IMG_1786-2

Egenpraksis efter session #6

· Formel praksis: Åndedrætsfokus
Egenpraksis indtil vi mødes igen på Teams er at træne opmærksomhed på åndedrættet efter anvisningerne i de to lydfiler i afspilleren nedenfor.

· Punktpraksis: At bringe nærvær ind i ladede situationer
Vælg hver dag en situation der har en vis ladning, og beslut dig for at bringe nærvær ind i situationen.

Eksempelvis hvis du har børn og er involveret i at familien skal ud ad døren om morgenen, så véd du at børn har en helt anden tidsfornemmelse end voksne. Det at få ro på i en sådan potentielt stressladet situation, er afgørende både for stemningen i familien, for den empatiske kontakt, og for hvordan man rent praktisk løser en udfordrende morgen. Det at stoppe op i entréen og tage tre dybe åndedrag med nærvær kan ændre hele den måde familien tager afsked med hinanden på. Prøv det - eller vælg en anden, af og til udfordrende, situation der er relevant i dit liv.

Du kan også vælge en episode fra dit arbejde. Det kan være et udfordrende møde med en medarbejder, en forældresamtale, eller en omfattende skemalægning der helst skal ende med at gå op i en højere enhed.

Beslut dig for at bringe nærværet med dig ind i en sådan, fremtidig, daglig situation.

· Automatpiloten
Læs anden del af teksten om automatpiloten. Du finder teksten her på siden.

· Skrivemeditation
Til jer der ikke kunne deltage i skrivemeditationen ved sjette session, har vi lagt en optagelse af denne ind nederst på siden.

 

Åndedrætsøvelse: Fokuseret opmærksomhed
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 21:54

 

Guidet åndedrætsøvelse: Væren og vejrtrækningen, andet studie. Den tydeligste sansning
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 10:48

Automatpiloten – anden del

Igennem de sidste uger har vi, både i undervisningen og når vi har arbejdet på egen hånd, haft lejlighed til at blive bevidst om nogle af vores automatismer, som vi under ét har kaldt ’automatpiloten’. Automatpiloten er samlebetegnelsen for den del af vores adfærd som er standardiseret og ubevidst. Det er vigtigt ikke at forveksle ubevidst standardadfærd med vores evne til at multitaske. Det er muligt – med træning – at udføre mange komplekse handlinger samtidigt uden tab af nærvær. Prøv eksempelvis at vaske op i hånden mens du taler med en anden, og vær samtidigt til stede i aftørringen af glassene. Eller undersøg om det er muligt at være nærværende i samtalen med et barn man går med i hånden, og samtidigt helt årvågen i forhold til trafikken.
Multitasking forudsætter ikke automatpilot-adfærd. Multitaske kan man gøre med fuld tilstedevær. Men det kræver træning, eller et talent for lige præcis dette. Den automatik som vi taler om her og kalder automatpiloten, rummer forglemmelse og tab af nærvær og livsintensitet. Som når man eksempelvis opdager at man har gået eller cyklet eller kørt i bil et kvarter og intet husker af turen fordi man har været bort i en tankerække.
De sidste ugers bevidstgørelse kan have ført til opmærksomhed på nogle af de ubevidste adfærdsformer der gemmer sig inde i eller bag automatpiloten:

1. Nærværet kan slå fra i retning af søvn, det er det vi kalder at falde i staver.

2. Opmærksomheden kan bevæge sig væk fra nuet og ind i dagdrømme.

3. Brugen af smartphone og sociale medier kan være både nyttig og nødvendig, men det kan også blive en automatisk distraktion.

4. At diskutere med virkeligheden, at ønske intenst at den var anderledes, at være vred eller irriteret på virkeligheden, kan alt sammen være noget vi har vænnet os til at gøre, og som med tiden er blevet automatisk. Det samme kan:

5. Alle forsøg på at fastholde positive eller negative aspekter af virkeligheden, måske bare ud fra en (automatisk og ubevidst) devise om at vi véd hvad vi har, men vi véd ikke hvad vi får.
Ved som en del af hjemmearbejdet at identificere stræk af automatpiloten bliver vi bevidste om hvor omfattende disse måder at fungere på er, hos os alle.

I siddende meditation er det muligt at opleve at automatpiloten aktiveres igen og igen allerede på tankeniveauet. Og at det her er muligt at slå den fra inden den er sunket ned i følelseslivet og kroppen og er blevet til glemsom handlen.

Automatismer udgør altid slør mellem os og virkeligheden, distraktion er altid også opspænding. Til at begynde med kan det føles som et stykke arbejde, en gøren, et projekt at slippe sine vanespændinger. Men der behøver ikke at gå så længe før man kommer på sporet af den dybere frihed bag projektet:

Automatismer dæmper kreativiteten. Hvis vi har vænnet os til at beskytte os på en bestemt måde mod for eksempel vrede, måske ved at lukke, eller ved selv at svare irriteret igen, så mindsker denne vane vores mulighed for at opdage de andre venligere udveje der findes i enhver situation.

At slå automatpiloten fra er at træde ind i en større og mere nuanceret responsiv smidighed.

At opdage og løsne standardreaktioner er et afgørende skridt i retning af at sige ja til livet, at omfavne det livet bringer os netop nu.

Det er et skridt i retning af selvberoenhed, kun for den del af sine reaktionsmønstre man er blevet bevidst om, kan man tage ansvar.

Vær særlig opmærksom på selve det glimtagtige øjeblik hvor vi bliver bevidste om at vi har fungeret med automatpiloten slået til. I det øjeblik er der, hvis man lytter efter, en meget kort, men dyb frihed, inden vanespændinger i næste øjeblik igen begynder at tage over.

Måske kan vi her få en oplevelse af at vågne lidt op til øjeblikke af frihed fra automatismer, til et forhøjet nærvær og en lille smule mere livsintensitet.

 

Skrivemeditation: Kend dig selv. Hvordan ved du at du er nærværende?
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 12:04

To begin with, just give up any expectations of yourself.

That’s a simple good instruction for how to do meditation.

- Pema Chödrön