Kloden af Daniel

ONLINE PRAKSISGRUPPE - FORÅR 2021

Undervisere: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Team: Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

Referat fra forløbets første session, 9. marts

Først en kort velkomst, hvor det bl.a. blev aftalt, at undervisningen bliver optaget med det formål at sende lydfiler til alle deltagere og udarbejde referat, der ligeledes sendes til alle. Dette som et forsøg på at grounde forløbet, som ellers udelukkende foregår i det virtuelle rum.

Dernæst lavede vi et stående yogastræk sammen, som Hanneli guidede os igennem.

Herefter guidede Peter en meditation, hvor tillid og klarhed var de gennemgående temaer.

Herpå en skrivemeditation ved Hanneli.

En skrivemeditation, som bl.a. bruges til at arbejde med at udvikle et sprog for de indre landskaber.

Denne skrivemeditations tema var tillid, hvor det var muligt at skrive frit ud fra, hvad der var dukket op i meditationen. Som inspiration kunne vi skrive om de indsigter og/eller udfordringer, vi havde erfaret.

Efterfølgende var vi i breakout-rooms tre og tre. Her opfordres vi til at dele med de andre, hvad denne meditation og skrivemeditation kaldte frem om klarhed og tillid.

Vi blev opfordret til at gøre os klart, hvad og hvor meget vi hver især havde lyst til at dele.

Vi brugte metoden ledsagende samtaler.

I den sidste del var der plads til spørgsmål, kommentar eller delinger.

Guidede lydfiler fra session #1

Udvekslinger

Spørger 1: Kan I sige lidt mere om sammenhængen mellem klarhed og tillid?

Respons: Vejen ind er to-sporet, siger alle de store traditioner.

Hvis  der kun er fokus på tillid, kan vi, når vi kommer længere ind, blive overvældet af lidelse - vores egen, andres eller verdens. Eller af andre følelser. Så får vi brug for klarhed til at slippe lidelsen.

Hvis der kun er fokus på klarhed, kan det blive for ’streng’ og smal en praksis, hvor der ikke er plads til fylde og hjertemod.

 


Spørgsmål 2: Kan I sige lidt mere om begrebet ’ledsagende samtaler’?

Respons: Det er et begreb, vi har lært af Jesper Juul og Helle Jensen. Det er en vifte af forskellige samtalemetoder. Det, der er fælles for dem, er, at man tager sig selv i ’at ville løse andres problemer’. Der er en grundlæggende tiltro til, at de løsninger, der er behov for, findes i den, der oplever problemet. Med ledsagende samtaler går vi med ind i den andens verden med vores egen vågenhed og empati.

 


Spørgsmål 3: Da vi blev guidet til at finde mennesker, vi har tillid til, pannikede jeg lidt. Jeg synes ikke, at jeg kunne finde nogen, jeg har tillid til. Jeg synes, at det var nemmere at komme i tanke om de mennesker, jeg har givet noget.

Respons: Grundlæggende er vi ikke ude efter et bestemt resultat i meditationen.

Praksis opleves forskelligt.

Det er lige så relevant at opdage, ’at jeg kan faktisk ikke finde nogen, jeg har tillid til’ som at erfare det modsatte. Det væsentlige er hvordan denne øvelse opleves for dig.

Det er vigtigt at have tillid til egne erfaringer.

En korrektion af meditationen kunne være, at vi ikke leder efter den ’totale tillid/ubetingede tillid’ til et andet menneske, mere små glimt af områder af tillid.

 


Deling 4: For mig var det et fint emne lige i dag. Jeg tror, jeg har mistet noget tillid i denne tid. Jeg kan bruge emnet tillid til at turde tro på, at jeg er velkommen på min arbejdsplads, selv om den er lukket ned lige nu.

Respons: Tak for at du deler dette.

 


Spørgsmål 5: Hvad er klarhed?

Respons: Bevidsthedsklarhed dækker over ’at kunne se/orientere sig i’ bevidsthedsrummet.

Det modsatte ord er uklar, som dækker over tåge, tankemylder, forvirrethed og sand på hjernen som eksempler.

Klarhed er på vejen ind at være opmærksom på formdannelser, der kommer og turde slippe dem.

Et billede kunne være ’sand i en skål med vand’.

Hvis vi pisker i skålen, bliver vandet uklart.

Giver vi skålen ro, bliver vandet efterhånden mere klart.

Forskel på at forstå med intellektet og erfare det i egen krop.

Vigtig at udforske det hos sig selv. ’Hvordan oplever jeg klarhed i mit system?’

Længere inde hænger hjerte og bevidsthedsklarhed sammen.

 


Spørgsmål 6: Jeg prøver at forstå klarhed i sammenhæng med mindfulness og det ikke at vurdere. Jeg spørger mig selv, ’hvornår pisker jeg sandet op?’

Jeg er kommet frem til, at det gør jeg, når jeg analyserer og vurderer mig selv i stedet for blot at acceptere og det medfører en klarhed. Det giver mig en tillid til mig selv.

Respons: Måske 90% af vores vurderinger og analyser lukker af for kontakten med os selv og kontakten til andre.

Disse vurderinger er næppe konstruktive. Det er muligt at opdage disse sammenlignings- og vurderingsvaner – som vi alle har – og afspænde dem.

Et åbent hjerte vurderer ikke – med den provokation, det også er.

Det er ikke altid, vi kan have et åbent hjerte.

 


Spørgsmål 7: Jeg er i en proces, hvor jeg øver mig i at tage plads.

Jeg vil gerne sige tak for meditationen.

Det bliver ukompliceret, når jeg ikke står i vejen for mig selv.

Jeg oplever tillid til mig selv. Sårbarhed. En indre søjle. Energetisk fylde. Åbenhed.

Respons: Bevægende at høre – og vi sender straks tak’en tilbage til dig selv. Det er dig, der har våget at åbne op i denne situation.

Tak for at vove at tage plads – vi har måske alle erfaringer med dette – det gør noget godt for hele gruppen, at du bringer det ind.

 


Vi sluttede med en landing, hvor vi sad sammen i stilhed.

Vi glæder os til at se jer igen til session #2 tirsdag den 23. marts kl. 19:00.

 

 

Du kan finde flere meditationer og inspiration til din videre praksis i vores PRAKSISBIBLIOTEK.