FIRE TRIN MOD ÅNDEDRÆTSBEVIDSTHED

Guidet meditation med

Lydfil · 36 min

Peter Hoeeg

Peter Høeg beskriver i denne guidning fire trin i én af de mulige veje til at bevidstgøre vejrtrækningen:

Det første trin er at gøre sig klart at vi trækker vejret. Og at supplere og støtte denne opmærksomhed med en forståelse af basale forhold omkring åndedrættets fysiologi og anatomi.

Det andet trin er at give vejrtrækningen de bedst mulige betingelser: At sikre sig at den får plads i kroppen, og at den forbliver så stabil som mulig, også i mere udfordrende situationer.

Det tredje trin er at øge tilliden til vejrtrækningen nu hvor den er bevidstgjort og har fået plads. Denne tillid giver sig udtryk i en dybere afslapning, en fortrøstning der ligger langt inde mod vores væsenskerne.

Det fjerde trin er fra den afspændte åndedrætstillid at eksperimentere med at give yderligere slip indad.

 

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

Efterlad en kommentar