Konfliktmaegling_Daniel

Egenpraksis efter session #11

1. Meditation
En daglig meditation af selvvalgt varighed, guidet eller i stilhed, hvor man desuden forsøger at bevare en let kontakt til hjertefølelserne (eksempelvis venlighed, tillid, medfølelse, taknemmelighed eller kærlighed. Det kan også være hjertesorg hvis man i disse uger og dage går en smerte- eller sorgfuld periode igennem).

Lydfilen herunder sammenfatter de fem primære portaler ind mod nuet og kan være en støtte i at komme tilstede med hele sig.

 

2. Hjertet
En invitation til at gøre et forsøg på, hen gennem dagen, at forbinde sig med hjertefølelserne i atypiske situationer hvori man normalt ikke ville gøre dette: Det kan være når man handler ind, når man går på skolens gange, når man ser fjernsyn, blot for at nævne eksempler på situationer vi ikke nødvendigvis er vant til at betragte som specielt hjertelige. Og 'at forbinde sig med' er ikke et mægtigt projekt, det kan eksempelvis være, mens man står ved kassen i den lokale brugs, at man husker selve ens evne til at holde af.

 

3. Relationer og opmærksomhed på udfordrende situationer
Hold øje med udfordrende situationer med børn og voksne og hvis mulig sammenhold dem med betydningen af i sådanne situationer at mærke mere detaljeret ind i hvad der sker i ens egen krop og følelsessystem. Lav gerne dialogøvelsen igen sammen med en kollega.

 

 

Illustration: Daniel 12 år

 

At komme helt til stede - sammen og hver for sig
med Hanneli Ågotsdatter (optagelse fra session #11)
Varighed: 15:40

Relationskompetence

Helle Jensen og Jesper Juul om relationskompetence og lederskab:

”Fagpersonens evne til at se den enkelte på dennes egne præmisser og afstemme sin egen adfærd herefter uden dermed at fralægge sig lederskabet og ansvaret for relationen, samt evnen til at være autentisk i kontakten.”

Vores relationsforståelse har udviklet og ændret sig radikalt de seneste 30 år, hvad relationen før og nu angår kan vi tale om et paradigmeskifte:

 

Mens relationen før var præget af:
· Magtudøvelse
· Disciplinering
· Fokus på barnets adfærd
· Korrigere / irettesætte
· Vurdere
· Rollebetinget autoritet

 

- lægger den nutidige relationsforståelse vægt på:
· Inddragelse
· Dialog og nærvær
· Fokus på relationen
· Empati / omsorg
· Anerkendelse / reflektion
· Personlig autoritet

 

Dialogøvelsen vi gennemgik sammen ved session #11

Deltagerne går sammen parvis. Der vælges en fokusperson (F), en dialogpartner (D).

F fortæller om en konkret situation der har været udfordrende eller konfliktfyldt.

D lytter, følger og spørger ind til F som en reflekterende praktiker og med nærvær og empati.

 

Der tages i processen udgangspunkt i fire trin:

  1. Beskriv situationen du vil have belyst.
  1. Hvad gør det ved dig?

· Brug gerne femkanten som støtte, altså:

· Kroppen: Hvordan påvirket situationen dig fysisk?

· Åndedrættet: Hvad med vejrtrækningen?

· Hjertet: Hvordan responderede følelsessystemet?

· Bevidstheden: Hvordan var nærværet?

· Kreativiteten: Hvilke manøvreringsmuligheder var der i situationen?

  1. Hvad tror du der foregik inde i den anden/ hvordan oplevede den anden relationen?
  1. Hvad kan du gøre?

"At være kompetent i sine relationer, at have relationskompetence,

er at kunne se den anden som den anden virkelig er.” 

~ Helle Jensen og Jesper Juul, Pædagogisk Relationskompetence