Kongedammen

Nærværstræning for Rødovre Kommunes skoleledelser, efteråret 2021.

Et (selv-)udviklende kompetenceforløb.

På denne side finder du links til forløbets hjemmearbejde, eller den såkaldte egenpraksis, bestående primært af guidede meditationer og nærværsøvelser.

OM FORLØBET

Formålet med dette forløb er at lære og træne en række færdigheder som øget opmærksomhed, kropsbevidsthed og indre balance, som kan hjælpe til at forebygge og afhjælpe stress i hverdagen. Forløbet kan ligeledes støtte hver enkelt i at få mere nærvær ind i ens dagligdag, arbejds- og ledelsessituation og relationer samt i at komme dybere og mere intenst til stede i livet og i kontakten med andre mennesker.

Dette bevæger man sig imod ved at træne ikke-dømmende og accepterende opmærksomhed overfor de tanker, følelser, sansninger og kropslige fornemmelser, der opstår fra øjeblik til øjeblik, og fra denne dybere selvberoenhed kan man øve sig i at møde andre mennesker med større åbenhed.

Helt konkret består kurset af nærværstræning – som for eksempel guidede meditationer, stående og gående, forskellige øvelser omkring empati og venlighed, reflekterende skrivemeditationer og forskellige tilgange til det, der er essensen af nærværspraksis: Hvert enkelt menneskes mulighed for at nærme sig sin egen kerne, for fra dette sted at kunne gå imod de dybe relationer til andre der giver livet meningsfylde.

Vi vil også få kendskab til øvelser og praktikker, der er rettet specifikt mod at lytte til, forstå og imødekomme de signaler i menneskelivet, der kan have forbindelse med stress.

Forløbet er bygget op, så det støtter vores mulighed for at etablere en egen daglig praksis i nærvær og empati.

 

Undervisning og forløbet opbygning
Undervisningen foregår i en kombination af at mødes fysisk og virtuelt.
Første gang mødes vi i Rødovre i en workshop, der varer tre timer.
Derefter mødes vi i gruppen én gang ugentligt på TEAMS i sessioner af en varighed på 1 time og 15 minutter over 10 uger.
Midtvejs i forløbet mødes vi igen live til en tre timers session i Rødovre.

Vi vil løbende skabe koblinger til jeres arbejde i ledelsesteamet og dagligdagen, samtidig med at dette forløb også vil være med til at skabe et fælles sprog blandt os i ledelserne på tværs af skolerne.

 

Session # Hvor Tidspunkt
Session #1 Workshop 16.09. Læringscenteret, PUC 9.00 – 12.00
Session #2 - 23. september TEAMS 8.30 – 9. 45
Session #3 – 29. september TEAMS 8.30 – 9.45
Session #4 – 6. oktober TEAMS 8.30 – 9.45
Session #5 – 13. oktober TEAMS 8.30 – 9.45
Session #6 – 27. oktober TEAMS 8.30 – 9.45
Session #7 - 11. november TEAMS 15.00 – 16.15
Session #8  – 17. november TEAMS 8.45– 10.00
Session #9 Workshop 25.11. Scandic Hvidovre, Kettevej 4 9.00 – 12.00
Session #10 – 1. december TEAMS 8.00 – 9.15
Session #11 – 8. december TEAMS 8.00 – 9.15
Session #12 – 12. januar TEAMS 8.00 – 9.15

 

Hjemmearbejde
Vær forberedt på, at vi vil arbejde med lidt hjemmearbejde svarende til optimalt 20-25 minutters daglig mindfulness-træning og punkt-praksis, der har til hensigt at væve nærværspraksis ind i hverdagen.
Hjemmearbejdet vil I få tilsendt på mail efter hver session.

Hjemmearbejdets betydning
Det er vigtigt, som indledning til det forløb i træning af nærvær, mindfulness, empati og kontaktfordybelse vi står overfor, at man, hvis man vil have det fulde udbytte af forløbet, er motiveret til at sætte tid af til at lave hjemmearbejdet.

Jo bedre kontakt man har til sig selv, jo dybere og mere helt kan man møde andre.
Erfaringen viser, at det kræver vedholdenhed og øvelse, hvis de store muligheder, der ligger i kontinuert nærværspraksis, skal kunne virkeliggøres eksistentielt. At huske på sig selv, at drage selvomsorg for sine følelser, sin krop og sin bevidsthed, mens man er i kontakt med andre, kræver for de fleste af os, at vi vender en dyb vane. Vi fokuserer i dette forløb på at supplere vores udadvendthed, vores parathed til at stille op for andre, med den gode vane at mærke os selv, mens vi er i kontakt. Jo mere vi er i kontakt med os selv, jo mere nærværende kan vi være over for vores omverden.

OM UNDERVISEREN
Hanneli
Hanneli Ågotsdatter

Cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.
Hanneli etablerede Kontemplation i 2010 og er platformens daglige leder.
Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.
Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.
Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.
Hanneli er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.