louis-maniquet-71QXQUSC_Do-unsplash

I BOB MOORE'S FODSPOR #1

Underviser: Martin Guldberg

Team:
Vært: Britta Karlshøj
Referent: Hanne Linde
Mailansvarlig: Jeanette Lykkegård

Referat af første kursusgang - 19. maj 2022

Velkomst:

"Jeg hedder Martin Guldberg. Jeg skal undervise i dette forløb overvejende på basis af det, jeg har lært hos Bob Moore, og det jeg i øvrigt har lavet med meditation, yoga, stemme og udtryk igennem en hel del år.

Lad os se om vi kan lande sammen."

Landingsmeditation med Martin Guldberg der afsluttes med let bevægelse:

Introduktion til energiarbejde:

Det vil være 5 sessioner, der handler om energiarbejde og de øvelser, jeg har lært primært hos Bob Moore. Energiarbejde er et system, der går tilbage til de tidlige yogatraditioner i Indien 2000 år før vores tidsregning. Bob Moore var fra Irland og underviste i meditation, energiarbejde og healing.

Jeg vil introducere noget af dette. Energiarbejde baserer sig på en forståelse af mennesket som et spektrum (fra mere fortættede fysiske lag til stadig mere subtile energetiske lag) – en tilgang, der også findes i de gamle yogatraditioner.

Bob talte primært om 5 lag, som hvert menneske består af og som konstituerer vores energisystem (se stregtegningen, hvor ”tændstik-manden” angiver den fysiske krop, den stiplede linje angiver den æteriske krop eller aura, cirklen omkring hovedet med anker-punkt i hjertet angiver den mentale aura, der igen er omsluttet af henholdsvis den astrale aura og yderst den spirituelle aura).

  1. Det fysiske lag. Det mest fortættede.
  2. Det æteriske lag. Det ligger uden om (og indeni) den fysiske krop.
  3. Det emotionelle lag. Bob Moore benævnte det: Det astrale lag.
  4. Det mentale lag (omkring hovedet med hjertechakraet som nederste område).
  5. Det spirituelle lag.

Vi vil på dette kursus arbejde meget i det æteriske lag, men også i nogle af de andre lag af auraen.

Man kan arbejde på mange niveauer. Arbejdet retter sig bl.a. mod kropslig og psykisk sundhed og mod selverkendelse. Det er en vej til en dybere kontakt med sig selv, og en vej mod det som nogle traditioner kalder det højere selv/det spirituelle. Det drejer sig ikke bare om helse, men også om noget af det, som virkelig kan give livet meningsfylde.

Vi kan trække en parallel til akupunktur, der også arbejder med energisystemet og energipunkter (der, hvor flere energibaner mødes eller krydser hinanden). I Bob Moores forståelse hænger krop og psyke sammen i et spektrum af 5 ”legemer” eller dimensioner. Hvis de naturlige energistrømme hæmmes, vil der typisk være en tilsvarende hæmning i det fysiske og i det psykiske. Hvis vi f.eks. oplever et chok/traume, lukker vi noget i energisystemet, og der opstår en psykisk blokering, som også afspejles i det fysiske (som en hæmning eller låsthed). Det kendes f.eks. fra kropsterapien, hvor man taler om, at der kan være låsninger i muskler eller bindevæv, som forhindrer, at livsenergien kan flyde frit.

