Daniel Hoeeg

Egenpraksis efter session #8

At kultivere nærvær med impulser indefra og udefra.
Udfør i denne uge de to lydfiler med 1) Hanneli og 2) Hanneli og Peter Høeg som du finder nedenfor.
Læs også afsnittet om nærvær i hverdagen.

Opmærksomt nærvær i dagligdagens møder
I denne uge er vores punktpraksis at vælge et dagligt møde hvor vi forsøger at blive helt nærværende og at lytte udistraheret. Dette møde kan være med en kollega, med en ven eller med familien, blot vi gør en bevidst indsats for at give kontakten fuld opmærksomhed.

 

Illustration: Daniel 13 år

 

Nærvær med impulser indefra og udefra (optag fra 8. session)
med Hanneli Ågotsdatter
Varighed: 18:52

 

Nærvær med impulser indefra og udefra 
med Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg
Varighed: 13:26

Nærvær i hverdagen.

Forsøg at møde hverdagen ved at blive nærværende i de daglige rutiner: Mærk bruserens stråler mod huden. Børst tænder med nærvær. Tandlæger fortæller at de fleste af os har så automatiseret og ubevidst tandbørstning at de samme kroge, de samme steder i munden altid bliver glemt, og at det er dér der dannes plak og forformer til paradentose der kunne være undgået ved bevidst børstning.

Så forsøg nærværende at dække hele tandområdet ved næste børstning.
Vi kan smøre dagcremen på ansigtshuden som om det var første gang. De fleste af morgenrutinerne kræver ikke noget særligt, de gør ikke modstand, og derfor synker de ned i automatiseret ubevidsthed.

Det er i stedet muligt at lege med dem, at sanseliggøre dem, der er en nydende nysgerrighed i sanselighed som vi kan rette mod morgenmaden, mod det ristede brød, mod dampen fra téen, duften af kaffe.

Fra morgenmaden kan vi, hen gennem dagen, forsøge at være sanseligt nærværende i alt hvad vi indtager.

 

Overgange.

En stor del af vores hverdag består af overgange eller mellemrum: Mellemrummet mellem søvnen og den vågne tilstand, mellem hjem og arbejde, mellem arbejde og indkøb, mellem at samle varer i kurven og nå frem til kassen.

I mange af disse mellemrum er der ikke krævende opgaver, flere af dem rummer ventetid, eller, ville mange måske sige, ’spildtid’.

For træning i empati og nærvær findes ingen spildtid. Ethvert mellemrum kan være anledning til at spørge kroppen og åndedrættet hvordan de har det. Til at øge venligheden omkring ens person en anelse, med et smil, en venlig bemærkning, eller bare med den lille forøgelse af opmærksomhed der viser at man ser et andet menneske, at man anerkender dets eksistens.

 

Kontakt.

Vores femkantede liste fra før, over kropsbevidsthed, empatisk bevidsthed omkring hjertet, nærvær ved åndedrættet, afspændt klarhed i bevidsthedsrummet og en viden om altings kreative bevægelighed, kan bruges som en slags indre afkrydsningsskema til at klargøre sig hvordan ens møder med andre forløber.

Hvad sker der i de fem områder når vi nærmer os en anden, hvad enten det er en fremmed eller en bekendt? Hvordan reagerer kroppen, åndedrættet, hjertet, og så videre?

Ordet afkrydsningsskema er ment let humoristisk, det drejer sig, heller ikke her, om at vurdere sig selv. Det drejer sig om at få redskaber til at øge sin egen orienteringsevne i forhold til andre.

Hvordan føles det i kæben at nærme sig en anden, i maven, i hofterne?

Lykkes det at spænde af fysisk, eventuelt bare ganske lidt, vil denne afspænding kunne forplante sig til den anden og blive mærkbar ved at kontakten bliver mere tillidsfuld.
Man kan fortsætte denne indre skanning under samtalen. Til at begynde med kræver det øvelse, men med tiden, og ofte efter ikke særlig lang tid, er det muligt punktvis at registrere sig selv samtidigt med at man at fuldt til stede i mødet med den anden.

 

Rummet.

At mærke rummet er ikke kun en mulighed for at værdsætte sine omgivelser, værdsætte den blå himmel og skyformationernes uophørlige udtryk for grundkreativiteten, det er også at give sig selv plads.

Ingen véd hvad bevidsthed er, den må beskrives med analogier og billeder, og rummet er et godt billede, bevidstheden har en rumlignende karakter. Hvis man flytter opmærksomheden til dette rum, både det fysiske rum omkring én og til bevidsthedsrummet, så er det lettere at mærke at bevidstheden ikke bare er sit indhold, lige så lidt som ens stue kun er møblerne. Der er altid en fri rumlighed uden om
det bevidsthedsmæssige møblement. Der er altid frit space.

Denne bevidsthedens rumlighed skifter hele tiden, den udvider sig måske til skyerne og himlen, den registrerer måske den blå times changerende skønhed, den registrerer den kommende skumring, eller den koncentrerer sig fuldstændigt om et barn, om aftensmaden, om fjernsynets nyhedsudsendelse. Den stiller måske ind mod aftenen, mod den kommende nat, fokuserer på sengeredning, lytter måske efter kroppens naturlige rytmer, hvor stor er trætheden, er der mulighed for at rejse en ny, begrænset opmærksomhedsbølge i et stykke arbejde eller en menneskelig kontakt, eller er man for træt?

Og når vi ligger i sengen: Hvordan plejer vi at falde i søvn, kan vi bevidstgøre vores indsovningsrutiner? Kan vi lege kreativt med dem? Er det muligt at falde i søvn fra åndedrættet? Er det muligt at forprogrammere sig selv til at huske eventuelle drømme?

Kan vi falde i søvn fra at mærke hele kroppen? Fra sengetøjets berøring med huden?

Er det muligt at kaste et sidste blik tilbage over dagen, at huske det vanskeligste og det lyseste punkt for at give plads også til ekstremerne? Kan vi slippe eventuelle uløste spændinger for at klargøre vores system så vi helhjertet kan overgive os til søvnen, til dens helende og nærende dybde?

Og skulle vi blive vækket, skulle der indtræffe stræk af søvnløshed, er det så muligt ikke at kæmpe imod, ikke at ligge og gøre ondt værre ved oven i søvnløshedens ubehag at lægge angsten for en eventuel kommende træthed, men i stedet sætte sig op og blive nærværende med krop og åndedræt. For måske at opdage at den søvn der kommer efter et sådant stræk af praksis, kan være, med et gammelt, men smukt ord: vederkvægende.

Empatisk nærvær i hverdagen bevæger man sig hen imod ved nænsomt, legende, med små skridt af gangen, først i små glimt og siden måske oftere, at tilføre sit døgn en sansende nysgerrighed.

Life is what happens to you while you are busy making other plans.

John Lennon