Daniel klode holder

Nærvær som livspraksis

I ydre forstand slutter vores nærværstræningsforløb med denne tolvte gang.

I en anden og dybere forstand er det først nu træningen for alvor begynder.

Sammen har vi nu bag os 18,5 timers fælles træning foruden jeres personlige træning i tiden mellem vores møder. I disse timer har vi igen og igen arbejdet med nærværet. Med åndedrætsøvelser. Med nærværsyoga, med dialogøvelser, med skrivemeditationer, med sammenhængen mellem kroppen, hjertet, åndedrættet, bevidstheden og menneskelivets permanente kreative foranderlighed.

Så vi står i en anden situation end før dette forløb begyndte. Vi er på en anden måde i stand til at orientere os I relationer og møder, registrere vores nærvær og vide af når det er fraværende. Måske lidt bedre rustet til at finde vores centrering - og mærke når vi mister den.

Kernen i videre nærværstræning vil altid være hver enkelts egen regelmæssige indre praksis – hvad enten den er fem minutter eller en time om dagen – og vores bevidsthed om og empatiske nærvær i vores daglige møder med mennesker, det vi kunne kalde den praktiske træning af hjertet.

Og der er ingen bestemt måde at være nærværende og hjertelig på, nærværspraksis er ikke én ting. Ethvert menneske der bevæger sig indad og derfra ud mod andre, har indledt en hjerteligheds- og nærværsproces.

I den omfattende forskning der i dag foreligger omkring mindfulness, har man dokumenteret at vi gennem nærværspraksis kan få en kreativ indflydelse på virkeligheden ved at blive opmærksom på vores dårlige vaner – som for eksempel en ubarmhjertig indre selvkritiker – og erstatte den med gode vaner. Som kunne være at undersøge om det er nødvendigt at fastholde denne kritik eller om det er muligt at løsne grebet om den og eventuelt se den gradvist forsvinde.

For at nå dertil er det nødvendigt først at se sig selv klart. Sokrates sagde ’kend dig selv’. Træningen af hjertet og bevidstheden tilføjer: ’For måske at opdage at ’dig selv’ er en proces det er muligt at dreje i en meget mere positiv retning end vi måske troede.

Jon Kabat-Zinn siger: ’Så længe du trækker vejret er der langt mere ved dig der er fuldstændig perfekt og i orden, end der er galt’. Træningen i at bytte dårlige vaner for gode er ikke en indre ommøblering. Det er at lade de indre vækstmuligheder få plads.

 

Illustration: Daniel 12 år

 

Balance mellem krop, åndedræt, tankerum og hjerterum
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 22 minutter

De sidste fem minutter af denne lydfil indeholder skrivemeditationen fra session #12.

 

Sproget, musikken og stilheden
med Hanneli Ågotsdatter, Peter Høeg og Torben Westergaard
Varighed: 15 minutter

Tak for nu!