ESSENS – HJERTE

Guidet meditation med

Lydfil. Varighed: 28 min

Hanneli

Det er sådan set tankevækkende: I kristendommen og i jødedommen er hjertet sæde for sjælen. For Aristoteles der ikke regnede hjernen for noget særligt, boede fornuften i hjertet. For buddhismen og hinduismen er følelserne knyttet til hjertet af afgørende spirituel betydning. For aztekerne rummede hjertet et stykke af solens livgivende varme. For egypterne var kontakten til hjertet vejen til livet efter døden.  Den dødes hjerte blev af guden Anubis vejet, dets vægt var bestemt af hvordan den dødes liv havde været. ‘Menneskets hjerte’, lyder en egyptisk indskrift, ‘er dets egen Gud.’

I vores moderne verden kender vi først og fremmest hjertet som den biomekaniske pumpe i vores bryst. Børn i folkeskolen lærer fra de helt små klasser lange rækker af mentale færdigheder: at kende klokken, at beherske de fire regningsarter, at kende trafikreglerne, at læse og at skrive. Men de undervises så godt som aldrig i de hjertefærdigheder som for de ovennævnte spirituelle traditioner var og er afgørende betydningsfulde.

Måske er hjertets muligheder en af de vigtigste opdagelser som Vesten står på grænsen til.

I denne meditation fører Hanneli os nænsomt hen mod hjertet – fra den helt konkrete kropsfølelse og fra åndedrættet.

Derved får den måske uvante oplevelse af hvor virksomme hjertefølelserne kan være, et solidt fundament. Vi kan alle mærke kroppen. Og herfra, siger Hanneli, fra denne følelse, kan vi begynde med at sanse hjertet: Lytte ind mod det, føle dets tryk i brystet, måske lægge en hånd på huden og mærke det slå.

Fra denne direkte kontakt er der ganske kort vej til hjertets udadgående følelser der naturligt strømmer mod dem vi elsker. En strømmen som, siges det her, med fordel kan rettes først mod os selv, i selvomsorg. I erkendelse af at man må holde af sig selv for at kunne holde af andre.

Derefter beskrives det hvordan vi med åndedrættet og bevidstheden kan koble hjertefølelserne med vores forestilling eller intuition om noget højere, noget spirituelt. Ved at forbinde hjertet og hvad der kaldes essenspunktet 30 centimeter over vores hoved, kan vi læne os ind mod en energicirkulation som allerede eksisterer.

Skulle det være for abstrakt en tanke kan vi, som Hanneli siger, helt ‘umystisk’ lade denne øvelse være en form for kreativ fantasi, baseret på konkrete følelser: Oplevelsen af en højere meningsfylde koblet med hjertes udadstrømmende omsorg, medfølelse og kærlighed.

Hjertepraksis er først og fremmest praktisk og eksistentiel: Omsorg, tolerance og kærlighed udvikler vi i samspil med andre.

Men vi kan støtte denne udviklingsproces med øvelser som denne som gradvist har mulighed for at åbne til en erfaring af at ‘noget’ strømmer ned i os, noget som søger at nå andre som forståelse og empati.

 

‘Det er kun fra dit hjerte du kan røre ved himlen.’

– Rumi

 

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.

Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.

Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.

Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.

Hun er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Hanneli etablerede platformen Kontemplation i 2010.

Efterlad en kommentar