Vi kommer til at lave øvelser, der arbejder med energipunkter (hvor energibaner krydser hinanden) og med Chakraerne (som er energicentre, hvor mange energibaner møder hinanden). Opmærksomhed er energi. Der, hvor vi lægger opmærksomheden, tilfører vi energi. Når vi f.eks. giver opmærksomhed til energipunkter eller energistrømme, så hæver vi energiniveauet i de pågældende punkter eller strømme. Hvis der er en hæmning eller blokering i et område eller en energistrøm, så skubber vi til blokeringen ved gennem opmærksomheden at tilføre mere energi til strømmen. Det kan afføde, at det område eller den energistrøm, vi arbejder med, afgiver information eller at der kommer reaktioner, som kan give os et praj om, hvad der er på færde. I bedste fald (som regel ikke lige med det samme) begynder blokeringen at afmonteres. Øvelserne påvirker os i det fysiske, så kroppen kan blive friere og mere gennemstrømmet, men også det psykologiske univers kan blive friere (da blokeringer typisk altid har både et fysisk og et psykologisk aspekt). På den måde kan man løsne gamle normer, overbevisninger, som måske er blevet indprentet i barndommen, eller chok og traumer, der har skabt lukninger. Det er det, vi skal arbejde med.

Martins skitse over de fem lag:

Skitse af menneskets auriske lag

Guidet meditation på motivation og længsel med Martin Guldberg.

Du kan skrive nogle notater bagefter om, hvordan oplevelsen var med denne undersøgende meditation.

Martin guider en bevægelsessekvens med stemmepraksis:

Øvelse #1: Trekantsøvelse med solar Plexus og hoftepunkter

Introduktion til øvelsen:

Lokaliser solar plexus. Det 3. chakra. Det er det bløde sted lidt under spidsen af brystbenet.

Lokaliser højre og venstre hoftepunkter. Der er en nedre tap/et fremspring nederst på bækkenet. Den kan man pejle efter. Punktet ligger et par cm. herunder på hoftebøjer-musklen/hip-flexor­en. Man kan også stille sig op og sætte en finger der, hvor hofte og lår møder hinanden. Når man så bøjer låret op mod maven, kommer fingeren i klemme mellem tappen på bækkenet og låret. Sætter man pegefingeren på tappen og lader hånden hvile lodret nedad, vil hoftepunktet ligge cirka under ringfingeren oven på musklen. For dem der dyrker yoga, er hoftebøjeren en af de muskler, der typisk kan mærkes i lunge-stillingen, fordi musklen her strækkes.

Lokaliser hara. Det 2. chakra. Sæt pegefinger i navlen og lad de andre fingrer hvile nedefter på maven. Tag den anden hånds pegefingeren og prik med den lige under der, hvor lillefingeren på den første hånd hviler. Der er hara-chakraet.

Gennemgang af øvelsen: Denne øvelse kan godt laves i skrædderstilling (nogle øvelser udføres bedst siddende på en stol med fodsålerne i gulvet).

For ikke at påvirke polariteten mellem højre og venstre side af kroppen, er det i denne type af øvelser bedst at have adskilte hænder og lægge dem på lårene. Er håndfladerne vendt nedad, er man mere rettet indad og mod det, som sker inde i systemet. Er de vendt opad, er opmærksomheden rettet mere mod at sanse det, der sker uden for kroppen.

Når man arbejder med punkter, bliver man med opmærksomheden i cirka 15 – 30 sekunder i hvert punkt. Det vigtige er at få god kontakt med punkterne. Ved chakraer bliver man omkring 30 – 60 sekunder. Ved cirkulationer slutter man typisk altid i det punkt, hvor man starter øvelsen. Når I har lavet øvelsen nogle gange med guidning, så er det bedre at lave den uden guidning, da hver person har sin rytme og tempo. Det handler om at få en følt kontakt med punkterne.

Start med at lægge opmærksomheden i højre hoftepunkt. Dvæl 15 – 30 sekunder. Bevæg opmærksomheden til venstre hoftepunkt. Dvæl i punktet. Bevæg opmærksomheden til solar plexus og bliv der 30 – 60 sekunder og flyt derefter opmærksomheden tilbage til højre hoftepunkt. På den måde har vi tegnet en trekant på kroppen. Den cirkulation laves nogle gange.

Herefter dvæler man ved den trekant, man har bygget op og lader den arte sig, som den vil. Så flytter man opmærksomheden til centrum af trekanten, hvor hara ligger, og dvæler der. Til sidst slippes øvelsen, og man hviler en stund, mens man forholder sig afspændt og åben.

