Daniel Klode Hjertelighed

Egenpraksis efter session #3

Venlighed som meditation.
Udfør i denne uge skiftevis Hjertemeditation (13:49) og den guidede Metta-meditation (13:41) fra vores online session #3. Du finder begge meditationer nedenfor.

Nærvær med situationer der berører dig hjertemæssigt. 
Hav en opmærksomhed, i den kommende uge, på situationer hvor du oplever at du bliver hjertemæssig berørt. I situationen kan du med fordel bruge de nærværsportaler vi kender fra vores træning sammen som kompas for din lytten indad:

· Bevidstgør dig hvad der sker i kroppen. Hvordan opleves kroppen?
· Mærk åndedrættet. Hvordan trækker du vejret?
· Lyt indad mod hjertet. Hvad mærker du?
· Hvordan er bevidstheden? Er der klarhed, vågenhed?

 

Illustration: Daniel, 11 år

Guidet nærværsøvelse med hjertet i fokus: Metta meditation
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 13:41

Guidet Hjertemeditation
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 13:49

Empatisk nærvær i hverdagen

En stor del af vores hverdag består af overgange eller mellemrum: Mellemrummet mellem søvnen og den vågne tilstand, mellem hjem og arbejde, mellem arbejde og indkøb, mellem at samle varer i kurven og nå frem til kassen.

I mange af disse mellemrum er der ikke krævende opgaver, flere af dem rummer ventetid, eller, ville mange måske sige, ’spildtid’.
For træning i empati og nærvær findes ingen spildtid. Ethvert mellemrum kan være anledning til at spørge kroppen og åndedrættet hvordan de har det. Til at øge venligheden omkring ens person en anelse, med et smil, en venlig bemærkning, eller bare med den lille forøgelse af opmærksomhed der viser at man ser et andet menneske, at man anerkender dets eksistens.

 

Venlighed overfor os selv og i kontakt med andre. 

Vores liste fra før, over kropsbevidsthed, empatisk bevidsthed omkring hjertet, nærvær ved åndedrættet, afspændt klarhed i bevidsthedsrummet, kan bruges som en slags indre afkrydsningsskema til at klargøre sig hvordan ens møder med andre forløber.

Hvad sker der i disse områder når vi nærmer os en anden, hvad enten det er en fremmed eller en bekendt? Hvordan reagerer kroppen, åndedrættet, hjertet, og så videre?

Ordet afkrydsningsskema er ment let humoristisk, det drejer sig, heller ikke her, om at vurdere sig selv. Det drejer sig om at få redskaber til at øge sin egen orienteringsevne i forhold til andre.

Hvordan føles det i kæben at nærme sig en anden, i maven, i hofterne?

Lykkes det at spænde af fysisk, eventuelt bare ganske lidt, vil denne afspænding kunne forplante sig til den anden og blive mærkbar ved at kontakten bliver mere tillidsfuld.
Man kan fortsætte denne indre skanning under samtalen. Til at begynde med kræver det øvelse, men med tiden, og ofte efter ikke særlig lang tid, er det muligt punktvis at registrere sig selv samtidigt med at man at fuldt til stede i mødet med den anden.

Det er kun med hjertet, man rigtigt kan se;

det væsentlige er usynligt for øjet.

- Den Lille Prins, Antoine de Saint Exupéry