Fargekuler

Egenpraksis til MBSR-forløbet - uge 7

Hverdagens kreativitet

Et MBSR-forløb kan forekomme meget systematisk.

Det er der flere grunde til:

Systematikken er en del af deltagernes garanti for at forløbet følger en form
hvis positive effekter er videnskabeligt dokumenteret.

Og den er et udtryk for respekt for det moderne menneskes omhyggelige
prioritering af sin tid.

Helt enkelt er den faste strukturering også nødvendig. Ved at udnytte de
otte uger forløbet varer så præcist som muligt, kan vi bedst bevæge os i retning af
de dybe ændringer af vores hverdag som de fleste er kommet for.

Men MBSR-forløbets systematik har aldrig i sig selv været målet. Det har
altid bare været en hjælp til at komme i gang. En støtte til at vi hver for sig kan
begynde at undersøge hvad der for os er den rigtige daglige praksis for fremtiden.
Erfaringen viser at med tiden bliver, for de der fortsætter med nærværstræning,
den regelmæssige praksis mere personlig og mere kreativ.

Denne personlige kreativitet tager vi hul på i denne sidste uge af vores forløb. Ved
at deltagerne selv, her ved ugens begyndelse, bestemmer sig for: Hvad er min
daglige praksis (altså de 30—45 minutter afsat til hjemmearbejde).
Og hvad er min punktpraksis. Det vil sige de, mange eller få, øjeblikke hvor
vi, midt i den normale hverdag, husker pausen, husker nærværet, husker at
komme til stede.

Som hjælp til at vælge denne uges frit-valgs-praksis kan vi begynde med at liste nogle af de redskaber som findes i den værkstøjskasse vi sammen, i løbet af disse to måneder, har bygget op:

1. Vi har arbejdet med siddende meditationer af mange forskellige slags: Med udgangspunkt i åndedrættet, i kroppen, i sindsstemninger, med afsæt i sanseindtryk som lyde, med opmærksomhed på hjertefølelserne og på hjertets vågenhed.

2. Vi har udført en række forskellige kropsskanninger, siddende, liggende og stående.

3. Meditation i bevægelse har vi givet plads, eksempelvis gående meditation med varierende fokus, på eksempelvis åndedrættet eller fødderne.

4. Vi har lavet nærværsyoga, en betegnelse som dækker den særlige yoga som vi undervisere foretrækker, men som man for så vidt også kunne bruge om andre former for nærværende, normalt ret langsom, træning der fører kroppen, bevidstheden og hjertet sammen.

Fra denne værktøjskasse kan man vælge denne uges daglige praksis.
Så er der dagligdagens punktpraksis.
Vi minder om hvorfor punktpraksis er vigtig: Stress er altid ledsaget af glemsomhed. Af at man trækkes ud i alt det man skal nå, eller i tankerne om alt det man skal nå, og derved glemmer sin krop og hvad den kan overkomme, sit nervesystem og hvad det kan overkomme, sit hjerte, simpelthen glemmer sig selv.

For at vende denne vane, for at vende hjem til sig selv og bliver derhjemme, i sin krop og sin bevidsthed, også i pressede situationer, er der brug for mere end den daglige periodes praksis som vi har arbejdet med i dette forløb.

Der er brug for at det at huske sig selv, det som vi kunne kalde selvihukommelsen, bliver aktiveret mange gange i løbet af dagen. Det er den aktivering vi kalder punktpraksis.

Der netop, som navnet siger, er et punkt. Det behøver ikke at vare længe. Det er ikke en mægtig anstrengelse, det er ikke et projekt der behøver at tage tid fra ens gøremål eller fra ens kontakt med andre mennesker.

Det er en øjeblikkelig, punktuel husken sig selv. I køen i supermarkedet, bag bilens rat, på cyklen, når man står med barnet i garderoben i børnehaven, når man er på toilettet, når man sidder foran fjernsynet. Eller midt i en samtale. Punktpraksis kan være fysisk forankret, det vil sige at man kommer til stede ved at huske kroppen. Den kan være forankret i hjertefølelserne, i sanseindtryk, i åndedrættet, den kan være forankret i stort set hvad som helst.

Det vigtige er at man et øjeblik, uden nogen kan se eller mærke det på en, uden at det man er i gang med afbrydes, kommer hjem til sig selv.
Vi foreslår til denne uge en særlig form for punktpraksis: Vi foreslår at man prøver at lægge mærke til hvordan man udfører dagligdags handlinger.

Hvordan står vi ud af sengen?
Hvordan sammensætter vi det tøj vi vælger at tage på netop i dag?
Hvordan vælger, tilbereder og spiser vi vores morgenmad?
Hvordan krydser vi et fodgængerfelt?
Hvordan bevæger vi os ind på vores arbejdsplads?

Alle disse handlinger er jo for så vidt banale. Men hvordan føles det at være bevidst om at man udfører dem?

Vi kan ikke pludseligt beslutte os til at blive bevidste i og om dem alle. Men vi kan gøre et par af dem til genstand for vores punktpraksis.
Man kan, når man således momentant øger bevidstheden i sine dagligdags handlinger, ikke undgå at opdage at disse aktiviteter, selv om de opleves som om de er enkle og fastlagt på forhånd, alle rummer kreative valg: Der er uendeligt mange måder at stå ud af sengen på. Mange måder at klæde sig på netop i dag. At spise morgenmad på.

Ingen kan krydse den samme fodgængerovergang to gange på samme måde. Fordi trafikkens flod hvert øjeblik flyder hen mod og over dette zebrastribede vadested på en aldrig før set måde. Ingen kan gå ind i en bygning på nøjagtig samme måde to gange i træk.

Bliver vi bevidst om mulighederne, om situationernes åbenhed, kan vi begynde selv at vælge.

Måske er det til at begynde med kun små valgmuligheder vi opdager. Men også mindre valg er betydningsfulde. Den kreative valgfrihed findes også i mødet med andre. Især hvis vi prøver at huske os selv i mødet.

Gør vi det, bare punktvis, kan der komme en social åbenhed til syne. Møder mellem mennesker er aldrig ens. Der er altid en ny chance for venlighed og empati.

Dalai Lama siger:
-Vær venlig mod andre hver gang det er muligt – der er altid muligt. I takt med at vi opdager og udforsker dette, bliver vi medskabende i vores eget liv.

Om et øjeblik er dette forløb slut og du er på egen hånd. I denne uge kan du forberede dig på den situation hvor du skal strukturere din egen praksis uden støtte udefra. Denne frihed er også en chance. Til at spørge dig selv hvad der fungerer bedst for dig. Hvordan styrker du bedst din egen selvberoenhed, hvordan møder du bedst andre mennesker lidt dybere? Hvilke af instrumenterne i nærværs-værktøjskassen passer bedst for dig. I dag.

Vi foreslår at du i denne uge leger med denne frihed. Frihed er altid også en opgave.

At løse denne opgave er at udfordre og fremkalde sammenhængen mellem nærvær og hverdagens kreativitet.

 

FEMKANTENS LANDSKAB - et kort over den menneskelige helhed (15:18)
En meditation med Hanneli Ågotsdatter, Peter Høeg og Torben Westergaard