Vi prøver at bygge noget op, hæver energistrømmen i området for så at forholde os åbent, så beskeder kan komme igennem. Nogle gange kommer der feedback i form af reaktioner eller billeder eller andre former for oplevelser, men øvelsen virker også, selvom man ikke får oplevelser.

Guidet meditativ gennemgang af øvelse #1 - trekantsøvelse med solar plexus og hoftepunkter:

Deling i break out-rooms.

Undersøg med dig selv, hvad du erfarede. De to andre lytter med empatisk nærvær. Man giver ikke gode råd, medmindre man bliver bedt om det.


 

Udvekslinger med Martin efter deling i break-out rooms:

Spørger 1: Må forbindelsen mellem punkterne have en farve?

Martin: Det bruger man nogle gange, men for nu vil jeg anbefale, at man bare laver øvelsen i den grundlæggende form, som vi har præsenteret her.

 


Spørger 2: Skal man bruge åndedrættet og trække vejret med rundt, når man bevæger sig imellem punkterne?

Martin: Ikke i denne øvelse. Her kan du bare lade åndedrættet være, som det er. Trekantstrukturen har en effekt i sig selv. Traditionen med at symbolisere trekanter, firkanter, cirkler og halvcirkler går meget langt tilbage i yogatraditionen og eksisterer også i denne form for energiarbejde. Trekantstrukturen trækker i retning af balance og af at kaste lys ind i området. Når vi bruger den her, så er det for at kaste lys på det felt og de 3 nederste chakraer. Helt konkret inddrager vi jo solar plexus og hara i denne øvelse.

 


Spørger 3: Du siger, at det er bedst at lave øvelsen i vores eget tempo? Skal man bare mærke ind i, hvornår man skal skifte?

Martin: I får tilsendt den guidede version, og når I kan huske øvelsen og de forskellige faser, vil jeg opfordre jer til at slippe guidningen og følge jeres eget tempo. Det er vigtigt, at man følger sin egen rytme. Det er OK at tage sig god tid, men man kan også komme til at dvæle for længe i et punkt eller et chakra (så man mister fornemmelsen for sammenhængen med de andre punkter), ligesom man også kan være for hurtig til at gå videre til næste punkt eller chakra (så man ikke får en særlig dyb kontakt). Det er en følt kontakt, og man går med sin følelse inden for en rimelig grænse mht. tempo i bevægelsen rundt i øvelsens punkter.

 


Spørger 4: Kommer du til at fortælle lidt mere om Bob Moore?

Martin: Bob har haft forskellige lærere. Han startede allerede som teenager, hvor han havde en brevkorrespondance og modtog undervisning af en lærer i London. Han har også på et tidspunkt modtaget undervisning af en yogi. Hele hans virke har haft en nær forbindelse til hans egen udviklingsproces, som var noget usædvanlig, selvom han sagde, at alle kan gøre det samme.  Han var dyb i sin forståelse af alt det, vi arbejder med. Det kom dels af, at han, som Jes Bertelsen en gang sagde, havde lavet millioner af øvelser, dels af at hans klarsyn åbnede sig og han fik nogle indsigter, som de fleste af os andre ikke får på samme måde. Man kan læse lidt om ham i bogen: Ringe i vandet.

 


Spørger 5: Er hoftepunkterne der, hvor jeg føler et ømt punkt, når jeg mærker efter?

Martin: Det vil være individuelt. Hoftebøjeren kan være øm. Selve punktet er energetisk og befinder sig i det æteriske, men hvis vi skal lokalisere det, sidder det på hoftebøjeren ca. to fingerbredder under den nederste tap på bækkenkanten. Hvis man med opmærksomheden dvæler ind i det punkt, vil rigtig mange blive tiltrukket til selve punktet. Der kan være en særlig sensitivitet, da der er flere energibaner, der mødes dér. Hoftepunkterne er vigtige punkter, da de har stor betydning for den polære opbygning af energisystemet. Man kan bruge fingrene til at stimulere dem, og man kan også tegne med fingeren på kroppen, når man laver bevægelserne fra punkt til punkt i øvelsen. Det kræver lidt tilvænning at mærke og få kontakt med punkterne, men jo mere man laver øvelsen, jo lettere bliver det.

