugt af billeder. Og at stemningen kan give os en særlig information, som ofte måske er vigtigere end selve billederne.

Spørger 7: Tigrene var skræmmende – de hvæser af mig, men det gav en positiv følelse, at det var en tigerfamilie.

Respons: Du bliver nok nødt til at se ind i skræmtheden. Tigeren, den hvide farve, det spirituelle. Familien, den indre spirituelle familie, hvad sker der så? Hvad bliver skræmmende?

Respons: Okay, jeg forstår.

 


Herefter havde vi en længere gennemgang, hvor alle der havde sendt drømme, vil kunne genkende sig selv. Lydfilen finder du nedenfor:

Peter gennemgår de to sidste ugers drømmeessenser:

Drømme og biografisk, terapeutisk materiale

Som I måske kan høre på lydfilen, kommer der mange steder biografisk terapeutisk stof op i drømmene. Nogle af jer har spurgt, hvad I stiller op med det. Derfor har vi bedt Britta Karlshøj om at lave online forløb, Drømme, terapi og meditation, hvor det er den terapeutiske tilgang til drømme, der får plads. Denne gruppe vil være begrænset til 12 deltagere og begynde tirsdag 17. maj.

 


Spørger 8: Under hele dette drømmeforløb har jeg drømt om kvinder, som jeg på en måde har jagtet. For 10 dage siden drømmer jeg, at jeg bliver en kvinde i drømmen og vågner lige bagefter. Det, der undrer mig, da jeg læser mine noter, er, at det er som om, at drømmen alligevel fortsætter – efter jeg er vågnet.

Respons: Normalt forsvinder drømme hurtigt efter, at vi er vågnet, men indimellem bliver drømmen stadigvæk tilbage efter opvågningen.

Spørger 8: Halvdelen af drømmen er forgået efter, jeg er vågnet.

Respons: Det er kraften i drømmebilledet, der får billedet til at blive – billeder fristætter energi, og du vågner, men vækkes alligevel ikke helt. At blive til det andet køn i drømme, peger mod en arketypisk integration af modsatkønnetheden. Dette er nok en del af grunden til at du får lov at opleve  et mellemlandskab, hvor der både er en åbenhed ind mod drømmen og ind i vågenheden. Vi har lagt mærke til, at din drømmekanal er ret aktiv. Væggen mellem drøm og vågen er måske ikke så fast, som du regner med.

 


Spørger 9: En drøm fra i nat. Der er en jagt, en ung statsleder, den unge konge, bliver jaget. Han kan ikke komme længere, må kravle opad, længere op end os. Vi har våben. Flere skyder. Der er påfaldende lidt tumult. Jeg vågner ikke med hjertebanken, som jeg ellers ville gøre efter en sådan drøm.

Respons: Ved dramatik i drømme udebliver hjertebanken nogle gange, da systemet er klar til at give slip og lade noget dø. Kongens – her kongesønnens – død er et kendt og dybt billede i den kollektive bevidsthed. Det indvarsler som regel en åbning eller et slip i forhold til mere fastlåste positioner og verdensbilleder i rodcentret og peger mod en anden og mere smidig måde at være i verden på.

 


Der er nogle af de essenser I har sendt os, vi ikke har nået at kommentere. De kommer derfor her:

 

Èn af jer har sendt os en kraftig drøm hvor drømmeren stiger ned i en kælder og møder to versioner af drømmerens tidligere ægtefælle som har hængt sig. Drømmejeget har styrke til at se på det – rystende – syn. Ved at finde modet til dette oplever drømmeren for første gang i sit liv at kunne påvirke drømmen.

Denne drøm er på flere planer vigtig. Den peger på muligheden for at møde biografisk materiale i det ubevidste (kælderen) og på muligheden for at opleve lucide drømme, altså drømme hvori man véd man drømmer.

 


En anden af jer drømmer at hun stiger fra havbunden mod overfladen og dér vågner.

Den drøm gennemspiller noget af det som sker når man fra den drømmeløse søvn stiger op mod drømmenes vågenhedsgrad.

 


En praktiserende har sendt os en essens hvori den pågældende møder en spirituel lærer og praktiserer hvorefter alt forsvinder.

Praksis i drømme opstår når den pågældende øvelse er sunket dybt nok ind i krop og nervesystem. Der skal lidt flere drømme af denne type til for at sige noget nærmere om deres sammenhæng med praksis.

 


Tusind tak for denne gang – dette forløb – det med en vis vemod, at vi skilles, men alting skal slutte på et tidspunkt. Det var inspirerende og spændende for os at få lov at følge jeres drømme.

 

Det er en god idé at fortsætte med at føre drømmejournal og på den måde fortsætte processen.

 

Vi blev afsluttende opfordret til at skrive et eller to ord i chatten – tak for, at I var med på det hele. 

 

Du kan finde flere meditationer og inspiration til din videre praksis i vores

PRAKSISBIBLIOTEK.