Følelsesmæssig fleksibilitet

af Hanne Linde | | 17. marts 2020

 

Livet er skrøbeligt. Foranderligt. En kendsgerning, det er vigtigt, vi lærer at forholde os til. En kendsgerning, som det kræver følelsesmæssig fleksibilitet at rumme. Med udgangspunkt i sin opvækst i Sydafrika og tabet af sin far i en ung alder beskriver psykologen Susan David i denne TED talk, varmt og engageret betydningen af, at vi med selvomsorg og rummelighed lærer at mærke efter, hvordan vi har det. Hun beskriver, hvordan den måde, vi håndterer vores indre verden på, påvirker alt. Påvirker hvordan vi elsker, lever, opfostrer vores børn, og er med andre mennesker. Med afsæt i forskning og egne erfaringer beskriver hun, hvordan mange af os lærer at undertrykke og ignorere følelser eller betragte dem som enten gode eller dårlige, positive eller negative. Susan David påpeger endvidere, hvordan det smitter af på vores tanker, følelser og historier om os selv, og så understreger hun, hvordan et indskrænket emotionelt liv er skadeligt for vores trivsel.

”Du tror måske, du har kontrol over uønskede følelser, når du ignorerer dem, men de styrer faktisk dig. Indre smerte kommer altid ud. Altid. Og hvem betaler prisen? Det gør vi. Vores børn, vores kollegaer, vores samfund.”

Hendes bud på at øge menneskers trivsel i en mere og mere kompleks verden er, at vi lærer at turde mærke og acceptere alle slags følelser, idet følelsesmæssig fleksibilitet gør os i stand til at reagere og handle i overensstemmelse med vores værdier. Måske det vigtigste pejlemærke vi har, når livet viser sig fra sin mere turbulente side.

 

Foto: Dana Patrick Photography


 

Hanne Linde
er billedkunstner. Hun er tilknyttet Statens Kunstfonds huskunstnerordning og er tillige uddannet mindfulness underviser. Hun har lang erfaring med at undervise både børn og voksne og er ansat i Gentofte Kommune som konsulent i kreativitet, relationskompetencer og nærværstræning.
Se mere om Hanne her.