SPROGET, ÅNDEDRÆTTET OG NÆRVÆRET

Meditation og kreativitet med

Lydfil. Varighed: 17 min

Martin Guldberg

I denne meditation, som er anden og afsluttende del af to, begynder Martin med at etablere kropslig ro og nærvær omkring vejrtrækningen. (Første del finder du her: En meditativ undersøgelse.)
Derefter introduceres der igen ordpar, ét ord til indåndingen og ét til udåndingen.
Det er disse ord undersøgelsen gælder.

Guidningen er så inviterende og åben at der er mulighed for at dreje undersøgelsen i flere retninger:
Ord har både et udtryk og et indhold, en klang og en betydning.
Man vil kunne fordybe sig i klangen og ligesom smage på den.

Og man kan på flere måder arbejde med betydningen:
Én mulighed er at tillade fri associationer. Man tillader ordet, for eksempel ’at modtage’ og ’at give’ som er et ordpar Martin foreslår i denne meditation, at afgive billeder. Først måske billeder fra ens liv, oplevelser af betydningsfulde (eller anonyme) situationer hvor man har modtaget eller givet. Derefter lader man associationerne udvide sig, til begivenheder man har hørt eller læst om, måske til mytologiske give-modtage situationer.

Jung kalder denne fremgangsmåde for amplifikation, udvidelse, og han skriver at den kan bringe os på sporet af de omfattende net af associative sammenhænge som ligger i det ubevidste. Både i vores eget og det kollektivt ubevidste.

Når vi så som i denne meditation forbinder vores nærvær omkring ordenes betydning, deres semantik, med åndedrættet, har vi mulighed for at opleve hvor tæt kroppen og sproget er forbundet: Måske vælger vi, for nu at tage et andet ordpar som Martin foreslår, kærlighed og medfølelse, at undersøge hvilke aspekter af kærligheden som kan være forbundet med indåndingen. Kommer vi måske i tanke om at vi i kærlighedsbetagelse har snappet efter vejret? Eller inddrukket kærlighedspartnerens duft? Måske ligefrem haft lyst til helt at indånde en anden for at indoptage den pågældende fysisk?
Og mærker vi, når vi undersøger ordet medfølelse i forbindelse med udåndingen, hvordan erfaringen af medfølelse ofte vil føde en trang til udadgående handling? Til et udtryk?

Ved på denne måde at dreje denne meditation i kreativ-associativ retning, nærmer vi os erfaringen af det som kaldes the embodied mind, videnskaben om forbindelsen mellem krop og bevidsthed som den er formuleret af eksempelvis chileneren Fransisco Varela, en videnskab der undersøger hvordan vores opfattelsesevne er tæt forbundet med vores sanseapparat og nervesystem som igen er indvævet i processer med vores omverden. En teori som Varela har ført endnu videre til den disciplin der kaldes enaktivisme og som forsøger at beskrive det komplicerede samspil mellem bevidstheden og omverdenen.
Varela var stærkt inspireret af netop dzogchen som også er Martins træningsbaggrund.
Vi tillader os derfor at slutte med et lidt længere citat som formidler noget af Varelas menneskekærlighed:

’Hvis alle kunne enes om at den virkelighed de mener at leve i, er èn mulig virkelighed, og at hvad vi mennesker egentlig har tilfælles er vores kapacitet for at konstruere os en virkelighed, så kunne vi måske mødes omkring bestræbelsen på at konstruere et overordnet verdensbillede som kunne sikre overlevelse og et værdigt liv for alle levende væsner på planeten – i stedet for som nu hvor vi i forskellige grupperinger er låst af vores egen bestemte måde at gribe ting an på.’

 

Martin Guldberg

er cand.phil., sanger og skuespiller. Han er lektor ved Aarhus Universitets Institut for æstetik og kommunikation. Han har været chef for Den ny Opera, og underviser i mindfulness, sang og stemmetræning, kommunikation og stresshåndtering. Han er fast underviser i mindfulness meditation og yogafilosofi på Nalinis og Sattvas Yogalæreruddannelser i København.

Under vejledning og med anvisninger fra Bob More og Jes Bertelsen har Martin studeret meditation og mindfulness gennem egen praksis i mere end 20 år, og tager jævnligt i retreats. Han har mangeårig erfaring med yoga, og er certificeret yogalærer fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA.

Efterlad en kommentar