OPMÆRKSOMHEDENS MIRAKEL

Guidet meditation med

Lydfil · 27 min

PeterH_bw

“Meditation er for så vidt ‘bare’ dyb, vågen afslapning.
Lidt dybere afslapning end vi er vant til. Det er derfor vi har brug for instruktion.”

Sådan indledes denne meditation.
Den fortsætter med at beskrive hvad Peter kalder ‘bevidsthedens mirakel’: Det forhold at hvis vi, i en atmosfære af basal venlighed, retter opmærksomheden mod noget, begynder dette noget at vokse. Hvad enten det er et ydre eller indre fænomen.
Denne fremgangsmåde, undersøgelsen af opmærksomhedens potentialer, folder instruktionerne derefter ud ved at føre os gennem de basale rum: Kropsrummet, åndedrætsrummet, hjerterummet og bevidsthedens space.

Meditationen er optaget under et retreat på Øster Løkke.

 

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

Efterlad en kommentar