FORDYBELSESTID

FORDYBELSESTID

Tre praksisvideoer med Hanneli Ågotsdatter, Peter Høeg og Martin Guldberg

FORDYBELSESTID består af tre videoer: en yogasession for ryg og lænd med Martin Guldberg, en meditation med Hanneli Ågotsdatter der fører ind mod det åbne nærvær, og en med Peter Høeg der fra sansningen af omverdenen bevæger sig ind mod en værdsættelse af nuets kostbarhed. Samt en lydfil med en guidet kropsskanning med Hanneli. 

Elementerne i FORDYBELSESTID er sammensat sådan at de aktiverer og styrker vores mulighed for at være bevidste om kroppen, om åndedrættet, de empatiske samhørighedsfølelser, grundkreativiteten og bevidsthedsrummet. Fem medfødte muligheder som tilsammen udgør de fem hovedveje ind mod vores væsens kerne. Og som, når de virker sammen, er den mest direkte vej til fordybelse af vores forhold til omverdenen. 

Videoerne/sessionerne er udformet således at de, afspillet og udført i et sammenhængende stræk for eksempel i ens eget hjem, kan udgøre rammen for en individuel fordybelsesdag. 

Alle tre sessioner er optaget udendørs, med Vesterhavet som baggrund, for at bringe naturens egen kvalitet ind i fordybelsen og for at pege på at nærværstræning, også når den bevæger sig indad, sigter mod udadgående kontakt. Og mod glæde ved omverdenen. 

Når du køber FORDYBELSESTID kan du downloade videoer og lydfil direkte til din computer, eller du kan streame dem når du måtte ønske fordybelsestid.

Alle indtægter fra salget af FORDYBELSESTID går ubeskåret til fremstilling af gratis undervisningsmateriale i vores praksisbibliotek.

Beskrivelse af FORDYBELSESTIDS tre videoer og lydfil:

VIDEO 1

ØJEBLIKKETS KOSTBARHED

Guidet meditation med Peter Høeg

Varighed: 20 minutter

Denne meditation, der finder sted på en strand på Vestkysten, tager udgangspunkt i sansningen af den ydre verden.  

Den beskriver hvordan det er muligt først at åbne sig mod de impulser der kommer fra sansekanalerne og siden fordybe denne åbning ved gradvist at afstå fra at vurdere disse indtryk.   

Fra denne åbne, vurderingsfri accept er det muligt at mærke grundkreativiteten, det forhold at den ydre og indre virkelighed manifesterer i bevidstheden som et uophørligt kreativt flow. 

Når man mærker dette flow, mærker man samtidigt sin egen, og sine medmenneskers, sensibilitet. Mærker hvordan vi som mennesker på én gang er enestående og underlagt forandringsprocesser uden for vores kontrol. 

Denne åbning til grundkreativiteten fører til værdsættelsen af øjeblikkets kostbarhed. 

VIDEO 2

YOGA FOR RYGSØJLE OG LÆND

Guidet yogasekvenser med Martin Guldberg

Varighed: 26 minutter

Ryggen og lænden er på én gang et område med stor styrke og stor sårbarhed.

I denne yogasekvens demonstrerer Martin Guldberg hvordan det er muligt langsomt, detaljeret, uden præstation at træne og vitalisere ryggen og lænden med et nærvær og en omsorg hvori yoga og meditation nærmer sig hinanden.

Martin er også sanger og komponist.

Det kan man høre af instruktionerne, opfordringen ’Lyt ind i kroppen og åndedrættet’ går igen gennem hele forløbet. Ligesom han kan finde på at opfordre til at man bruger stemmen til at fordybe en øvelse.

Også øvelsesrækkefølgen er musikalsk, vi begynder med at komme til stede i kroppen og går derefter over til små cirkelbevægelser med rygsøjlen, et pianissimo som efterhånden bliver til større bevægelser.

Dette cirkelmotiv løftes opad, og gentages derefter på forskellige måder mens vi ligger på alle fire eller kommer op til større og mere udfordrende stræk i stillingen Hunden. Mens øvelserne hele tiden kredser omkring de store og udsatte muskelgrupper i ryg, lænd og hofter.

Martin opfordrer løbende til at vi mærker indad, at vi registrerer effekterne af øvelserne, at vi lytter til os selv. ’Det er’, som han siger, ’denne konstante lytten ind mod kroppen der gør dette til en bevægelsesmeditation’.