 


Spørger 6: Jeg havde lidt svært ved at mærke punkterne og kom til at trykke ret hårdt for at finde dem. Jeg har rigtig meget kvalme nu. Måske har jeg presset for hårdt, eller er det noget andet?

Martin: Hvis du lader opmærksomheden dvæle i det punkt, hvor du har forstået, at det ligger, så vil det efterhånden begynde at give respons. Det er helt fint at trykke let, men jeg vil ikke anbefale at trykke for hårdt. Særligt i solar plexus kan det give kvalme og ubehag. Men når vi arbejder ind i dette område, arbejder vi ind i det emotionelle felt, som solar plexus er linket til. For de fleste af os ligger der nogle gaver eller udfordringer gemt. Ting som måske ikke er helt bevidste eller frie. Hvis blokeringer, der måtte ligge i solar plexus-området, bliver berørt af denne øvelse, så begynder de at afgive information, og nogle gange er det ubehag. Det kan være, at det, vi kommer i kontakt med, har relation til ubehagelige oplevelser fra barndommen eller andre tidspunkter, hvor noget er lukket ned (blevet fortrængt eller undertrykt), og som vi ikke er i kontakt med. Når vi i en øvelse som denne dels opbygger trekanten og dels dvæler ind i solar plexus, så giver vi energi til det og skaber dermed større bevægelse. Der kan komme et ubehag op. Hvis I begynder at blive lidt hidsige, sørgmodige, eller hvis der kommer andet op, så hold måske en pause med denne øvelse en dags tid eller to, så I ikke overprovokerer systemet. Vi inviterer til en terapeutisk proces, ved at de ubevidste aspekter får lov til at komme frem, så vi kan komme i kontakt med dem, og vi kan begynde at udtrykke det, der ikke er udtrykt. Dermed sættes en frisættelsesproces og et udtryksflow i gang. Men det er vigtigt, at det sker i et tempo, hvor vi kan balancere i det.

Spørger 6: Jeg føler at kvalmen er knyttet til åndedrættet. Siden øvelsen er det, som om jeg ikke kan få nok luft.

Martin: Kan du fornemme, hvad det kan pege i retning af? Det kan være vigtigt at dosere øvelsen, så man ikke overprovokerer det. Tre gode råd, når vi bliver udfordret er:

  1. At sørge for god jordforbindelse. Grounding. Gåture hvor man sanser fødderne. Lave noget fysisk så man bliver forankret i kroppen. Det kan være en hjælp til at ubehaget ikke overvælder en for meget.
  2. Basal mindfulness-praksis. Evnen til neutral iagttagelse er en stor hjælp, når der kommer noget op, som er overvældende. Man bliver let overvældet, hvis man ikke kan træde et skridt tilbage, for bedre at overskue det, der sker.
  3. Meditation på dybere motivation og længsel. Kontakt med det, som er mest meningsfuldt for én selv. Her har man en ressource.
    En tilknytning til noget, der er et kvalitetsaspekt i én selv, kan være en hjælp til, at det er nemmere at håndtere det, der kommer op. Man har noget man kan læne sig ind i. Den meditation, vi tidligere introducerede til, træner også det at have omsorg for sig selv, når ting kommer op.

 


Spørger 7: I meditationen på dybere motivation og længsel var det som om, det, jeg mærkede, var helt fysisk. Følelseskoldt. Da jeg mærkede efter, hvad der var meningsfuldt, mærkede jeg det i panden lige omkring det tredje øje og derefter blev hjertet varmt. Hvad kan det betyde?

Martin: Kan du forbinde det mest meningsgivende med det tredje øje? Med et klarhedsaspekt?

