Første brev for Uddannelsen i empati og nærvær for mennesker der arbejder professionelt med børn

af Peter Høeg | | 7. oktober 2016

Nu er vi i gang!
Med hvad?
Med at undersøge hvordan man, fra meget forskellige professionelle udgangspunkter og i fuld respekt for sin faglighed, gør formidlingen af empati og nærvær til en del af sin kontakt med børn og unge.

Formidling af empati og nærvær bygger på indsigten i at man ikke kan møde andre mennesker – eller sin omverden i det hele taget – dybere end man har mødt sig selv. Så en uddannelse i formidling af disse kvaliteter må derfor bygge på to søjler: Den voksnes fordybelse af kontakten til sig selv. Og træningen i at virkeliggøre denne dybere selvindsigt og venlighed i sin kontakt med børn og unge.

Forrige mandag mødtes vi for første gang i de fine lokaler på Solbakkevej 15 i Nørre Snede som de kommende seks måneder udgør rammen for dette uddannelsesforløb på omkring 60 timer for mennesker der arbejder med børn og unge. Vi er 14 i gruppen.
Det er en god størrelse da dette er et pilotprojekt.
Hvad vil det sige at det er et pilotprojekt?
Det vil sige at i denne form er et sådant uddannelsesforløb – eller ’praksisforløb’ som kommunen også kalder det – ikke før blevet afholdt.

Foreningen Børns Livskundskab har efterhånden meget erfaring med uddannelsesforløb, især de som Helle Jensen og Katinka Gøtzsche har stået for i samarbejde med Læreruddannelsen i Århus. Men et forløb som vores, der består af 60 timers efteruddannelse af forskellige faggrupper, er ikke før forsøgt på nøjagtig denne måde.

At det er et pilotprojekt betyder også, for at være helt ærlige, at vi ikke nøjagtig véd hvad vi begiver os ud i. Vi 14 deltagere kommer til at skabe det faglige indhold sammen, så at sige as we go.

Det er min tanke undervejs at skrive et nyhedsbrev hver gang vi har mødtes. Som en reminder til os der er med, men også fordi vi, netop fordi dette forløb er en innovation, oplever at vi har en forpligtelse til formidling.

Dette nyhedsbrev bliver altså en balancegang: Det skal rumme en kort opsummering af hvad vi foretog os sidste mandag. Og det skal samtidig for en udenforstående kunne læses som en præsentation af hvad der foregår på denne uddannelse.

Uddannelsesbilder2

Lad mig begynde med en ultrakort sammenfatning af forhistorien: For to år siden var jeg ansvarlig for et undervisningsforløb for 7. klasses-årgangen på Nørre Snede skole, et forløb der forenede litteraturoplevelse og træning i empati og kreativitet.
Efter dette forløb, som, af mange andre end os der var med, oplevedes som vellykket, bad Ikast-Brande Kommunes pædagogiske konsulent og skolelederen i Nørre Snede mig om at stå for et uddannelsesforløb.
Det sagde jeg, efter nogen tøven, ja og tak til.

Jeg vidste selvfølgelig at dette ville jeg ikke kunne gennemføre alene. Så jeg spurgte Helle Jensen, psykolog, forkvinde for Børns Livskundskab og landskendt for sin viden om undervisning i relationskompetence, om støtte til projektet. Dette førte til at Helle kommer to hele sessioner og underviser i blandt andet autenticitet.
Endvidere spurgte jeg Gitte Batz, der har års erfaring med undervisning af børn i empati og nærvær, Hanneli Ågotsdatter der er meditationslærer, psykoterapeut og arkitekt med erfaring fra kunstprojekter med børn og med terapeutiske forløb med unge, og Martin Guldberg, komponist, sanger, universitetslektor og tidligere operachef med en række forestillinger for børn bag sig, om de ville være en del af undervisningsgruppen, og det sagde de alle ja til.

Derefter planlagde Hanneli og jeg, i tæt samråd med Ikast-Brande kommune, forløbet så detaljeret som man nu kan når man træder ud i det ukendte.

Og nu er vi i gang.
Det opleves som et stort ansvar. Og som en rigtig, rigtig spændende opgave. Sidste mandag drejede sig om at etablere gruppen. Og om at forberede den første måneds hjemmearbejde.
Det med hjemmearbejdet er vigtigt. Når man arbejder med forbedre sin empati og sit nærvær, arbejder man med hele sig selv, med hele sit menneskelige fundament.
Det kan man ikke gøre alene på otte undervisningsdage plus en række skypemøder, som er hvad dette forløb består af. Derfor spiller det daglige hjemmearbejde, på omtrent en halv time, en meget vigtig rolle.

Uddannelsesbilder3

Denne første måneds hovedtema er: egentræning.
Det vil sige etableringen af en daglig, personlig træning. Der kommer til at bestå af kropsskanninger (guidede meditationer hvor kroppen er i centrum), opmærksomhed på åndedrættet og andre former for bevidsthedstræning.
Alt det introducerede vi i mandags. Foruden at vi fortalte hinanden om vores motivation til at deltage i netop dette.
Det jeg husker tydeligst og som direkte bevægende, er deltagernes insisterende ønske om at fordybe kontakten til de børn og unge de arbejder med til dagligt. Om at kunne møde børnene som de er.

Vi tog i mandags også hul på den kreative træning. Det er jo et hovedformål med dette forløb at den enkelte underviser finder sin egen måde at formidle venlighed og nærvær til børn og unge på. Og det at finde sin egen måde er en kreativ handling.
Og så er kreativitet også en form for læring i sig selv. Og en tilgang til verden.

Egentræningen fortsætter selvfølgeligt hele forløbet igennem. Og, håber vi, også bagefter. Men om allerede en måned, efter næste undervisningssession der består af to dage i træk, begynder deltagerne, med små skridt, at anvende nærværs- og venlighedstræning i deres egen undervisning.

Det er første gang jeg har ansvar for et uddannelsesforløb. Hvor vi undervisere yderligere skal forvalte den tillid Ikast-Brande Kommune viser os ved at sætte sit navn bag. Den opgave er vi så i gang med at løse.

Kan en gruppe lærere og pædagoger, hvoraf kun nogle har forhåndskendskab til dette bevidste arbejde med relationskompetence, på kun 60 timer opdyrke dette felt og begynde at anvende det i kontakten med børn og unge?
Tiden vil vise det.
Men vi er fortrøstningsfulde.
Og vi er godt i gang.

Med hjertelige hilsner

Peter Høeg

 

Foto: Jeanette Lykkegård


Peter HøegPeter Høeg er mag. art, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han er medstifter af Børns Livskundskab og leder af foreningens kursusforløb i relationskompetence. Peter bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, og er i træning hos Jes Bertelsen. Foto: Henrik Saxgren