Daniel Kenguru

ONLINE PRAKSISGRUPPE - FORÅR 2021

Undervisere: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Team: Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

Referat fra forløbets anden session, 23. marts

Først en kort velkomst.

Dernæst lavede vi et stående yogastræk sammen, som Hanneli guidede os igennem.

Herefter guidede Hanneli en meditation, hvor vi i særdeleshed arbejdede med opmærksomhed på vores vejrtrækning.

Herpå en skrivemeditation ved Peter.

Udgangspunktet er at alle ser tilbage og inden for de sidste døgn finder en episode der har berørt hjertet.

Når hjertet åbner, kan der være en tilbøjelighed at det enten åbner nedad, mod individuel eller kollektiv sorg. Eller opad mod optimisme, på egne eller manges vegne.

Både sorg og optimisme rummer, når man mærker nærmere efter, forestillinger om fremtiden. Mørke eller lyse.

Derved dæmpes intensiteten i nuet og åbningen standser.

Den meditative kunst er her hverken at gå med lyssynet eller sorgen, men at slippe de billeder af fortid eller fremtid der dannes. At forsøge at svæve mellem den nedslående og det opstemmende.

Her er følelser som medfølelse og taknemmelighed konstruktive da de er mindre fastholdende end eksempelvis sorg, kærlighed og lyse forhåbninger.

Med udgangspunkt i en berørthed skrev vi derefter om den berørende episode i hele sætninger.

Det omsatte vi til haiku-digte. Formen er ganske korte, blot tre linjer. Der bruges ofte billeder fra naturen. Den sidste linje benyttes til at ’slippe’.

Efterfølgende var vi i breakout-rooms tre og tre. Her opfordres vi til at dele med de andre, hvad vi havde lyst til at dele.

Vi brugte metoden ledsagende samtaler.

 

Guidede lydfiler fra session #2

Udvekslinger

I den sidste del var der plads til spørgsmål, kommentar eller delinger.

 

Spørger 1: For mig var det en perfekt øvelse. Dette med både at mærke sorg og frihedsfølelse.  Jeg har lige solgt min hytte, og det har været en proces, hvor jeg netop kan mærke både sorg og frihed.

Respons: Hvad mærker du imellem de to? - En åbent rum?

Spørger 1: Glæde – og en nysgerrighed på det nye.

Respons: Når vi foretager ændringer i det materielle, sker der også rodmæssige processer, som du netop tager ind i din praksisproces. Det med at have noget kært og opleve, at dette er ikke nutidigt mere. Og så slippe det. Tak for at dele.

 


 

Spørgsmål 2: Jeg har et spørgsmål til meditationen: Når jeg skal vende min opmærksomhed mod mit åndedræt og ikke lave noget om, kan jeg føle, at jeg bliver helt forpustet. At alene det at vende min opmærksomhed mod åndedrættet gør, at det ændrer sig. Det opleves som en forstyrrelse.

Respons: Lad os møde det med nysgerrighed. Er det sådan, at hvis opmærksomheden skal følge med, må vejrtrækningen blive langsommere? Er det en oplevelse af arytmi? Kunne man forestille sig, at selve forstyrrelsen netop er en portal ind i vejrtrækningens landskab? Og at det kunne være muligt at undersøge, hvordan kan vejrtrækning og opmærksomhed blive samtidige?

Det er et paradoks ved ’ikke at gøre noget ved vejrtrækningen’ gør, at vejrtrækningen alligevel ændrer sig, når vi tager det med ind i det bevidste rum.

 


 

Spørger 3: I breakout-room oplevede jeg, at vores haiku-digte var nære, personlige og følelsesladet og, at det bevægede sig til at blive hverdagsagtigt, udramatisk, nøgternt, objektivt nærmest rationelt.

Det var fantastisk at ’puste et øjeblik op’ for derefter at ’lukke luften ud af det igen’.

Respons: Hvad er det, der gør, at det lykkes? At du ikke bliver standset?

Spørger 3: Noget med at spole tilbage – få ord – også slippe. Afslutningen er vigtig.

Respons: Sløjfen skal bindes – det at bringe noget til en afslutning. Tak for delingen.

 


 

Spørger 4: Hvad er forbindelsen mellem sorg og medfølelse? Hvordan starter det og slutter?

Respons: Vi husker, at vi ikke har noget facit. Vi kommer blot med forslag. Jeg tror, at sorg er en forudsætning for medfølelse. Jo dybere man kommer ind i praksis, kan man øve også at ’slippe sorgen’ – gøre sig fri af den. Idet sorgen også er en formdannelsen, der er muligt at ’vågne’ fra.

 


 

Spørger 5: Muligheden ved haiku-digte. Jeg oplevede, at jeg i meditationen kom ind i en åbenhed. Og haiku-digtene var en hurtig proces, der førte til en hurtig afslutning. Det føles befriende.

Der er noget fint ved, at ting får en afrunding. En fin oplevelse.

Respons: Det er en glæde at høre. Jeg hæfter mig ved, at du også nævner afslutningerne som vigtige og, at det medfører en umiddelbar lettelse.

 


 

Herefter sad vi lidt tid sammen i stilhed.

Til slut fortalte Britta og Jeanette om, at de begynder en online meditationsgruppe, som løber i den tid, der nu kommer ind til Hanneli og Peter har afsluttet deres retreat. Det er muligt at læse mere om gruppen herunder.

Med alle mikrofoner tændte ønskede vi hinanden ’på gensyn’.

Britta og Jeanette Crop

ONLINE MEDITATIONSGRUPPE

faciliteret af Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

Den nuværende corona-situation øger behovet hos mange for at være sammen med andre om praksis. Heraf udspringer denne invitation til hver 14. dag i forårsmånederne at mødes og meditere i et uformelt online fællesskab.

Alle seks aftener har samme rytme:

· Et kort guidet stræk af kroppen
· En siddende meditation i stilhed
· Udvekslinger i små grupper i såkaldte breakout rooms.
· Kort udveksling i fællesrummet.
· En afrundende guidet meditation eller afspænding.

Aftenerne er tænkt som uformel støtte til den enkeltes praksis.

Det er altså ikke et undervisningsforløb. Vi der faciliterer, vil guide bevægelses- og afspændingssekvenser og udstikke retningslinjerne for udvekslingerne i de små grupper. Men ikke gå ind i egentlig undervisning.

Alle, som tidligere har deltaget i Kontemplations undervisning, er velkomne.

Datoer og tidspunkter:

tirsdag den 6. april

tirsdag den 20. april

tirsdag den 4. maj

tirsdag den 18. maj

tirsdag den 1. juni

tirsdag den 15. juni

Alle møder varer fra kl. 19 - 20:15

⋙ SE MERE HER ⋙

 

Du kan finde flere meditationer og inspiration til din videre praksis i vores PRAKSISBIBLIOTEK.