Spørger 7: Måske. Men jeg forbinder det mere med kærlighed. Det var familien og den brede kærlighed ud til medmenneskerne, der var det vigtigste. Det sad i panden som en fysisk tom oplevelse uden varme. Derefter kom varmen i venstre side af brystet. På en anden plads kom den personlige udvikling og klarheden. Men det var ikke den, jeg tænkte på.

Martin: Jeg vil afholde mig fra at give et svar, da det mere bliver gisninger. Så vil jeg prøve at fundere lidt mere over det, og du kan prøve at se, hvad der sker og om der kommer mere information, når du laver øvelsen flere gange.

 


Spørger 8: Der var stor forskel på fornemmelsen og størrelsen af punkterne. Hoftepunkterne var hårde og små. De andre var blødere og større. Ved solar plexus var det som en kugle. Der var meget ømhed, som jeg gav omsorg. På et tidspunkt mistede jeg den fysiske kontakt til punkterne, og det blev en flade uden for kroppen. Kan du sige noget om det?

Martin: Hvordan oplevelser, som har med energisystemet at gøre, optræder, kan være meget forskelligt. Hos dig kommer det mere billedligt. Det kan være et energetisk billede på noget, der er blokeret, som du kommer i kontakt med. Det er godt, du giver det omsorg og opmærksomhed. Det er det, der gør, at det kan bevæge sig. Ømheden i kuglen kan være tegn på, at der er noget sårbart. Har du en fornemmelse af, hvad det kan handle om?

Spørger 8: Ja, jeg ved hvad solar plexus-området kan repræsentere.

Martin: Så du er på rette vej. Det kan være et godt tegn, at det løfter sig udad. Ikke at det altid skal gøre det, for det er meget individuelt. Men det kan være et tegn på, at noget bevæger sig og måske kan forløses. Du kan evt. lave noget selvhealing, hvis oplevelsen kommer igen, og forestille dig, at du med hænderne skubber kuglen udad.

 


Spørger 9: Første gang var det som om, der var en rotationsbevægelse omkring solar plexus.

Martin: Chakra betyder vibrerende hjul. I chakraerne er der mange forskellige rotationsbevægelser. Du kommer ind i selve energibevægelsen i chakraet.

Martin:  Generelt kan der ved denne øvelse komme forskelligt frem. Både i forhold til det seksuelle og det mere legende og kreative aspekt. Hvordan det viser sig, skal I bare slappe af på og se, hvad der sker over tid. Nogen skal arbejde med øvelserne i nogle uger, andre i måneder, før de begynder at mærke effekten. Hvis man laver dem jævnligt i tre måneder og ikke mærker en effekt, skal man måske lave en anden øvelse.

 


Spørger 10: Hvordan skal øvelserne laves de næste uger?

Martin: Helst mindst 4 gange om ugen. Trekantsøvelsen vil tage 15 – 20 minutter og meditationen på motivation det samme, måske længere. Man kan lave dem skiftevis hver anden dag. Man kan også lave dem hver dag, ligesom man kan lave dem i kombination med sin øvrige meditationspraksis. Hvornår på dagen er meget individuelt. Nogle laver en øvelse om morgenen og en om aftenen inden aftensmad. Man skal være varsom med at lave dem lige inden sengetid, da det kan forstyrre søvnen eller gøre det vanskeligt at falde i søvn. Bob sagde altid, at det bedste tidspunkt var kl. 5 om morgenen ved solopgang.

 


Spørger 11: Er der en bestemt fornemmelse vi leder efter?

Martin:  Der er ikke noget facit. Øvelserne kan føre den enkelte ind i en dybere kontakt med sig selv. Det er en langsom integrationsproces og en åben udforskning.


 

Vi afslutter med let bevægelse og afsluttende fælles centrering. Siddende på en stol med fodsålerne i gulvet.

Tak for i aften og på gensyn om to uger!

 

Du kan finde flere meditationer og inspiration til din videre praksis i vores

PRAKSISBIBLIOTEK.