Daniel Hoeeg

ONLINE PRAKSIS - EFTERÅR 2021

Undervisere: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Team: Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

Referat fra forløbets tredje session, 9. november

ÅNDEDRÆTTET

Vi lavede et længere meditativt stræk, der begyndte med, at vi blev guidet igennem nogle fysiologiske aspekter af åndedrættet. Derefter et bevægelsesstræk, hvor vi bl.a. lavede solhilsen. Dette fortsatte over i en form for trefaset meditation, hvor vi arbejdede med nærvær med åndedrættet, åndedrættet som fokus for opmærksomheden, og vi lavede kanaliseringsøvelsen dobbelt C sammen. Det meditative stræk sluttede vi af med skrivepraksis, hvor vi spurgte os selv om det fælles kontemplative stræk havde givet nogle indsigter og/eller erfaringer både konstruktive og/eller udfordrende. (Lydfilen finder du nedenfor)

Efterfølgende var vi i breakout rooms tre og tre. Her opfordredes vi til at dele, hvad der måtte føles betydningsfuldt fra vores arbejde sammen.

Guidede lydfiler fra session #3

Udvekslinger

I den sidste del var der plads til spørgsmål, kommentar eller delinger.

Udvekslinger.

Spørger 1: For mig var det en spændende og behagelig guidning – fantastisk at bede det forstyrrende om at vente lidt, og mit sind accepterede det. Dobbelt-C-øvelsen var interessant for mig, det udvidende sig til at opleves som en hel lys, gul fodboldbane ved solar plexus, en følelse af lethed og renselse.

Respons: Var der lege eller konkurrencer på fodboldbanen, eller var der ikke ingen aktivitet?

Spørger 1: Det var perspektivfornemmelse. En form og en størrelse. Der var også en lille smule grønt. Ingen aktivitet. Ingen mål. Den var ikke konkret på den måde. Det var mere en rummelig fornemmelse, som jeg stadig kan mærke.

Respons: Det kan man næsten se, når du viser det. Farverne er også et aspekt af øvelsen. Oplevelsen er farven er reel. Ikke blot en visualisering. Gennemsigtighed og rummelighed. Gul refererer til solar plexus. Grøn til hjertet. Lad det blot komme, og vær med det. Nogle kan opleve en violet farve ved pinealen. Blå ved halsen.

Tak for at dele.


Spørger 2: Jeg kan normalt godt lave dobbelt C, men i dag var der nærmest en prop i solar plexus. Til sidst var der en let vibration. Det var faktisk ikke så behageligt.

Respons: Det som kunne være en god ide, er fortsat at udføre øvelsen og mærke, hvordan er den lige i dag. Når det er meget propagtigt, er der et andet aspekt, man kan inddrage. Man kan ånde lys ind ved pinealen og ligesom lukke ’røg’ ud af halsen gerne med lyd, der kommer ud af munden.


Spørger 3: For mig var det utroligt dejligt at sindet accepterede at fralægge sig distraktioner. Da vi havde åndedrættet som fokuspunkt for vores opmærksomhed, oplevede jeg et meget stærkt fokus samtidig med, at jeg blev så beroliget, at jeg nærmest faldt i søvn et par gange. Jeg er helt flov over at sige det.

Respons: Det skal du ikke være – det er en ’part of the game’. Kunne du stadig mærke vejrtrækningen på vej ind i søvnen? Det er en god ide at arbejde videre med at mærke ind i, hvor tæt kan fokus + afspænding følges ad. Du træner et sted her, der er meget værdifuldt.


Spørger 4: I kanaliseringsøvelsen var det til start let. Lidt senere blev det svært og tungt. Svært at ånde ind og ud. Til dagligt laver jeg pineal-hara, og den stopper ved solar plexus for tiden.

Respons: Har du selv en fornemmelse af om det er emotionelt eller helt fysisk.

Spørger 4: Det bliver helt fysisk.

Respons: Når du fortæller, at pineal-hara-øvelsen stopper for øjeblikket ved solar plexus, lyder det som om, du kan være med det. Når det bliver svært eller tungt – slip øvelsen. Træk vejret normalt og mærk kroppen. Gentag øvelsen, når du føler dig klar. Og undersøg gerne, hvad det er der er på spil i denne proces.


Spørger 5: Jeg er optaget af bevidsthedens kvalitet. Det var fint for mig at komme ind og mærke åndedrættet. Samtidig mærker jeg irritation over fremmede stemmer, din stemme og en elevator. Der bliver mere og mere ild. Det lykkes ikke at lægge frustrationerne til side.

Respons: Og ilden?

Spørger 5: Jeg bliver fysisk varm – føles indeni som vrede, som både er vendt indad og udad. En fornemmelse af, at den vil mig noget.

 Respons: Det lyder som en konstruktiv opbygningskvalitet, en energi der bliver til irritation. Er det muligt at være med det?

Spørger 5: Det meste af tiden.

Respons: Hvad gjorde du?

Spørger 5: Helt fysisk gik jeg ud og bad overboen om at skrue ned for lyden. – Men så blev jeg i tvivl om, hvorvidt jeg var for hård. Hjertet føles vigtigst, så det ikke kommer til at være ubehageligt.

Respons: Det er en indre praksis. Ilden er også længere nede end solar plexus, hvordan skal ilden bruges? Som irritation? Som handlekraft? Dobbelt C-øvelsen adresserer solar plexus mere direkte. Hvordan skal vi sige nej? Sætte grænser? I dobbelt C kommer vi forbi hjertet.


 Spørger 6: For mig var det en ret fysiologisk oplevelse. Om morgenen trækker jeg vejret på tom mave. Her til aften var det ovenpå to portioner moussaka, der kom jeg ikke igennem.

Mit egentlige spørgsmål handler om, hvad skal jeg være opmærksom på i kanalisationsøvelsen? Jeg mærkede selv først en ufokuserethed, så lidt irritation og derefter var det som at køre stille og roligt ned ad en motorvej.  

Respons: Først er du med en irritation – det er fint. Måske kunne det være en ide at lave øvelsen i de næste 3 uger – eller måske er det fint bare med denne ene gang og behøver måske ikke gentages lige nu. Så kan man genoptage øvelsen, hvis man står i en situation, hvor man oplever, noget ikke kommer til udtryk.

Spørger 6: Altså nærvær – mere end fokus?

Respons: Måske skulle du mærke ind i den irritation, der også ligger i dit spørgsmål – er øvelsens udbytte bare dette? Du kunne forsøge at lytte efter det utålmodige hos dig selv – dér hvor du oplever øvelsen som monoton. Man siger, at man skal lave øvelsen dagligt i mindst tre uger for at få en oplevelse af, om man kan bruge den til noget. Det kræver tålmodighed. Vedholdenhed.


Næste gangs tema vil være bevidstheden.

Udover referatet og lydfilerne fra i dag henvises der til vores praksisbibliotek, der frit kan benyttes til støtte for egen praksis.

Som i januar i år vil der, den kommende januar måned i begyndelsen af 2022, igen være Januarpraksis på bloggen, hvor vi dagligt vil lægge en ny meditation ud. Denne januar vil vores fokus være på netop åndedrættet, som vi har arbejdet med i dag.

 

Med åbne mikrofoner sagde vi tak for i aften og på gensyn 7.december.

 

 

Du kan finde flere meditationer og inspiration til din videre praksis i vores PRAKSISBIBLIOTEK.