Fra gøren til væren

af Redaktionen | | 2. april 2016

Foto: Hanneli Ågotsdatter

I denne video kan du høre Jon Kabat-Zinn i et foredrag han holdt for iBme – Inward Bound Mindfulness Education – i februar.

Jon er en ambassadør for det nuværende øjeblik. Hvis hans navn er nyt for dig, vil denne videooptagelse kunne give en fornemmelse af hans undervisning og af hans medfølende tilgang til begrebet mindfulness, opmærksomt nærvær.

Her taler han om hvor meget tid de fleste af os bruger på at hænge ud i fremtiden. Og om hvordan vi, jo ældre vi bliver, tilbringer stadig mere tid i erindringer, altså i fortiden. Men, siger han, realiteten er den at nuet er det eneste sted hvorfra det er muligt at mærke at vi lever. Det er kun i nuet vi kan erfare livet direkte.

Et træningssystem der sigter mod at mindske lidelse
Jon Kabat-Zinn har sammen med sit team ved Center for Mindfulness ved Universitetet i Massachusett udviklet det forskningsbaserede otte ugers forløb mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) – et systematiseret træningsprogram med det formål at hjælpe mennesker med at komme til stede i livet som det udfolder sig fra øjeblik til øjeblik. Og en træning i at rumme de udfordringer og lidelser som ethvert livsforløb nødvendigvis også indeholder. Center For Mindfulness – og dets danske søsterinstitut ved Århus universitet – hører under det medicinske fakultet, og tager sig i høj grad af patienter som den etablerede lægevidenskab har opgivet.

Dette må ikke lyde for mørkt. Træning af mindfulness handler også om glæde, om livskvalitet. Jon – der, ud over sin videnskabelige baggrund, har en lang træning indenfor zenbuddhismen bag sig – har løftet gamle og dybe meditationsteknikker ud af deres religiøse kontekst og beskrevet og vist hvordan de giver plads til og udvikler almenmenneskelige, medfødte muligheder som ikke er knyttet til nogen religion eller dogmatik, men som enhver af os har anlæg for.

Denne frisættelse af meditation fra religion har været betingelsen for endnu et genialt aspekt af hans virke: Jon har fået naturvidenskaben med sig. Der udkommer i disse år mellem 500 og 1000 afhandlinger om effekterne af nærværstræning og MBSR.

Jon Kabat-Zinn Foto: Hanneli Ågotsdatter

Jon Kabat-Zinn
Foto: Hanneli Ågotsdatter

Jon Kabat-Zinn i Danmark
I april er det mulig at møde Jon Kabat-Zinn i København. Den 20. april holder han et aftenforedrag på Det Ny Teater på Gammel Kongevej. Billetter til denne aften kan man købe via billetnet. Den 21. april kan man opleve ham undervise en hel dag i Bellacenteret. Tilmelding til dette arrangement sker gennem Vækstcenteret.