UR_pude og femkant

Egenpraksis efter session #7

Den personlige træning til næste gang er:

· Femkanten
Herunder finder du to guidede meditationer på femkanten, de fem porte ind mod nuet. Udfør disse - gerne dagligt - inden vi ses igen næste uge.

· At læse teksten om empatisk nærvær i hverdagen kontemplativt
Lad læsningen gennemvæves af bevidsthed om krop, åndedræt og hjerte.

· Sanselighed
Forsøg tre gange om dagen, bare kortvarigt, at være opmærksom på en sansekvalitet, det kan være en lyd, en form, en duft, en farve- eller lyskvalitet eller en smag.

 

Femkantens landskab
med Hanneli Ågotsdatter, Peter Høeg og Torben Westergaard
Varighed: 15 min

 

Guidet meditation på femkanten (fra session 7)
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 26:11

femkanten-oktober-2016

Empatisk nærvær i hverdagen

De fem porte ind i nuet.

Hver morgen vågner vi op.

Denne konstatering er på en måde banal. Men, som så mange af sprogets faste vendinger, er den også dyb, for gennem sproget har vi alle adgang til en kollektiv visdom, millioner af menneskers og slægtleds erfaringer.

Vi siger at vågne ’op’, fordi vi hver morgen, fra drømmenes og den drømmeløse søvns verden, ankommer til en trinhøjere vågenhed, til hverdagen.

Overgangen mellem søvn og vågenhed er et følsomt mellemrum som det er muligt at udforske:

Som det første kan vi spørge os selv hvilken kropstilstand vi vågner til, hvordan åndedrættet er. Vi kan lade opmærksomheden hvile på fem bevidste åndedrag. Vi kan lægge en hånd på maven hvis kroppen endnu er halvt i drømmenes konturløshed. Er kroppen påvirket af drømme? Og hvis den er, kan vi give drømmene plads? Ikke nødvendigvis for at tolke dem, men for at lade erindringen om dem være en bro der organisk fører fra nattens virkelighed til den dag der venter os forude.

Kan vi mærke hjertet? Hvis ikke kan vi lægge en hånd på hjerteområdet.
Spørge os selv om vores tillid er lukket eller åben i forhold til dagens kommende møder med andre.

I hvilken grundstemning er man vågnet?

Grundstemningen er dette øjebliks følelsesmæssige basis. Den er omskiftelig, men der er en tendens til at mennesker vågner i samme grundstemning rigtig mange morgener, et faktum der måske siger noget om ens generelle stemningsleje.

Grundstemningen er sammensat af impulser fra ens helhed, fra inderverdenen, sind og krop, og fra omverdenen, ens ydre omstændigheder netop denne morgen.

Det er muligt at træne på at bevidstgøre de niveauer og ressourcer i én selv der ligger dybere end grundstemningen, som ikke er underlagt stemninger.

Dette kræver at man øver sig i at mærke de dele af en selv der ligger til grund for sproget og hele det følelsesmæssige system, til grund for ens personlighed.

Disse veje ind mod den stabile kerne eller essens i os selv der er ligevægtig i forhold til stemningsudsving, er hvad vi har trænet i de forløbne uger, men lad os her ordne dem til en liste:

1. Kroppen
2. Hjertet i betydningen de empatiske følelser (som tillid, medfølelse, taknemmelighed og kærlighed)
3. Åndedrættet
4. Bevidstheden
5. Grundkreativiteten

Rækkefølgen i denne liste er vilkårlig, den afspejler ikke at et område er fornemmere, eller går forud for, et andet. Alle fem ord angiver fundamentale dele af det hele menneske, hver og én er de porte eller døre ind mod vores menneskelige essens.

Det femte punkt, grundkreativiteten, dækker ganske enkelt det faktum at alt i verden, også disse fem områder, er i permanent, kreativ forandring. Mærker man ind mod sin egen krop, vil man snart opdage at det man registrerer ikke er noget entydigt, kropsfølelsen ændrer sig hele tiden. Og kroppen er, også rent biologisk, én lang uophørlig proces.

Træning i empatisk nærvær består i dagligt, i eksempelvis 20 minutter, at give sig selv tid til at registrere kroppen og åndedrættet, hjertefølelserne og bevidsthedsrummet, først ét område af gangen, siden flere på en gang, og til sidst dem alle. Mens man gør sig klart at man i denne mærken hverken kan eller skal krampagtigt fastholde noget element med opmærksomheden, for alt er indlejret i den uophørlige forandringsproces som er menneskets livsvilkår i universet.

Til allersidst, når man har kontaktet alle fem områder eller porte, giver man slip på dem alle og holder nogle minutters indre ferie gennemtrængt af åbent nærvær.

The very first and most important step in

breaking free from stress reactivity,

is to be mindful of what is actually happening

while it is happening.

- Jon Kabat-Zinn