Daniel Celinah

Egenpraksis efter session #4

Kropsbevidsthed fri af vurderinger.
Udfør i denne uge kropsskanningsøvelsen. Efter de to lydfiler med Hanneli som du finder nedenfor.
Og læs om kropserfaringer, om vurderingsfri nysgerrighed og om det indre, fysiske demokrati.

Som et alternativ til dage hvor tiden er knap, finder du øverst den kortere lydfil, At lytte til de lavmælte stemmer. Dette er vores ankomstpraksis fra fjerde session der også adresserer det indre demokrati.

Opmærksomt nærvær i en daglig rutine.
Vælg hver dag én daglig rutine og gør en bevidst indsats for at give den fuld opmærksomhed. Det kan være noget så enkelt og afgrænset som den måde man børster tænder på. Brygger og drikker morgenkaffen på.
Og det kan være mere komplekse handlinger som kontakten med et andet menneske, for eksempel en medarbejder: Er det muligt, under samtalen eller udvekslingen, at mærke sine egen krop og således forankre nærværet fysisk? Mens man er fuldt til stede for den anden?

Opgaven er helt enkelt at prøve at vide af at man udfører rutinen mens man gør det.

 

Illustration: Daniel 11 år

 

Ankomstpraksis ved fjerde session: At lytte til de lavmælte stemmer indvendig
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 05:26

 

Guidet kropsskanning vekslende mellem intentionel spænding og afspænding (optagelse fra fjerde session)
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 22:50

 

Guidet kropsskanning med fokus på centrum og periferi
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 18:40 min

Kropsskanning

Anden del.

Formålet med kropsskanningen er helt enkelt at bringe bevidsthed til kroppen, at arbejde med kropsbevidsthed.

Kropsbevidsthed er at kunne fordele sin opmærksomhed jævnt over hele kroppen.

Mange af de kropserfaringer vi alle har gjort, i for eksempel idrætsundervisning, i sport eller dans, har haft med præstation at gøre. De er forbundet med vurderinger af hvad der er rigtig eller forkert, med forestillinger om hurtigere, højere eller længere.

Sådanne erfaringer kan være værdifulde i sig selv, kan være en del af den måde man har lært sin krop at kende på, og siden holdt den ved lige. Men hvad vi i kropsskanningen undersøger, er noget andet: Vi undersøger om det er muligt at mærke vores krop uden vurderinger, uden forestillinger om nogen form for præstation overhovedet, uden at sortere de erfaringer der melder sig, i rigtig og forkert.

En sådan undersøgelse har ikke et givet udfald, ikke et givet facit. Måske kan man i dag kun mærke en del af sin krop, måske opdager man at man føler sig låst fysisk, og at denne låsthed forbliver uændret under kropsgennemgangen. Måske erfarer man endda at det at mærke ind i sin egen fysik tilsyneladende får en til at spænde yderligere op, så at kropsskanningen efterlader en mere anspændt end før.

Er det tilfældet, kan man huske sig på at det at øge sit nærvær – og det er det vi gør under kropsgennemgangen – også er at øge nærværet i oplevelsen af det ubehag vi alle også vender ryggen til. Mindfulnesstræning er, bevidsthedsmæssigt, at trappe af en form for psykologisk sovemedicin, at mindske dosen af smertestillende automatismer, og det vil uundgåeligt føre til at vi vågner også til ubehag.

Erfaringen med bevidsthedstræning er at med tiden begynder opmærksomhed på ubehag at ændre selve ubehaget. Et af livets smukke mysterier, der ligger bag al nærværstræning, er at når vi nænsomt retter opmærksomhedens lys mod noget, begynder det at forandre sig.

Så kropsskanningen tilstræber ikke velbehag eller afslapning. Velbehag og afslapning kan indfinde sig, men det kan forvirring, distraktion og opspændthed eller rastløshed også. Det væsentlige er den åbenhed og den ikke-vurderende nysgerrighed hvormed vi under skanningen møder hvad der måtte indtræffe. Alt hvad der melder sig, i kroppen og sindet, er under alle omstændigheder væsentligt, det er information om os selv, det er stemmer fra vores eget system, ofte stemmer vi indtil nu har overhørt, men som nu begynder at få plads i etableringen af det indre demokrati, den ligelighed mellem alle dele af os selv som mindfulnesstræning også er.

“Now is the future that you promised yourself last year, last month, last week. Now is the only moment you’ll ever really have. Mindfulness is about waking up to this.

You’ll soon discover that although you feel time-poor, you are actually moment-rich.” 

~ Professor Mark Williams