Kloden af Daniel

Egenpraksis efter session #10

Nærværspraksis
Nedenfor finder I lydfilen fra vores tiende session sammen. En 19 minutters meditation der forankrer nærværet blødt og fokuseret i kroppen, åndedrættet, følelsesystemet og tankerummet.

Relationer og opmærksomhed på udfordrende situationer
Hvis en udfordrende situation med voksne og/eller børn indfinder sig denne uge, forsøg at lægge mærke til ikke alene de ydre omstændigheder (situationens oprindelse, omgivelserne, det der bliver sagt) som er det vi normalt er fokuseret på, men forsøg også at vende din opmærksomhed ind mod dig selv, mod din krop og dit følelsessystem. Hvad sker der inde i dig selv? Hvis du ser helt bort fra hvem der har ret, hvis skyld nogle måtte mene det er, hvem der har ansvaret, og registrerer: Hvordan føles krop og muskulatur, hvordan er din vejrtrækning dér hvor situationen er mest udfordrende, hvilke følelser løber igennem dig? Måske bliver det for meget at registrere det midt i situationen, lyt så indad i når turbulensen er landet.

 

Illustration: Daniel 12 år

Fokuseret kropsforankret nærvær
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 19 minutter

Nærvær på gruppeniveau

Nærværsmæssig gruppeeftersyn
Det er en almen erfaring at grupper kan have glæde at et regelmæssigt serviceeftersyn. Ikke ulig den måde vi som en selvfølge regelmæssigt får vores bil efterset ( tilgiv mig sammenligningen).
På samme måde som det pres vores bil er udsat for, vil forårsage et vist slid, vil vores arbejde i grupper forårsage slid.

Ovenikøbet er det sådan, at mens vores bil måske, ved et godt serviceeftersyn, kan blive så god som ny, dér har vi i grupper mulighed for, hvis vi griber et sådant eftersyn rigtigt an, at lære af det. Vi har mulighed for ved en sådan proces at øge vores nærvær, empati, kreativitet og samarbejdsevne, så vores gruppeproces, trivsel og fælles kreativitet kan blive ikke bare så gode som ny, men bedre.

Ankomme med nærvær
Første trin af et sådant gruppechek er at gennemføre en meditation så vi lander i os selv, i et vurderingsfrit rum, og etablerer , eller forstærke,r kontakten indadtil.

Skrivepraksis
Andet trin er en kort, individuel skrivepraksis med udgangspunkt i følgende tre spørgsmål:

1) Mærk indad og spørg dig selv: Hvad er det vigtigste ved mit bidrag til gruppen? Hvordan bidrager jeg mest konstruktivt? Skriv om dette.

2) Spørg dig selv: Hvordan bidrager gruppen - det at være en del af den - konstruktivt til dig? Hvad er dit vigtigste udbytte af samarbejdet i gruppen, fagligt og menneskeligt? Skriv om dette.

3) Hvordan kunne I sammen i gruppen bedst udvikle jeres muligheder? Og hvordan kunne du bidrage til dette? Skriv om dette.

At dele og at lytte
Tredje trin er at hver fortæller kort om pointer fra denne skrivepraksis. De andre lytter. Vi skal være opmærksomme på at dette kan være en sårbar proces. Det er ikke altid nemt at stå ved hvormed man selv oplever man bidrager med noget værdifuldt til en gruppeproces. Men det er betydningsfuldt at turde stå ved sine kvaliteter også i det fælles rum. Så vi forsøger at finde modet til at pege på både de ressourcer vi oplever vi selv bidrager med, og dem vi modtager fra gruppen.

Samtalens kraft
Fjerde trin er en samtale omkring dette.
Disse trin ville også kunne danne grundlag for en mere omfattende gruppechek proces end vi har mulighed for i denne sammenhæng. Et sådant mere omfattende gruppeeftersyn ville også give plads til at tage de udfrodringer og spændinger op som altid findes i grupper.
For at gøre dette - altså på sigt også inkludere udfordringer og eventuelle konflikter -  er det betydningsfuldt at man, udover som sagt at have god tid, har en mogen lunde fælles parathed til også at gå ind i både de fælles og de individuelle vanskeligheder. Og en basal forståelse af hvordan man taler om konflikter uden at projicere unødigt, med en parathed til at tage sin egen andel - en konflikt har altid to sider der begge er involverede.

At holde det sagte i et fælles nærværsrum
Femte trin af vores proces her er at afrunde med et par minutters stilhed sammen, hvor man lader det der er sagt og delt resonnere indvendig og i rummet mellem deltagerne.

"Respekt vokser ud af kvalificeret samspil.” 

~ Jesper Juul