VIDEO 3

DET ÅBNE NÆRVÆR

Guidet meditation med Hanneli Ågotsdatter

Varighed: 25 minutter

Vi er født med muligheden for at opleve os selv som hele.

Paradoksalt nok når vi bedst frem til denne helhed gennem en træning hvori vi deler os selv op og træner delene én ad gangen for derefter gradvist at lade totaliteten træde frem.

Denne bevægelse, fra den detaljerede opmærksomhed på, og bevidstgørelse af, aspekter af os selv og videre frem mod det hele menneske, demonstreres i denne meditation.

Her gennemgår og aktiverer Hanneli vores mest fundamentale grundlag, kropsfølelsen, rygsøjlen, de forskellige aspekter af åndedrættet, sansningen af omverdenen og kærlighedsfølelserne, for derefter at lade disse dele smelte sammen i den åbne bevidsthed, fyldt af nuet.

Meditationen er gennemvævet af den appel til selvomsorg, til deltagernes egen autoritet, der kendetegner Hannelis undervisning.

LYDFIL

AT SPÆNDE OP FOR AT SPÆNDE AF

Guidet kropsskanning med Hanneli Ågotsdatter

Varighed: 20 minutter

Den mindst mulige opspænding og den størst mulige afslapning.

En kropsskanning er en gennemgang af hele kroppen med det formål at vitalisere og øge bevidstheden i alle legemsdele.

I denne session beskriver Hanneli hvordan vi ved først at spænde let op og derefter spænde af, øger blodcirkulationen og aktiverer nærværet i kroppen.

Fra fødderne og opefter gennemgås de store muskelgrupper og det beskrives hvordan vi på forskellige måder kan aktivere dem og bagefter udnytte den forøgede bevidsthed som aktiveringen fremkalder, til at slappe dybere af.

En kropsskanning er et fundamentalt redskab, brugt som supplement til meditation og yoga. Det er en meditationsform i sig selv, velegnet til at forebygge stress, øge kropsbevidstheden og det fysiske velvære og, hvis den udføres som afslutning på dagen, kan den være en indgang til en dybere og mere ubrudt søvn.

 

Når du køber FORDYBELSESTID kan du downloade videoer og lydfil direkte til din computer/telefon/tablet, eller du kan streame dem når du måtte ønske fordybelsestid. De tre videoer kan også købes enkeltvis for 80 DKK per video (se nederst på denne side).

Alle indtægter fra salget af FORDYBELSESTID går ubeskåret til fremstilling af gratis undervisningsmateriale i vores praksisbibliotek.

FORDYBELSESTID – som separate videoer

De tre videoer kan også købes enkeltvis for 80 DKK per video.

DET ÅBNE NÆRVÆR

Meditation med Hanneli Ågotsdatter

Varighed: 25 minutter

ØJEBLIKKETS KOSTBARHED

Meditation med Peter Høeg

Varighed: 20 minutter

YOGA FOR RYG OG LÆND

Yogasekvens med Martin Guldberg

Varighed: 26 minutter

OM UNDERVISERNE

Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch, psykoterapeut og meditationslærer.

Hun etablerede Kontemplation i 2010.

Hanneli er MBSR-underviser uddannet af Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli og Florence Meleo-Meyer på Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, USA.

Hun lever i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ Empati – det der holder verden sammen‘. Han har en baggrund indenfor sport og dans som han inddrager i sin undervisning.

Han bor i tilknytning til Vækstcentret i Nørre Snede og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Martin

Martin Guldberg

er cand. phil., sanger, skuespiller og underviser i meditation og yoga.

Han er lektor ved Aarhus Universitets Institut for æstetik og kommunikation.

Han har været chef for Den ny Opera, og underviser i mindfulness, sang og stemmetræning, kommunikation og stresshåndtering. Han er fast underviser i mindfulness meditation og yogafilosofi på Nalinis og Sattvas Yogalæreruddannelser i København.

Under vejledning og med anvisninger fra Bob More og Jes Bertelsen har Martin studeret meditation og mindfulness gennem egen praksis i mere end 20 år, og tager jævnligt i retreats. Han har mange års erfaring med yoga, og er certificeret yogalærer fra Kripalu Yoga and Health Center i Massachusetts, USA.