HARAMEDITATION

med Hanneli Ågotsdatter

LYDFIL · Varighed: 26 min

Hara_kugle

Hara - der betyder bugmidte på japansk - er betegnelsen for et område vi når ved fra et sted et par centimeter under navlen at bevæge os ind til midten af kroppen.

Hara er kroppens fysiske tyngdepunkt. At kunne fornemme det, at have kontakt til hara, er vigtigt for dansere, for boldspillere, for atleter.
For os alle sammen.
Hara er lystcenteret. Lytter eller mærker vi ind i impulser af livslyst, spontanitet og seksualitet, er det måske muligt at mærke hvordan energien i disse impulser synes at strømme opad og brede sig fra hara.

At øge bevidstheden i hara og at forbinde kontakten til vores kropslige lyst og instinkter er vigtigt i vores liv. Og i vores praksis. Åndedrætsøvelsen pineal-hara - hvori man forestiller sig at man med indåndingen bevæger opmærksomheden fra et sted i midten af hovedet og ned til hara og med udåndingen vender tilbage til hovedet - er en grundlæggende energiøvelse.

I denne meditation gennemgår Hanneli kort pineal-hara i to versioner. Og hun peger på måder hvorpå vi kan øge kontakten til hara: Gennem åndedrættet, ved at lytte ind gennem farven orange, ved at iagttage og følge de stemninger der rejser sig fra bunden af kroppen. Og ved, helt enkelt, at lytte til den energi der er i livslyst og spontanitet.

For en detaljeret gennemgang af pineal-hara som grundøvelse se Vækstcenterets ressourceside.

LYT TIL MEDITATIONEN HER:
Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw

Hanneli Ågotsdatter

cand.arch., meditationslærer og psykoterapeut.
Hun er Kontemplations daglige leder og underviser på retreats i Danmark og udlandet. Hun lever selv i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.