FRA NÆRVÆR I KROPPEN TIL NÆRVÆR I BEVIDSTHEDEN

Meditation med Martin Guldberg

LYDFIL · Varighed: 10 min

Den vestlige verden har de sidste 20 år, takket være ikke mindst mikrobiologen og stressforskeren Jon Kabat-Zinns indsats for mindfulness , opdaget at man kan træne nærvær uden at skulle melde sig ind i en religion.

Ordet 'mindfulness' er en oversættelse af sanskritordet smriti og paliordet sati, der begge cirka dækker 'nærvær i dagligdags gøremål'.

Fundamentet under den nærværstræning der fører til mindfulness, er 'kropsforankret nærvær', eller 'nærvær rettet mod kroppen', kayagati-sati.

I denne ti minutters guidning i mindfulness med udgangspunkt i kroppen, føres vi gennem de tre hovedtrin i klassisk mindfulness: Bevidstgørelsen af kroppen med en indstilling af ikke vurderende accept efterfulgt af opmærksomhed på åndedrættet, anapana-sati.
Med denne basis instrueres der til sidst i at slippe tankerne - og til, når de kommer igen, at opdage distraktioner og slippe dem.

LYT TIL MEDITATIONEN HER:

Martin_Guldberg

   Martin Guldberg

er cand.phil., sanger og skuespiller. Han er lektor ved Aarhus Universitets Institut for æstetik og kommunikation. Han har været chef for Den ny Opera, og underviser i mindfulness, sang og stemmetræning, kommunikation og stresshåndtering. Han er fast underviser i mindfulness meditation og yogafilosofi på Nalinis og Sattvas Yogalæreruddannelser i København.

Under vejledning og med anvisninger fra Bob More og Jes Bertelsen har Martin studeret meditation og mindfulness gennem egen praksis i mere end 20 år, og tager jævnligt i retreats. Han har mangeårig erfaring med yoga, og er certificeret yogalærer fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA.